Pretraga

Matura: Što činiti nakon objave rezultata

A- A+

Rezultati državne mature koje očekuju tisuće

maturanata trebali bi stići u ponedjeljak, 7.

srpnja. Budući da se radi o preliminarnim

rezultatima, preostaje vam još nekoliko bitnih

stvari koje trebate znati u danima nakon toga. S

objavljenim privremenim rezultatima moći ćete

vidjeti kako stojite na orijentacijskim rang

listama, koje 14. srpnja postaju konačne. Ipak,

prije toga imate priliku za žalbu ukoliko za nju

imate uvjete. Evo najbitnijih stvari i datuma koji

slijede nakon objave rezultata u ponedjeljak.

Do objave privremenih rezultata državne mature

preostaje tek nekoliko dana. Vjerujemo da svi

željno očekujete ponedjeljak 7. srpnja kada ćete

moći vidjeti kako ste riješili ispit zrelosti, ali i

kako trenutno stojite na rang listi za fakultete

koje ste odabrali. Sve se to do objave konačnih

rezultata i rang liste može promijeniti, a bitno je

i da znate kako imate pravo na žalbu.

Izdvojeni članak

Otkrivamo: Na kojim fakultetima će se najviše kandidata boriti za upad

Za prigovor imate 48 sati

Nakon objave privremenih rezultata svi kandidati

imaju pravo uložiti prigovor, a rok za tu akciju je

9. srpnja, odnosno 48 sati nakon objave prvih

rezultata. Nakon toga više ništa ne možete učiniti

i predstoji vam tek očekivanje 14. srpnja kada će

biti objavljene konačne rang liste.

Mijenjanje liste prioriteta i brisanje studijskih programa do 17. srpnja

Kada stignu rezultati, mnogi će se zabrinuti da

neće uspjeti upisati fakultet kojeg su prvog

staviti na listu prioriteta. Vezano za taj problem

važno je naglasiti kako rezultati nisu sasvim

odlučujući sve dok ne prođe rok za mijenjanje liste

prioriteta. Mnogi preslaguju redoslijed željenih

studijskih programa sve do zadnjeg roka, koji je

ove godine određen 17. srpnja.

Vrlo je važno zapamtiti kako je to zadnji rok do

kojeg možete mijenjati listu svojih prioriteta te

brisati studijske programe. Kandidati tako trebaju

obrisati sve one studijske programe koji nikako ne

bi htjeli upisati. Nakon konačnog roka to više neće

biti moguće.

Izdvojeni članak

Evo koliko su gimnazijalci, a koliko strukovnjaci uspješni na državnoj maturi

Obavezno obrišite fakultete koji nikako ne biste htjeli upisati

Budući da sustav kandidate upisuje u prvi fakultet

za koji ostvaruju pravo, bitno je da na prvom

mjestu bude onaj koji najviše želite upisati. Ako

se na prvom mjestu vaše liste prioriteta nalazi

studijski program na koji nemate pravo upisa,

sustav će vas automatski predodrediti za drugi

sljedeći program na kojem imate pravo upisa. Ne

obrišete li studijske programe a na njih ostvarite

pravo upisa, fakultet će vam zaračunati

oportunitetni trošak.

Vrijede samo rezultati ovogodišnje državne mature

Upravo mijenjanjem liste prioriteta kod mnogih

studijskih programa oslobađaju se mjesta za one

koji u prvim trenucima nisu u kvoti. Na taj način

još uvijek ima nade, sve do 17. srpnja kada stvari

više nisu podložne promjenama.

Ukoliko je netko polagao državnu maturu i prošle

godine, a ove je ostvario lošiji rezultat, svejedno

mu se priznaje samo ovogodišnja matura.