Pretraga

[Akademski ‘Vatikanski ugovori’] Studenti KBF-a bez prijemnog upisuju Filozofski

A- A+

Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu traže raskidanje netransparentno potpisanog ugovora s KBF-om koji krši autonomiju fakulteta. Prema njihovim navodima, studenti Katoličko bogoslovnog fakulteta mogu bez prijemnog upisivati smjerove na Filozofskom. Ističu i probleme s naplatom školarina koje vrši KBF, te da studenti Filozofskog s ovim ugovorom postaju nekonkurentiji na tržištu rada. Ugovor s KBF-om sklopljen je u vrijeme dok je dekan bio Damir Boras, današnji rektor Zagrebačkog Sveučilišta.

Foto: Ivan Klindić/www.ivanklindic.info

Ovih dana na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu došlo je do pobune studenata zbog ugovora kojeg je bivša uprava Filozofskog sredinom 2014. potpisala sa Katoličko bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Problem je nastao jer iz spomenutog ugovora proizlazi da studenti dvopredmetnog studija Religijske pedagogije i katehetike samim upisom na KBF ostvaruju pravo na pohađanje bilo kojeg smjera na Filozofskom fakultetu bez dodatnog prijemnog ispita kojeg je inače potrebno položiti za studiranje na FF-u.

Studenti smatraju da su im bitne informacije bile uskraćene

Sve je eskaliralo u trenutku kada se dnevni red izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta nije objavio na mailing listi ‘ffzg.hr.svima‘. Studentske udruge, zbog čijeg zahtjeva za raskidanje ugovora je sjednica i sazvana, su se pobunile jer ovaj čin smatraju zabranom protoka informacija bitnih za njihovo školovanje.

– O svim sjednicama Fakultetskoga vijeća tjedan dana prije održavanja bilo koje sjednice (redovite ili izvanredne), a što je bilo i ovaj puta, na mailing listu članova Fakultetskog vijeća (oko 85 mail adresa), stavljen je sedam dana prije njezina održavanja dnevni red, zatim prilozi uz sve točke i slično. Uz ovu točku članovima vijeća priložen je link na Ugovor s KBF-om, Ugovor s Muzičkom akademijom (s kojom se surađuje već nekoliko godina) te analitički i vrlo sadržajan tekst o Ugovoru s KBF-om kojega je poslao Odsjek za filozofiju; a u jednoj kraćoj formi, kao poticajni materijal za raspravu, podržalo ga je još osam Odsjeka. Nije uopće uobičajena praksa da se dva dana prije sjednice na mailing listu cijelog fakulteta (ffzg.hr.svima), koja broji oko 3000 mail adresa, stavljaju tekstovi koji se odnose na dnevni red sjednice, što je bio zahtjev Saveza Studentskih Udruge. Treba napomenuti, da mailing lista fakulteta, kojoj pristup imaju svi nastavnici, fakultetsko osoblje te svi studenti Filozofskog fakulteta, služi isključivo za službene obavijesti Uprave fakulteta, a ne za distribuciju stavova pojedinaca, bilo kakvih udruga i općenito sadržaja koji izlazi iz okvira službenih obavijesti, objašnjava dekan Filozofskog fakulteta Vlatko Previšić.

Na oštru reakciju studentskih udruga odgovara da je takvu politiku uvela nova uprava fakulteta zbog prijašnjih iskustava slanja neprimjerenog ili irelevantnog sadržaja domeni ‘ffzg.svima’, što je ‘zagušivalo'(spam) fakultetsku listu. Navodi da je ovaj problem moguće staviti kao prilog uz dnevni red, uz prethodni dogovor kao i za sve priloge na redovitim sjednicama ukoliko pristigne barem sedam dana prije održavanja sjednice.

Studenti traže raskidanje ugovora

Kao što je već navedeno, spomenuti ugovor je potpisan u vrijeme kada je sadašnji rektor zagrebačkog Sveučilišta, Damir Boras, obnašao dužnost dekana Filozofskog fakulteta sredinom 2014. godine. Komentar na novonastalu situaciju s fakulteta kojega je nekada vodio nismo dobili do zaključenja teksta.

Glavno uporište u zahtjevu za raskidanjem ugovora studentske udruge smatraju u tome što ugovor u nepovoljan položaj stavlja studente Filozofskog fakulteta. Isto tako on krši autonomiju samog fakulteta jer izdavanje diploma i naplatu školarine po ugovoru vrši KBF. Savez studentskih udruga Filozofskog fakulteta ističe sljedeće probleme:

  • Na prvom mjestu, studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta bili bi u mogućnosti uz studij Religiozne pedagogije i katehetike upisati drugu studijsku grupu na Filozofskom fakultetu bez polaganja prijemnoga ispita na ovom fakultetu
  • Diplomu tako završenog studija izdaje isključivo Katolički bogoslovni fakultet, čime se narušava autonomija Filozofskog fakulteta
  • Problematično je i financiranje takvog studija, gdje bi se financijska sredstva uplaćivala isključivo KBF-u
  • Uzevši u obzir i ovako preopterećene kapacitete Fakulteta, upisivanje studenata izvan kvota stvorilo bi dodatne organizacijske probleme
  • Posebno problematičnim drže činjenicu da bi provedbom ovog ugovora studenti Filozofskog fakulteta bili dovedeni u još nepovoljniji položaj na tržištu rada, osobito pri zapošljavanju u sustavu osnovnog i srednjeg školstva

Također ističu činjenicu da je ugovor sklopljen netransparentno, bez ikakve participacije studentskih predstavnika, a njegove su posljedice dalekosežne upravo za studente Filozofskog fakulteta.

Izjava Saveza studentskih udruga FF-a

KBF slijedi primjere dobre prakse

KBF slijedi dobre primjere, recimo, slovenskih, austrijskih i njemačkih srodnih institucija te promiče duh i slovo Bolonjskoga procesa. Uz to je ključno napomenuti da KBF Sveučilišta u Zagrebu treba već imati akreditirani dvopredmetni studijski program ili ga imati u postupku akreditacije, a što je upravo slučaj s našim dvopredmetnim studijskim programom. Da bi se u budućnosti takav studij mogao izvoditi bilo je nužno pronaći partnera na Sveučilištu u Zagrebu i potpisati ugovor o suradnji na planu zajedničkoga izvođenja dvopredmetnih studija, a da posao oko izrade i akreditacije novoga programa ne bude “uzaludan”. Izvrsnoga partnera pronašli smo u Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nama najbližoj i s mnogo drugih pozitivnih razloga najprikladnijom visokoškolskom ustanovom, istaknuo je dekan KBF-a.

Suradnja u skladu s Bolonjskim procesom

– Katolički bogoslovni fakultet (KBF) je punopravni član Sveučilišta u
Zagrebu i kao takav ispunjava sve uvjete javne visokoškolske
znanstveno-nastavne institucije za izvođenje akreditiranih studijskih
programa. Pozvan je dakle, a naročito od uvođenja Bolonjskog procesa,
razvijati unutarsveučilišnu suradnju u svim segmentima djelatnosti
visokoškolske ustanove. U tom smislu suradnja na planu zajedničkoga
izvođenja dvopredmetnih studija je očekivana, a držimo i dobrodošla.,
komentirao je situaciju dekan KBF-a Tonči Matulić.

Problematika plaćanja školarina

– KBF Sveučilišta u Zagrebu nije nikada bio pa neće biti ni u budućnosti opterećen novcem, nego kvalitetom studija, unutarsveučilišnom suradnjom i razvijanjem novih studija, nadodao je Matulić vezano uz problematiku plaćanja školarina

Dotaknuo se i problema nesrazmjera u benefitima za studente KBF-a naspram benefita za Filozofski fakultet.

– Nisu predviđene nikakve beneficije naših studenata. Naime, govorimo o budućim studenticama i studentima koji će, a nakon što se ispune svi uvjeti za uvođenje novoga studijskog programa, moći upisati studij po propisanim uvjetima upisa na sveučilišni studij. KBF Sveučilišta u Zagrebu nije i neće tražiti nove kvote za dvopredmetni studijski program, nego predlaže preraspodjelu postojećih kvota na već postojećim studijskim programima. Dakle, nema govora o povećanju kvota na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, a vodilo se računa o tome da se ugovorom ne utječe na povećanje kvota partnerskoga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dodao je dekan KBF-a.

Dekan Matulić objasnio je kako postoji samo jedan ugovor u kojemu su sporazumno definirani uvjeti zajedničkoga izvođenja dvopredmetnoga studijskog programa. Među njima je dogovorena visina naknade školarine za njihove buduće studentice i studente koju će KBF uplatiti Filozofskom fakultetu za studente koji na njemu studiraju drugi studijski program.

Dekani negiraju postojanje dodatnih ugovora

Među studentskim krugovima razvila se teza kako potencijalno postoji dodatak ugovoru, neki drugi ugovor ili aneks kojim se KBF obvezuje sudjelovati u financiranju nadogradnje FF-a ili ostvarenja studentske menze na Filozofskom koju studenti već dugi niz godina traže. Kako bismo istražili pozadinu ovih naklapanja pitali smo dekana Previšića postoji li ovakav dodatak ugovoru.

– Ne postoji, koliko je meni poznato, nikakav drugi Ugovor, Aneks postojećeg Ugovora između FF-a i KBF-a ili bilo što slično, čime bi se dogovaralo da se od školarine financira obnova bilo kojeg od ova dva fakulteta ili izgradnja studentske menze unutar Filozofskog. Ovo s menzom osobno odbacujem sa sigurnošću, jer kao dekan sve činim da pitanje studentske menze na Filozofskom čim prije riješim na sasvim drugi način – i vjerujem da ću u tome uskoro uspjeti!, odgovorio je na spomenuto pitanje dekan Previšić.

Dekan KBF-a također je demantirao ove navode jer, kako nam je rekao, KBF je u osnivanju novoga smjera našao prikladnog partnera u Filozofskom fakultetu zbog sličnosti između studija. Komentar rektora Borasa je i u ovome slučaju izostao.

Fakultetsko vijeće odlučuje o ugovorima

Prema ugovoru, školarina se plaća na KBF-u, a ne KBF-u, i zatim dijeli između dvije sastavnice. O tome kako će se postupiti prema ovome Ugovoru, koji je sklopila prošla, a ne sadašnja Uprava fakulteta, odlučit će Fakultetsko vijeće, nakon što dobije prijedloge formiranoga povjerenstva, s izvanredne sjednice od 12. ožujka o.g., mogućeg razgovora s Rektorskim kolegijem, te rasprave što će se ponovno voditi na sjednici Fakultetskoga vijeća

Formirana radna skupina u koju su uključeni studenti

S obzirom na to da se prilikom samog potpisivanja ugovora uprava FFZG-a nije konzultirala sa studentskim udrugama Filozofskog fakulteta unatoč tome što direktno utječe na njihovo studiranje, za sve daljnje odluke vezane uz ovo pitanje uzet će se u obzir i njihova argumentacija. Na samoj izvanrednoj sjednici sastavljena je Radna grupa u koju je ušlo šest članova vijeća iz redova nastavnika i pet članova vijeća iz redova studenata. Njihov zadatak je do kraja ovoga mjeseca prirediti prijedlog mišljenja i zaključaka temeljenih na raspravi u Vijeću te ih podastrijeti Fakultetskom vijeću na raspravu i konačno usvajanje.

Nije poznato hoće li se ugovor raskinuti ili revidirati, no SSU (Savez studentskih udruga) stoji iza svoga zahtjeva kako bi zaštitili studente Filozofskog fakulteta od ugovora koji, po njihovim riječima, izravno krši autonomiju fakulteta te ‘donosi samo štetu, a nikakvu korist’ asistentima, profesorima i studentima.