Pretraga

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje iz ispita Matematike na maturi

A- A+

Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje objavili su ispitne kataloge za nadolazeću državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. Ispitni katalozi sadrže sve potrebne informacije i
detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita koji se polažu na državnoj maturi. Njime se
jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu uključujući i predmete na osnovnoj i višoj razini. Izdvojili smo što se od pristupnika traži na ispitu iz Matematike na obje razine.

Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s
nastavnim planom i programom za gimnazije, dok je osnovna razina ispita prilagođena presjeku nastavnih
planova i programa s najmanjom satnicom u
četverogodišnjim srednjim školama. Ispitom iz Matematike provjerava se znaju li i u kolikoj mjeri se pristupnici služe matematičkim jezikom u vidu interpretacije i rješavanja zadataka kao i kako očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili
riječima.

Matematika viša razina

U 180 minuta koliko ispit više razine iz Matematike traje, od kandidata se ispituju područja usklađena prema gimnazijskom programu pa se tako provjerava znanje iz skupova N, C, Z, Q, R i C, zatim elementarno računanje, postoci i omjeri, algebarski izrazi i algebarski razlomci, mjerne jedinice, pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima,linearna i kvadratna funkcija,
funkcija apsolutne vrijednosti,
funkcija drugoga korijena,
polinomi i racionalne funkcije,
eksponencijalna i logaritamska
funkcija, trigonometrijske
funkcije, nizove kao i derivacije funkcije. Također, ispit državne mature na višoj razini od kandidata traži i znanje iz elementarne geometrije, područja jednadžbi i nejednadžbi, trigonometrije te analitičke geometrije i modeliranja.

Ispit iz Matematike na višoj razini sadrži 30 zadataka
podijeljenih prema tipovima zadataka u tri ispitne
cijeline, od toga se najviše boduju zadaci iz područja funkcija i geometrije. 

Od ukupno 30 zadataka u ispitu, najveći broj odnosi se na zadatke višestrukoga odgovora, njih 15, zatim trinaest zadataka odnosi se na zadatke kratkoga odgovora te dva zadatka koji se odnose na produžene odgovore. Najveći broj bodova koji se može ostvariti je 60.

Kao i ovih godina, tijekom pisanja ispita iz Matematke dopušteno je
rabiti uobičajeni pribor za pisanje i brisanje  Potreban
je geometrijski pribor i
džepno računalo koje
se može rabiti tijekom cijeloga ispita. Također, svi će pristupnici uz ispitne materijale dobiti i knjižicu s formulama. 

Bodovanje određenih područja ispitivanja, A razina

Matematika niža razina

U znatno manjem obujmu od više razine, ispituje se znanje Matematike na B razini. Jednostavniji zadatci očekuju pristupnike mature koji će nižu razinu pisati ukupno 150 minuta, a očekuje ih provjeravanje znanja iz brojeva i algebre, funkcija, jednadžbi i nejednadžbi, geometrije i modeliranja.

Ispit iz Matematike na osnovnoj razini sadrži 28
zadataka podijeljenih prema tipovima zadataka u dvije
ispitne cjeline. Ukupno šesnaest zadataka odnosi se na zadatke višestrukoga izbora, a dvanaest na zadatke kratkoga odgovora. Ispit ukupno nosi 40 bodova, a kroz cijeli ispit najviše se provjerava područje iz brojeva i algebre, a najmanje iz funkcija. Prema tipu zadataka, moguće je u oba dva ostvariti po dvadeset bodova.

Kvizove s B razine matematike riješite ovdje

Kvizove s A razine matematike riješite ovdje

Bodovanje određenih područja ispitivanja, B razina

Važne vijesti iz mature

[Matura ’17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što vas očekuje na obje razine

Popis lektira na državnoj maturi 2017.

Kalendar polaganja državne mature 2017.

[Matura '17] Ispitni katalog iz matematike by srednja.hr on Scribd

Share via
Copy link
Powered by Social Snap