Pretraga

Osijek pokreće dva nova studijska programa: Pogledajte koja te kada će se moći upisati

A- A+

Od akademske godine 2020./2021. na Filozofskom fakultetu u Osijeku moći će se studirati dva nova programa. Jedan od njih je preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijesti umjetnosti, a drugi diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologije.

Foto: www.unios.hr

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dobio je potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu dvaju studijskih programa u Upisnik studijskih programa: preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti i diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologije.

Ovi studijski programi počet će se izvoditi u akademskoj godini 2020./2021.

Izdvojeni članak

Najbolji studenti Sveučilišta u Osijeku nagrađeni s po 2.000 kuna

Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest umjetnosti:

Složena povijest prostora istočne Hrvatske odražava se u povijesno-umjetničkoj baštini, a multikulturalnost prisutna u različitim povijesnim razdobljima odražava se u regionalnim povijesno-umjetničkim karakteristikama koje je potrebno istraživati i kontekstualizirati u području znanstvene discipline, povijesno-umjetničkih stilova i europske povijesno-umjetničke baštine. Pokretanje studija povijesti umjetnosti svoje opravdanje nalazi i u sve bogatijoj suvremenoj umjetničkoj sceni koju je potrebno kritički vrednovati i stručno predstaviti javnosti.
Poštujući temeljne spoznaje struke u tradicionalnim sadržajima studija povijesti umjetnosti, ovaj se studij okreće i suvremenim potrebama i inovativnom pristupu poučavanju uz praćenje razvoja znanstvene discipline uz uključivanje spoznaja o primjeni novih tehnologija te interdisciplinarnoga pristupa.

Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest umjetnosti kombinacijom s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskome fakultetu Osijek povećava opseg kompetencija i vještina koje studenti stječu, kao i
zapošljivost studenata s kvalifikacijama koje mogu zadovoljiti potrebe suvremenog društva.
Osnovni je cilj preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti osposobiti studente za uspješnu primjenu stečenih kvalifikacija u različitim zanimanjima u područjima djelatnosti iz povijesti umjetnosti te za nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju povijesti umjetnosti i drugim srodnim studijima. Predloženi preddiplomski studijski program povijesti umjetnosti usklađen je s relevantnim strateškim
dokumentima i preporukama te se temelji na suvremenim trendovima u polju povijesti umjetnosti.

 

Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologije:

Diplomski sveučiliši dvopredmetni studij Sociologije predstavlja logičan korak u vertikalnom ustroju studija sociologije koji se na Filozofskom fakultetu Osijek počeo izvoditi 2017. godine pokretanjem preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologije. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologije predstavlja proširenje navedenih, ali i dodavanje novih kompetencija. Uzimajući u obzir na hrvatskim sveučilištima postojeću podjelu na studije sociologije istraživačkoga (znanstvenog) i nastavničkog smjera i dvojbe koje ta podjela izaziva, diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologije nastavničkog je tipa te stoga pruža potrebne pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije koje studente kvalificiraju za rad u srednjoškolskom obrazovanju, ali i za odgojno-obrazovni rad općenito, bez potrebe za naknadnim stjecanjem tih kvalifikacija nakon završetka studija.
Dvopredmetnost studija osigurava šire karijerne mogućnosti, odnosno bolje uklapanje u tržište rada, osobito kada je u pitanju nastavnički rad. Unatoč dvopredmetnosti i nastavničkom usmjerenju, studij je strukturiran tako da u okviru obveznih i izbornih kolegija njeguje istraživačko usmjerenje, čime se osigurava stjecanje temeljnih metodološko-istraživačkih kompetencija. Diplomski se studij odlikuje i interdisciplinarnošću jer studenti mogu birati i nekoliko izbornih kolegija koji povezuju postojeća sociološka znanja sa znanjima iz ostalih društvenih i humanističkih znanosti. Takav pristup osigurava zapošljivost studenata odmah nakon studija i to u sektorima kao što su odgojno-obrazovni sustav (srednjoškolsko obrazovanje), javna uprava, ispitivanje javnog mnijenja, istraživanja u odnosima s javnošću, mediji i medijska istraživanja, istraživanja tržišta, nevladine organizacije, političke stranke i drugo.