Pretraga

[Matura ’17] Što vas sve čeka na stominutnom ispitu iz Informatike?

A- A+

Informatika je na državnoj maturi izborni predmet, a u našem obrazovnom sustavu obuhvaća gradivo iz dvaju područja: informacijsko i komunikacijske tehnologije i računarstva. Na ispitu se provjerava znanje iz tri područja, a za rješavanje 36 zadataka pristupnik ima maksimalno 100 minuta.

Ispitom iz Informatike provjerava se dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika u ovim područjima: osnove uporabe računala i primjenskih programa, poznavanje građe i načela rada računala te algoritamski način rješavanja problema i programiranje.

Izdvojeni članak

[MATURA ’17] Provjerite ispitni katalog iz Fizike za nadolazeću maturu

Što pristupnik mora znati iz tri područja ispitivanja?

Kada je riječ o osnovama upotrebe računala, od pristupnika se očekuje da može: objasniti ulogu sklopovskih i programskih dijelova računala, opisati ulogu operacijskoga sustava te navesti
primjere operacijskih sustava, opisati i primijeniti osnovne naredbe operacijskoga
sustava, objasniti pojam datoteke i prepoznati tipične vrste datoteka (izvršne, sistemske, tekstualne, zvučne,slikovne, video, web stranice) i slično.

Pod poznavanjem građe i načela rada računala smatra se mogućnost razlikovanja i povezivanja brojevnih sustava značajnih za opis rada računala te argumentiranje njihove primjene, objašnjavanja postupka zbrajanja i oduzimanja binarnih brojeva u računalu te prikazivanja cijelih i realnih brojeva u računalu. Pristupnik bi morao znati prikazati znakove u računalu i objasniti način njihova prikaz, upotrebljavati zakonitosti logičke algebre i primijeniti ih na logičke sklopove te imenovati i objasniti svrhu sklopovlja i programskih
dijelova računala i slične zadatke.

U posljednjem području koje pokriva algoritamski način rješavanja problema od pristupnika se očekuje da može prepoznati i primijeniti aritmetičke, logičke i relacijske operatore i njihove prioritete, prepoznati i primijeniti definirane standardne funkcije, modificirati i prestrukturirati matematičke izraze pseudojezik i obrnuto, razlikovati i upotrijebiti unos i ispis podataka i riješiti slične zadatke ovog tipa.

Izdvojeni članak

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje iz ispita Matematike na maturi

Tehnički opis ispita

Prvi dio ispita, osnove uporabe računala i primjenskih programa donosi 20 posto bodova, područje poznavanja građe i načela rada računala ima 40 posto udjela u bodovima, a algoritamski način rješavanja problema i programiranje može donijeti maksimalno 40 posto bodova.
Na ispitu je ukupno 36 zadataka od kojih je ukupno 18 višestrukog izbora, 1 zadatak dopunjavanja, 15 je zadataka kratkog odgovora i 2 su zadatka produženog odgovora. Ispit traje 100 minuta, a za vrijeme pisanje nema stanke.

Tijekom pisanja ispita iz Informatike dopušteno je koristiti samo kemijsku olovku koja piše plavom ili crnom bojom, a nije dopušteno koristiti džepno računalo. Pomoćne tablice potrebne za rješavanje zadataka sastavni su dio ispitnog materijala.

Literatura za pripremu ispita iz Informatike su svi udžbenici za gimnazijski program koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta tijekom protekloga četverogodišnjeg razdoblja školovanja.

Kvizove iz informatike možete riješiti ovdje.

Važne vijesti iz mature

[Matura ’17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što vas očekuje na obje razine

Popis lektira na državnoj maturi 2017.

Kalendar polaganja državne mature 2017.

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje iz ispita matematike na maturi

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje na obje razine ispita iz Engleskog jezika


Ispitni katalog državne mature 2017. za Informatiku by srednja.hr on Scribd