Pretraga

Ovo je fakultet s najviše terenskih nastava u cijeloj Hrvatskoj

A- A+

Oblik nastave na pojedinom fakultetu ovisi o području izučavanja fakulteta. Na pojedinim  fakultetima u izvođenju nastave  naglasak je na predavanjima, na drugima su laboratorijske vježbe, a negdje se naglasak u edukaciji studenata značajno usmjerava na terensku nastavu. Upravo je takva situacija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji nosi titulu fakulteta s najviše terenskih nastava ne samo na Sveučilištu u Zagrebu,  nego i u cijeloj Hrvatskoj.

Studenti Šumarskog fakulteta svoje terenske nastave pohađaju u nekima od najljepših prirodnih lokacija u Hrvatskoj | foto: Šumarski fakultet u Zagrebu

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na tri preddiplomska sveučilišna studija – Šumarstvo, Drvna tehnologija i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Budući da su glavni predmet izučavanja na ovome fakultetu šumski ekosustavi, zaštita prirode i okoliša, odnosno drvo i proizvodi od drva,  terenska  je nastava kao sastavni dio nastavnoga plana i programa organizirana na način da se studenti direktnim boravkom u prirodi upoznaju za raznolikošću šumskih ekosustava, njihovim općekorisnim funcijama, te drvnim materijalima i procesima u proizvodnji čije je poznavanje važno za stručno obučavanje kao i za općedruštvenu zajednicu koja ima direktne i indirektne koristi od istih. Šume i vode su najveće prirodno bogatstvo naše zemlje.

Tijekom  pohađanja studija na Šumarskom fakultetu studenti imaju priliku posjetiti približno 70 terenskih nastava jednodnevnog ili višednevnog trajanja na brojnim lokacijama u zemlji i inozemstvu (Austrija, Slovenija, Češka, Italija, Njemačka).

Terenska nastava nije isto što i odlazak na maturalno putovanje, već se radi o posjetama različitim lokacijama u kojima određeni subjekti gospodare šumama (državne šume, nacionalni parkovi, parkovi prirode, fakultetske šume) ili proizvode razne proizvode od drva, a tada se tamo – uči.

Terenska nastava je najbolji način za utvrditi gradivo i u praksi naučiti nove lekcije | foto: Šumarski fakultet u Zagrebu

Na teren se ide tek kada se usvoji znanje na predavanjima i u laboratorijima

Prema informacijama sa Šumarskoga fakulteta, terenska nastava rezervirana je za razdoblja kada su studenti prethodno savladali određeni dio nastavnoga plana i programa, odnosno kada su usvojili određena znanja na predavanjima, u laboratorijima ili u praktikumima  koja su im potrebna kako bi jednostavije mogli razumjeti  određeni zadatak koji im se demonstrira ili ga osobno moraju uraditi.

Tijekom prvog semestra na preddiplomskim studijima Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša studenti se većinom upoznaju s teorijskim jedinicama te praktičnim vježbama u laboratorijima te svladavaju metodologiju za praktičan rad koji ih očekuje na terenskim nastavama. Na studiju Drvne tehnologije studenti ne odlaze na terensku nastavu do druge godine studija.

Studenti na terensku nastavu odlaze nakon što su prethodno savladali određeni dio nastavnoga plana i programa usvojivši znanja tijekom predavanja te laboratorijskih i praktičnih vježbi, a kako bi jednostavnije mogli razumjeti određeni zadatak koji im se demonstrira ili ga osobno moraju uraditi.

Izdvojeni članak

Zagrebački fakultet poklanja tablete za 50% najboljih na upisima

Lokacije koje studenti posjećuju i na kojima se održava terenska nastava iz brojnih predmeta ovise o studiju kojega pohađaju. Tako, na primjer, studenti koji su upisali studije Drvne tehnologije posjećuju različite tvrtke koje se bave preradom i obradom drva, proizvodnjom namještaja, uređenjem interijera i pratećom industrijom strojeva i uređaja te ostalih materijala potrebnih za proizvodnju namještaja i uređenje interijera.

U sklopu izvođenja terenske nastave studentima se organizira i međunarodna terenska nastava koja obuhvaća posjete u nekoliko, prethodno spomenutih europskih zemalja. Ovakav oblik terenske nastave najčešće se sastoji od odlazaka u različite tvrtke, srodne fakultete, istraživačke ustanove ili specijalizirane sajmove. Za studente ovakav oblik terenske nastave je od posebne koristi jer im omogućuje upoznavanje struke u drugim zemljama kao i ostvarivanje kontakata za buduću studentsku mobilnost i studiranje na drugim srodnim fakultetima.

Posebitost na Šumarskom fakultetu su Nastavno-pokusni šumski objekti

Studenti koji su upisali Šumarstvo ili Urbano šumarstvo, zaštitu prirode i okoliša tijekom svojih terenskih nastava posjećuju nekoliko šumskih rasadnika (u njima se proizvodi sadni materijal namijenjen obnovi šuma ili ozelenjavanju urbanoga zelenila), nacionalne parkove, parkove prirode, arboretume i šume. Pojedine se lokacije nalaze neposredno u blizini fakulteta u Zagrebu, (npr. park Maksimir, šuma Dotršćina ili šuma Dubrava Mokrice koje su dio Nastavno-pokusnog šumskog objekta Zagreb). Pored ovih šuma, Šumarski fakultet gospodari i s još četiri takva objekta ukupne površine približno 3600 ha. Ti se objekti nalaze na otoku Rabu, u Gorskome kotaru, na Papuku te u Lonjskome polju. Svaki Nastavno-pokusni šumski objekt (NPŠO) gospodari različitim tipovima šuma s čijom raznolikošću se student upoznaju tijekom svoga studiranja.

Nastavno-pokusni šumski objekt na Rabu | foto: Šumarski fakultet u Zagrebu

Na NPŠO-ima se organizira praktična nastava, prehrana te spavanje ukoliko studenti borave na višednevnoj terenskoj nastavi.

Zanimalo nas je i tko sve drži terensku nastavu, odnosno, slušaju li studenti i predavanja zaposlenika ‘iz struke’. Potvrdili su nam kako uz profesore s fakulteta, na terenskim nastavama studenti imaju mogućnost saznati brojne informacije iz prve ruke od najuspješnijih pojedinaca.

Teme njihovih nastupa su, primjerice, prezentiranje organizacije poslovanja, prezentacija brojnih uređaja ili proizvodnog procesa i slično. Ovakav oblik održavanja terenske nastave omogućuje studentima direktno informiranje iz domene struke u koji će se uključiti poslije završetka studija.

Na terenskoj nastavi studenti se uživo upoznaju s praktičnim zadacima koje su teorijski svladali na fakultetu. foto: Šumarski fakultet u Zagrebu

Terenske nastave na Šumarskom fakultetu za studente su poseban i zasigurno jedan od najljepših dijelova studiranja | foto: Šumarski fakultet u Zagrebu

Sve terenske nastave na Šumarskom fakultetu su besplatne. Za putovanja na brojne destinacije studentima je na raspolaganju fakultetski autobus. U sklopu terenskih nastava studentima se na terenu, uz stručne tematike, često organiziraju brojne posjete kulturnim i povijesnim znamenitostima. Informacije sa Šumarskog fakulteta nam govore kako studenti dugo pamte takva događanja koja rezultiraju njihovom međusobnom zbližavanju. Prijateljstva koja nastanu u tim danima često ostaju za cijeli život.

Koliko terenskih nastava?

Za kraj, zamolili smo Šumarski fakultet da nam prikaže terenske nastave u brojkama po završetku svakog po studija.

Studenti koji završe diplomski studij Uzgajanje, uređivanje i lovno gospodarenje tijekom studija imaju ukupno 66 terenskih nastava.

Studenti koji završe diplomski studij Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu tijekom studija imaju ukupno 69 terenskih nastava.

Studenti koji završe diplomski studij Urbano šumarstvo, prirode i okoliša tijekom studija imaju ukupno 48 terenskih nastava.

Studenti koji završe diplomski studij Drvno tehnološki procesi tijekom studija imaju ukupno 36 terenskih nastava.

Studenti koji završe diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva tijekom studija imaju ukupno 35 terenskih nastava.

Studenti se na terenskim nastavama doista uvjere da s diplomom dobivaju ured s najljepšim pogledom | foto: Šumarski fakultet u Zagrebu

___________________________________________________________________________________________________

Tekst je nastao kao dio native studije portala srednja.hr i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu