Pretraga

Napravljen prvi konkretan korak u ukidanju anonimnih prijava: Poznato koje će podatke ostavljati prijavitelji nastavnika

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u e-Savjetovanje pustilo je Obrazac prethodne procjene za Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Time je napravljen prvi konkretan korak u ukidanju anonimnih prijava, koje nastavnici zahtijevaju već godinama. Izmjenama zakona važeće bi trebale biti samo one prijave koje sadržavaju ime i prezime prijavitelja, njegovu adresa stanovanja te podatke za kontakt. Do sada je skoro svaka četvrta prijava nastavnika bila anonimna.

Tamara Šoić iz grupe 45 minuta i Josip Matković iz grupe Školska zbornica na sastanku s ministrom Radovanom Fuchsom| foto: press

– Postojećim zakonodavnim okvirom propisana je obveza čelnika da razmotri svaki zaprimljeni podnesak i procijeni potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka. Slijedom toga, potrebno je jasnije definirati što mora sadržavati podnesak po kojemu je čelnik dužan postupiti, odnosno pristupiti provedbi inspekcijskog nadzora. Unaprjeđenje zakonodavnog okvira potrebno je radi podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora, čime će se poboljšati i funkcionalnost sustava u cjelini, stoji u objašnjenju Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Resorno ministarstvo, naime, u e-Savjetovanje pustilo je Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Tim izmjenama trebale bi se konačno ukinuti anonimne prijave, što nastavnici već dulje vrijeme zahtijevaju.

Izdvojeni članak

Nakon jučerašnjeg prosvjeda je jasno, ponuda Vlade trebala bi uključivati i ukidanje Loomena i anonimnih prijava

– Izrada Nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji potrebna je kako bi se preciznije definirali podnositelji podnesaka i njihova prava te rok za odgovor na tako podnesen podnesak. Utvrđena je potreba detaljnijeg propisivanja postupanja s podacima iz inspekcijskog postupka kao službenom tajnom te postupanje s podacima o podnositelju podneska kojem je osigurana tajnost. Potrebno je naglasiti kako navedena promjena neće suziti krug mogućih podnositelja zahtjeva već će doprinijeti većoj funkcionalnosti prosvjetne inspekcije, napominju iz MZO-a.

U prijedlogu ističu kako su uočeni nedostaci postojećih zakonskih odredbi kojima je reguliran način postupanja s podnescima i procjena potrebe pokretanja inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti.

– Trenutnim zakonskim odredbama propisano je da je čelnik obvezan razmotriti podnesak i procijeniti potrebu za pokretanjem postupka. Nije, međutim, definirano što svi podnesak mora sadržavati da bi čelnik tijela isti uzeo u razmatranje kao niti što mora sadržavati podnesak po kojemu bi isti bio dužan postupati, pojašnjavaju.

Ime, prezime, adresa i kontakt…

Po prvi se puta definira što će prijavitelji morati otkriti o sebi.

– Izmjenama će se precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Time se želi naglasiti potreba da se podnositelj treba identificirati svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona, napominju.

– Također, jasnom će se samostalnom odredbom utvrditi rok za odgovor na podnesak. Izmjenama se jasnije utvrđuje obveza čuvanja inspekcijske odnosno druge službene tajne i propisuje kako se tom smislu postupa s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskom postupkom, a precizira se postupanje s podacima o podnositelju podneska. Time se postiže pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora i utvrđuju prava i interesi podnositelja podneska, a istodobno otklanja mogućnost dupliranja istih prijava prijavitelja i time rasterećuje sustav nadzora, kažu.

Skoro svaka četvrta prijava je anonimna

Sličnu ideju, kako nam je ispričao prošle godine, aktualni ministar imao je još u prošlom mandatu, no tada je nije uspio provesti.

– To je veliki problem u sustavu već dulji niz godina, rekao nam je Fuchs za vrijeme štrajka učitelja.

Izdvojeni članak

Premijerov savjetnik Fuchs komentirao zahtjev štrajkaša i dao ‘packu’ ministrici Divjak

U posljednjih pet godina, otkrili su danas iz Ministarstva, zabilježeno je 11.367 prijava od kojih je čak 23,15% bilo anonimno.

Iz MZO-a ističu kako je riječ je o minimalnim izmjenama navedenoga zakona koje su hitne i nužne, a tijekom 2021. godine planirane su izmjene cjelovitoga paketa zakona, među kojima su i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru te novi Zakon o prosvjetnoj inspekciji, sve, tvrde, s ciljem stvaranja učinkovitijeg i usklađenijeg sustava odgoja i obrazovanja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji nalazi se na ovoj poveznici.