Pretraga

Doznajte u kojim su školama učenici najbolje riješili maturu iz Engleskog jezika u 2021.

A- A+

Odnedavno su u Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti i obrazovanja, objavljeni statistički podaci o uspješnosti učenika na prošlogodišnjoj državnoj maturi. Već smo objavili liste škola iz kojih dolaze učenici koji su najbolje riješili maturu iz Matematike i Hrvatskog jezika, a sada donosimo i listu onih u kojima su imali najbolje prosječne ocjene na maturi iz stranog jezika kojeg odabire najveći broj učenika – Engleskog.

matura engleski

Foto: M. Gelenčir, srednja.hr

Državnoj maturi u školskoj godini 2020./2021. pristupilo je ukupno 25.779 učenika iz 392 škole. Oni koji izlaze na maturu među obaveznim ispitima moraju polagati i onaj iz stranog jezika, a najviše njih u ovim je godinama biralo Engleski jezik. Lani je ispit iz tog predmeta pisalo 24.536 učenika, kažu to nedavno objavljeni podaci u e-Rudniku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Najvišu ocjenu imaju gimnazijalci koji su izašli na A razinu

Prosječna ocjene koju su ostvarili pristupnici više razine bila je 3,77. Usput valja napomenuti i kako su učenici češće birali A razinu – tom ispitu pristupilo je njih 65 posto. Preostalih 35% učenika koji su pristupili osnovnoj razini iz tog je ispita u prosjeku ostvarilo ocjenu 3,07.

Gledano po programima (strukovne, gimnazije i glazbene), najbolju ocjenu ostvarili su lani na Engleskom ostvarili učenici gimnazija koji su pristupili A razini ispita, a iznosila je 4,08. Ocjene koje su ostvarili učenici drugih programa možete vidjeti u tablici u nastavku.

Izvor: e-Rudnik MZO-a

Na Engleskom najbolji zagrebački miočani

Gledano po školama, najbolji rezultat na maturi iz Engleskog u 2021. ostvarili su učenici zagrebačke XV. gimnazije. Prosječna ocjena na maturi bila im je 4,84, s tim da su ti isti učenici na kraju 4. srednje iz predmeta Engleski imali nešto višu prosječnu ocjenu, 4,88.

Drugi najbolji rezultat imali su učenici V. gimnazije u Zagrebu. Njihova prosječna ocjena na Engleskom bila je 4,71, dok im je zaključna ocjena u 4. razredu iz istog predmeta 4,75.

Učenici XVI. gimnazije u Zagrebu ostvarili su lani na maturi iz Engleskog treći najbolji rezultat. Prosječna ocjena ovih ‘jezičara’ je 4,65, a zaključna školska tih istih maturanata u 4. srednje bila je nešto niža – 4,33.

U tablici u nastavku izdvojili smo deset najboljih prosječnih ocjena na maturi iz Engleskog u 2021., s tim da su u obzir uzete srednje škole s više od 20 maturanata. Istaknimo i kako se na listi nalazi 12 škola, jer neke imaju istu prosječnu ocjenu. Prosječna ocjena na maturi iz Engleskog nalazi se u posljednjem stupcu, a prije toga možete vidjeti prosječnu ocjenu koju su isti učenici imali na školskom predmetu Engleski jezik. Napomenimo u ovom kontekstu i da je prag za ocjenu dovoljan na ispitu iz Engleskog iznosio 36% ukupnog broja bodova na višoj razini i 37% na osnovnoj, a za ocjenu odličan 87% na obje razine.

Škole s najvećom prosječnom ocjenom na maturi iz Engleskog u 2021.|izvor: MZO


Za sve pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati u 2022., pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete.

Pitanja s prijašnjih matura možete rješavati u sustavu kvizovi.srednja.hr te tako provjeriti jeste li spremni za nadolazeće ispite.