Pretraga

Studenti podstanari: Stigli rezultati natječaja za subvencioniranje smještaja

A- A+

Na web stranicama zagrebačkog Studentskog centra objavljeni su rezultati natječaja za subvencioniranje podstanarskog smještaja. Radi se o privremenim rezultatima, a bodovna granica iznosi 850.

Dio studenata koji žive kao podstanari imaju pravo na subvenciju. Nakon raspisanog Natječaja za subvencioniranje podstanarskog smještaja, na web stranicama SCZG-a objavljeni su privremeni rezultati.

Izdvojeni članak

MZOS je raspisao natječaj za subvencioniranje studenata u podstanarstvu

Objavljeni rezultati Natječaja za subvencioniranje podstanara

Rezultate možete pogledati na ovom linku, ili na oglasnoj ploči Poslovnice za smještaj koja se nalazi na adresi Savska cesta 25.

Bodovna granica je 850, a eventualne žalbe na rezultate možete uputiti Komisija za žalbe SC-a u Zagrebu najkasnije osam dana od objave rezultata.

Žalbe upućujete isključivo poštom preporučeno na adresu:

Studentski centar  u Zagrebu
Komisija za žalbe
Zagreb Savska c.25

Odluke Komisije za žalbe bit će objavljene na oglasnoj ploči Poslovnice za smještaj Zagreb i na web stranicama SC-a.

Izdvojeni članak

Video: Osveta podstanara postala hit na Internetu

Tko je u dom uselio u vrijeme Natječaja, nema pravo na subvenciju

Studenti koji su ostvarili pravo na potporu za smještaj studenata u privatnom smještaju (subvencija) zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovori će se potpisivati od objave rezultata Žalbene komisije do 30. siječnja 2015. godine u Poslovnici za smještaj u vremenu od 8 do 15 sati, svakog radnog dana.

Studenti koji ne potpišu ugovor do navedenog datuma smatrat će se da su odustali od subvencije.

Prilikom potpisivanja ugovora studenti trebaju na uvid donijeti svoj indeks, X-icu, te presliku kartice ili ugovora o tekućem računu poslovne banke.

Studenti koji su u vrijeme Natječaja uselili u neki od studentskih domova ili će useliti tokom akademske godine 2014./2015. nemaju pravo na potpisivanje ugovora, to jest ne ostvaruju pravo na potporu za smještaj studenata u privatnom smještaju.