Pretraga

Doznali smo koji su najpoželjniji, a koji najmanje poželjni studiji na četiri velika hrvatska sveučilišta

A- A+

Maturanti i ostali kandidati koji imaju namjeru upisati fakultet u ovoj godini, imaju vremena još do 15. srpnja (osim onih koji ranije moraju polagati prijemne ispite). No, kako su se prošli tjedan objavile orijentacijske rang liste, koje daju uvid u privremeno bodovno stanje svakom pristupniku, odlučili smo provjeriti za koje studijske smjerove trenutno vladaju najveći interesi, a za koje najmanji, na četiri velika sveučilišta. Podatke nam je ustupila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a poželjnost je utvrđena po jasnom kriteriju odnosno prema omjeru kvote i prvog izbora studija.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Kako bi stvari bile u potpunosti jasne, iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje dodaju i kako su iz ovih tablica isključeni podaci za studijske programe s kvotom manjom od deset.

Logopedija na ERF-u ponovno najpoželjnija u državi

Izdvojeni članak

Ovo su najpoželjniji i najmanje popularni studiji među Hrvatima posljednih četiri godine

Prema konačnim ljestvicama iz prošle godine, a po gore navedenom kriteriju Logopedija je bila najpoželjniji studijski program u Hrvatskoj. Kako stvari stoje, povijest bi se mogla ponoviti.

Naime, na 50 upisnih mjesta kolika je kvota za Logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, za sada se prijavilo 1397 kandidata za upis, što znači da za jedno upisno mjesto konkurira 28 ljudi. Drugi fascinantan podatak je da je od tog broja prijava, čak 564 kandidata Logopediju stavilo na prvo mjesto na listi prioriteta!

To je ujedno daleko najpoželjniji studijski smjer u državi, a slijedi ga ponovno jedan na Sveučilištu u Zagrebu. Riječ je o Psihologiji na Filozofskom fakultetu. Za 76 upisnih mjesta, prijavilo se 1.039 ljudi, od čega ih je 375 taj jednopredmetni studij na Filozofskom stavilo kao prvi izbor na listi prioriteta.

Dizajn na Arhitektonskom fakultetu se nalazi na trećem mjestu u Zagrebu (ne i u državi) prema interesu potencijalnih studenata, Animirani film i novi mediji na Likovnoj akademiji su četvrti, a na petu poziciju se smjestio stručni studij Izobrazbe trenera na Kineziološkom fakultetu.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu

Kada je riječ o studijskim smjerovima Sveučilišta u Zagrebu, koji prema prošlotjednim podacima imaju najmanje zainteresiranih, prednjači Rumunjski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Za 20 upisnih mjesta, za sada se prijavilo 14 kandidata, bez da je itko ovaj studij stavi kao prvi izbor. Slijedi ga Latinski jezik i književnost, za čijih se 28 upisnih mjesta za sada prijavilo tek 30 kandidata.

Ljestvicu pet studija za koje za sada vlada najmanji interes pogledajte ispod.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu

Fizioterapija u Splitu treći najtraženiji smjer u državi

Izdvojeni članak

Provjerite koja se deficitarna zanimanja u 2018. dodatno boduju na natječaju za studentski dom

Kada je riječ o studijskim smjerovima koje se nude na Sveučilištu u Splitu, najviše interesa prema omjeru kvote i prvog izbora za sada ima Fizioterapija na Odjelu zdravstvenih studija Seučilišta u Splitu. Kvota je tek 15 za ovaj smjer, a do sada je taj studij prijavilo 311 kandidata, od čega ih je 70 upravo ovaj smjer stavilo na prvo mjesto liste prioriteta.

Na drugom je mjestu još jedan smjer u domeni zdravstva. Riječ je o Farmaciji odnosno studiju koji se izvodi na Medicinskom i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Na 30 upisnih mjesta, Farmaciju je za sada prijavio 581 kandidat od čega ih je 112 upravo taj smjer označilo kao prvi izbor.

Višestruko veći interes od kvote bilježi i Dizajn vizualnih komunikacija pri Umjetničkoj akademiji. Za ovaj smjer kvota je 10, a na prvo mjesto liste prioriteta za sada ga je stavilo 34 kandidata.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu

Kada je riječ o drugoj strani medalje odnosno o smjerovima za koje manjka interesa maturanata i ostalih potencijalnih studenata, za sada na Sveučilištu u Splitu ‘prednjače’ Zaštita i oporaba meterijala’ pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu. Za one koji ne znaju (mi smo upravo provjerili), oporaba je recikliranje!

Za kvotu 24 prijavilo se 29 kandidata, s tim da nitko nije ovaj studij stavio na vrh liste prioriteta. Izvanredni studij Prava na Pravnom fakultetu je na drugom mjestu.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu

I u Rijeci Psihologija visoko kotira

Vratite li se dva paragrafa unatrag, možete uočiti da je nakon Logopedije, u Zagrebu najpoželjniji studij Psihologije na Filozofskom. Pri Sveučilištu u Rijeci Psihologija na Filozofskom fakultetu, po privremenim podacima je najpoželjniji smjer.

Za 42 upisna mjesta prijavilo se 735 kandidata odnosno gotovo 18 ljudi na jedno upisno mjesto. Od tog broja Psihologiju kao prvi izbor postavilo je 185 kandidata.

U Splitu smo pak imali studij Farmacije kao najtraženiji, dok je u Rijeci isti smjer drugi po dosadašnjem interesu potencijalnih studenata. Ovaj stručni studij Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci ima upisnu kvotu 30, a za sada ga je 99 kandidata stavilo na prvo mjesto liste prioriteta.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu

Smjer za koji pak vlada najmanji interes za sada je izvanredni studij Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu, a koji se izvodi na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Upisna kvota je 10, a za sada ga je prijavilo 29 kandidata.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu

U Osijeku najpoželjniji Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Prema podacima iz prošlog tjedna, na Sveučilištu u Osijeku najveći interes vlada za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Ovaj se studij izvodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, a 38 upisnih mjesta, željelo bi popuniti 552 kandidata.

Njih 150 ovaj je studij stavilo na prvo mjesto liste prioriteta.

Prema omjeru kvote i prvog izbora, drugi najpoželjniji studij Sveučilišta u Osijeku je Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo.

Upisna kvota je 30 mjesta, a kao prvi izbor ju je stavilo 115 kandidata. Vrlo popularan je i smjer Medicine pri Medicinskom fakultetu pa kvotu od 70 upisnih mjesta namjerava popuniti 986 kandidata, od čega ih je 212 ovaj smjer stavilo na čelo prioritetne liste.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu

Najmanje interesantan smjer na Sveučilištu u Osijeku, prema više puta navedenom kriteriju je Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Za 25 upisnih mjesta za sada se prijavilo 19 ljudi, s tim da nitko ovaj studij nije stavio na prvo mjesto liste prioriteta.

Veći prikaz tablice: Desni klik mišem – > Otvori sliku u novom tabu