Pretraga

Obnova fakulteta od potresa u Zagrebu baš i ne ide najbolje: MZO tražio ponavljanje javnih nabava

Već na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u prosincu rektor Lakušić izvijestio je o problemima vezanim uz obnovu zgrada fakulteta od potresa. Dio fakulteta još uvijek čeka početak obnove jer im je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uskratilo suglasnost zbog postupaka javne nabave. Naime, Ministarstvo je reklo da procijenjena cijena obnove može biti do tri tisuće eura po kvadratu. Postupak javne nabave tako moraju ponoviti tri fakulteta i samo Sveučilište za svoju zgradu. Suglasnost MZO-a pak se čeka za još pet fakulteta, dok TTF i dvije lokacije Građevinskog čekaju daljnju odluku MZO-a.

sveučilište u zagrebu

Matična zgrada Sveučilišta u Zagrebu, 20. 2. 2024. | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 19. prosinca rektor Stjepan Lakušić izvijestio je o problemima vezanim uz cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu. Istaknuo je to posebice vezano za fakultete koji su proveli javne nabave za izvođače, ali ugovori čekaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO). Rektor je tada kazao da MZO suglasnost za neke od njih nije dao zbog procijenjenih cijena obnove te da je prijedlog MZO-a da se daju suglasnosti na one obnove čija je procijenjena cijena do tri tisuće eura po kvadratu.

MZO predložio da se postupak javne nabave ponovi i za zgradu Sveučilišta

Kako su nam rekli sa Sveučilišta u Zagrebu, u međuvremenu su suglasnosti od MZO-a stigle za zgrade Ekonomskog fakulteta i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. No, očitovanja MZO-a s prijedlogom da se postupak javne nabave ponovi zaprimljena su za Fakultet elektrotehnike i računarstva – zgrada u Unskoj 3, Pravni fakultet – zgrada u Ćirilometodskoj 4 te za zgradu Sveučilišta u Zagrebu na Trgu Republike Hrvatske 14.

– Također, za Metalurški fakultet od MZO-a je stigla obavijest s istim prijedlogom. Na temelju zamolbi za suglasnost poslanima MZO-u, odgovori se čekaju za sljedeće zgrade: Akademija likovnih umjetnosti na adresi Jabukovac 10 – zahtjev poslan 14.12.2023., Fakultet elektrotehnike i računarstva – sportska dvorana Martinovka – zahtjev poslan 23.11.2023., Pravni fakultet – zgrada u Nazorovoj 51 – zahtjev poslan 12.9.2023., Prirodoslovno-matematički fakultet – zahtjev poslan 14.12.2023. na temelju traženja MZO-a dopune poslane 20.12.2023. i 4.1.2024. i Veterinarski fakultet – zahtjev poslan u prosincu 2023., naveli su sa Sveučilišta.

Na sjednici Senata u prosincu Lakušić je predložio formiranje povjerenstva sa stručnjacima i nacionalnim koordinacijskim tijelom kako bi se analizirale i objasnile cijene te kako bi se riješio problem čekanja. Dodao je i da se posebno ističe potreba za rješavanjem situacije s obnovom zgrade Veterinarskog fakulteta koja, objasnio je rektor, ima visoku cijenu kvadrata u odnosu na ukupan broj kvadrata.

Izdvojeni članak

Obnova srednjih škola nakon potresa u Zagrebu ponovno produljena: U nekima radovi i do 2025.

Brojni fakulteti zbog obnove razmješteni su po cijelom Zagrebu

– Nakon zaprimljene upute MZO-a o poništenju postupka javne nabave, daljnja se odluka od Ministarstva o pokretanju novoga postupka i nastavka projekta čeka za zgradu Tekstilno-tehnološkoga fakulteta. Također, suglasnost MZO-a za nastavak projekta nakon poništenja javne nabave čeka i Građevinski fakultet za zgrade na Svetom Duhu 129 te na Savskoj cesti 16/1 i 16/2. Što se tiče obnove zgrade Sveučilišta u Zagrebu u Zvonimirovoj 8, financiranje obnove prebačeno je na Državni proračun. Zamolba za financiranje projekta poslana u MZO te se čeka suglasnost od 13.10.2023., pojasnili su nam sa Sveučilišta u Zagrebu.

Prema zapisniku sa sjednice Senata iz siječnja, Sveučilište je 11. siječnja održalo sastanak u Uredu predsjednika Vlade gdje se govorilo i o obnovi zgrada fakulteta koje su oštećene potresom. Od tadašnjih osam zgrada za koje su se čekale suglasnosti MZO-a, rektor je naveo da je premijer odmah evidentirao njih šest, dok su se za preostale dvije zgrade provodili dodatni razgovori u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Navedeno je i da se priprema dolazak premijera u zgradu SEECEL-a, gdje se trenutno nalazi zgrada Sveučilišta, radi cjelovitog predstavljanja obnove.

Inače, studenti brojnih fakulteta u Zagrebu zbog procesa obnove još uvijek su razmješteni na drugim lokacijama. Tako studenti Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta te Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) nastavu slušaju u zgradi Tekstilprometa na Žitnjaku. Studenti Fakulteta političkih znanosti (FPZG) nalaze se u Importanne Galleriji na Trgu Drage Iblera, a studenti Učiteljskog fakulteta raspoređeni su na više lokacija. Obnova od potresa pak je završena na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, kao i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.