Pretraga

Uvode se jesenski praznici: Od iduće godine nema jedinstvenog školskog kalendara!

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na javnu je raspravu Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Najveća novost u odnosu na prethodne godine ta je da kalendar više nije unificiran za sve, nego od ove godine školama je dana mogućnost korištenja i jesenskih praznika, kao i korištenja zimskih u dva dijela.

foto: Anton Mezulić| www.srednja.hr

Prema školskom kalendaru koji je na javnoj raspravi, školska godina 2019./2020. kreće 9. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020. godine. Dan kasnije, 18. lipnja, kreću ljetni praznici, a za maturante škola završava već 22. svibnja.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište, prema kalendaru koji je na javnoj raspravi, trajat će od 9. rujna do 20. prosinca 2019. godine.

Od ove godine četiri su varijante praznika

Izdvojeni članak

Školski kalendar s praznicima za 2018./2019.

Početak drugog polugodišta počinje prvog radnog dana nakon isteka zimskog odmora, a trajanje zimskog odmora ovisi o odluci osnivača škola. Naime, od ove godine praznici se mogu realizirati na neki od četiri načina:

Opcija 1

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019.  godine i traje do  10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020.  godine.

Proljetni odmor učenika počinje 14. travnja 2020 . i završava 17. travnja 2020. godine , s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Opcija 2

Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019.  godine i traje do  3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine. 

Izdvojeni članak

Kalendar državne mature u školskoj godini 2018./2019.

Opcija 3

Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019.   godine i traje do  10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020.  godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020.godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Opcija 4

Jesenski odmor za učenike  počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019.  godine i traje do  3. siječnja 2020.  godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020.  godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim na nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020.godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Nakon glasanja škola, donosi se odluka na razini županije

Izdvojeni članak

Objavljen kalendar svih natjecanja i smotri u školskoj godini 2018./2019.

Procedura odabira neke od četiri navedene opcije je sljedeća: školske ustanove izrazit će svoje mišljenje o tome kada žele provoditi praznike, a potom osnivač škole odabire jedan od načina realizacije odmora, jednoobrazno  za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava te o tome dostavlja pisanu obavijest upravnome odjelu. Potom upravni odjel odabire jedan od načina realizacije odmora jednoobrazno  za učenike svih školskih ustanova nad kojima osnivač ima osnivačka prava.

Upravni odjeli i škole dužni su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu Odluku i način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020. za učenike svih školskih ustanova na području  županije. 

Napomenimo za kraj da se nastava u školskoj godini 2019./2020. organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti i nakon 17. lipnja, odnosno 22. svibnja za maturante.

Javno savjetovanje oko Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. otvorena je do 5. svibnja 2019., a možete joj pristupiti ovdje.

Državni praznici u 2019./2020.

8. listopad 2019. (utorak) – Dan nezavisnosti
1. studenog 2019. (petak) – Svi sveti
25. i 26. prosinac 2019. (srijeda i četvrtak) – Božić i Sveti Stjepan
1. siječanj 2020. (srijeda) – Nova godina
6. siječanj 2020. (ponedjeljak) -Sveta tri kralja
12. i 13. travnja 2020. (nedjelja i ponedjeljak) – Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja 2020. (petak) – Praznik rada
11. lipnja 2020. (četvrtak)- Tijelovo