Pretraga

Stiže novi pravilnik za stipendije Hrvatima izvan RH: Minimalan prosjek za dobivanje 2,0, a novac se u određenim situacijama mora vratiti

A- A+

Svake akademske godine Središnji državni ured za Hrvate izvan RH raspisuje natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Stipendiju od 7.000 kuna za prošlu je akademsku godinu primilo 500 studenata. Natječaj za ovogodišnju još uvijek nije raspisan, a razlog je taj što je trenutno u tijeku javna rasprava o prijedlogu novog Pravilnika za dodjelu ove stipendije.

Prethodne godine stipendiju za studente pripadnike hrvatskog naroda izvan RH dobilo je 500 studenata, godinu prije njih 450, a u akademskoj godini 2014./2015. stipendija je odobrena za 250 kandidata. Sve tri godine iznos stipendije bio je 700 kuna, a dodjeljivala se za deset mjeseci akademske godine.

Koliki će biti iznos stipendije za ovu godinu još nije poznato, budući da novi Pravilnik koji je trenutno na javnoj raspravi nalaže da se iznos i broj stipendija za tekuću godinu određuje natječajem.

Stipendija će se u određenim situacijama morati vraćati

Izdvojeni članak

Objavljeni dobitnici 3.400 državnih STEM stipendija: Studenti, provjerite što vam je dalje činiti

Prema prijedlogu Pravilnika za ovu stipendiju stipendija se dodjeljuje pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su upisani na javnim visokim učilištima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, pripadnicima hrvatske manjine u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Makedoniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji te pripadnicima hrvatskog iseljeništva koji su rođeni i s prebivalištem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Glavni uvjet je da studenti imaju status redovitog studenta na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili status redovitog studenta na javnom visokom učilištu u Bosni i Hercegovini.

Stipendiju, prema prijedlogu Pravilnika neće moći primati oni koji imaju ili su imali upisano mirovanje studentskih obveza tijekom svog studija , osim u opravdanim slučajevima: služenja vojnog roka, trudnoće, starosti djeteta do jedne godine i dulje bolesti, kao i oni koji su upisali godinu kao razliku između dva studija tijekom svog studija. Pravo na stipendiju neće imati ni oni koji su ponavljali godinu tijekom svog studija kao i studenti koji nisu u roku završili studijski program, odnosno položili sve ispite (apsolventi).

Osim toga, stipendija je povratna, što bi značilo da se u situacijama koje nalaže prijedlog Pravilnika puni iznos isplaćene stipendije mora vratiti Središnjem uredu za Hrvate izvan RH. To su sljedeće situacije: kada je student pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih, krivotvorenih ili nepotpunih podataka, kao i kada student bez opravdanog razloga ne stekne uvjete za upis u višu godinu studija, odnosno s neuspjehom završi godinu studija za koju je ostvario stipendiju ili u propisanom roku ne završi studij. Stipendija se vraća i ako student u traženom roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja ili se utvrdi da je korisnik neke druge stipendije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Minimalan prosijek za brucoše 3,5, a za studente viših godina 2,0

Izdvojeni članak

Ministarstvo odgovara: Je li moguće dobiti i državnu socio-ekonomsku i STEM stipendiju?

Pravilnikom se predlaže da, isto kao i prošle godine, minimalan prosjek završnog razreda srednje škole za brucoše koji žele sudjelovati bude 3,5, a za studente da prosjek svih ispita prethodno završene godine iznosi minimalno 2,0. Brucoši na temelju prosjeka mogu ‘zaraditi’ minimalno 15, a maksimalno 30 bodova, a studenti minimalno 10 i maksimalno 50 bodova.

Bodovat će se još, predlaže se novim Pravilnikom i razne stavke socijalno-materijalnog statusa. Tako će studenti kojima su umrla oba roditelja dobiti 60 bodova, studenti s minimalnim tjelesnim oštećenjem od 80% dobivaju 35 bodova, a određeni broj bodova dobiva se i temeljem primanja po članu kućanstva, u koja ulaze ukupna oporeziva primanja, odnosno dohodak.

Ono što će korisnike ove stipendije zasigurno obradovati, jest da je novim Pravilnikom predložen striktan rok u kojemu rezultati natječaja moraju biti objavljeni.

– Prijedlog rang liste studenata objavljuje se na mrežnim stranicama Ureda u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, godinu rođenja studenta i ukupan broj ostvarenih bodova. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga rang liste studenata, student može podnijeti pisani prigovor Uredu. Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prigovore predlaže čelniku Ureda konačnu rang listu studenata, stoji u prijedlogu Pravilnika.

Javna rasprava oko Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske zatvara se 8. prosinca i do tog datuma u njoj možete sudjelovati, na ovoj poveznici. Za sada je na nju pristigao samo jedan komentar koji predlaže da Pravilnik pobliže odredi dokument kojim se dokazuje pripadnost narodu. Objava izvješća javne rasprave očekuje se 18. prosinca.

Stiže novi pravilnik za stipendije Hrvatima izvan RH: Minimalan prosjek za dobivanje 2,0, a novac se u određenim situacijama mora vratiti
Share via
Copy link
Powered by Social Snap