Pretraga

Prorektor Čović, koji odbija komunicirati s nama, poslao nam demanti u kojem tvrdi da ne odbija komunicirati s novinarima

A- A+

Prof. dr. sc. Ante Čović poslao nam je demanti vezano uz članak autora Duje Kovačevića koji je pod naslovom “[EKSKLUZIVNO]Filozofski potvrdio: Čović za bioetiku dobio 250.000 kn od Sveučilišta, a još nigdje izvješća o provedbi i završetku projekta” koji objavljujemo u potpunosti.

Prorektor Ante Čović foto: Ivan Klindić|www.ivanklindic.info i Sveučilište u Zagrebu

Zahtjev za objavu ispravka netočne informacije od 19.11.2017.godine

Javljamo Vam se u svojstvu punomoćnika prof. dr. sc. Ante Čovića iz Zagreba, a vezano uz članak autora Duje Kovačevića koji je pod naslovom “[EKSKLUZIVNO]Filozofski potvrdio: Čović za bioetiku dobio 250.000 kn od Sveučilišta, a još nigdje izvješća o provedbi i završetku projekta” dana 19.11.2017. godine objavljen u elektroničkoj publikaciji www.srednja.hr.

S obzirom da se u predmetnom članku u odnosu na našu stranku iznose neistinite tvrdnje i insinuacije, temeljem čl. 2. st. 3. Zakon o elektroničkim medijima, a u svezi čl. 40. Zakona o medijima, ovim putem zahtijevamo da objavite ovaj ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi:

1. Nije točno da za projekt razvijana znanstvenog centra izvrsnosti i doktorskog studija integrativne bioetike prof. Čović nije dostavio izvješće o provedbi i završetku projekta.

2. Nije točno da se radi o nedovršenom projektu za koji se 6 godina kasnije ne zna što je s novcem.

3. Nije točno da je novac dodijeljen i utrošen, a da nema nikakvog pisanog traga niti izvješća o provedbi projekta.

4. Nije točno da u arhivi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nema odgovarajućeg izvještaja o provođenju projekta.

5. Nije točno da na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nikad nije predložen niti je prošao kroz formalnu proceduru program doktorskog studija integrativne etike.

6. Nije točno da u arhivi Filozofskog fakulteta ne postoji završno, periodično ni bilo kakvo drugo izvješće o projektu pa da bi došlo do povrede Pravilnika Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

7. Nije točno da prof. Čović odbija komunicirati s novinarima.

Na 8. sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održanoj 23.5.2013. godine, na dnevnom redu je pod toč. 119. naveden Prijedlog za pokretanje doktorskog studija integrativne bioetike (u sklopu projekta Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu). Prijedlog je utemeljen na Elaboratu o poslijediplomskom doktorskom studiju integrativne bioetike koji je bio priložen materijalu navedene sjednice Fakultetskog vijeća (str. 686-931). Fakultetsko vijeće je na sjednici usvojilo prijedlog i donijelo odluku o osnivanju Centra za integrativnu bioetiku te odluku o pokretanju doktorskog studija integrativne bioetike, oboje u sklopu projekta Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon što je započela provedba projekta, prof. Ante Čović je Fondu za razvoj Sveučilišta dostavio detaljan Periodički izvještaj o izvršenju projekta – sadržajni i financijski dio, kako putem elektroničke pošte, tako i preporučenom pošiljkom te neposrednom predajom u urudžbeni ured Filozofskog fakulteta. Prof. Čović je Fondu za razvoj Sveučilišta dostavio i detaljan Završni izvještaj o izvršenju projekta – sadržajni dio s prilozima, financijski dio s prilozima te potrošnju sredstava prema restrukturiranom financijskom planu s prilogom. Završni izvještaj je uredno zaprimljen na Sveučilištu u Zagrebu.

Prof. Čović je odgovorio medijima na upite vezane za pokretanje doktorskog studija integrativne bioetike obzirom je u travnju 2017. godine razgovarao upravo sa autorom predmetnog članka, Dujom Kovačevićem, i objasnio sve o provedbi navedenog projekta. Osim toga, dio podataka koji se odnosni na navedeni projekt je javno dostupan.

Slijedom navedenog, prof. dr. sc. Ante Čović odlučno odbacuje kao netočne i neistinite sve navode kojima se insinuira da bi bilo kakva sredstva Sveučilišta u Zagrebu utrošio nenamjenski ili da bi u svom radu vezano za provedbu predmetnog projekta počinio bilo kakve nezakonitosti ili nepravilnosti.

Budući predmetni članak sadrži maliciozne, klevetničke i neistinite navode to je i objavljivanjem takvog članka postupljeno protivno svim pravilima novinarske struke i na štetu ugleda naše stranke. Stoga ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog ispravka netočne informacije u cijelosti, na način propisan čl. 41. st. 1. Zakona o medijima.