Pretraga

Detalji nove mjere u školama: Ministarstvo odgovorilo na 46 pitanja oko testiranja učenika

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odredilo je novu mjeru za škole – samotestiranje učenika na COVID-19 jednom tjedno. Nabavilo se u tu svrhu tri milijuna brzih testova u vrijednosti nešto višoj od 26 milijuna kuna. Distribucija testova po školama je krenula, a svaki učenik u prvoj fazi će dobiti po dva. Plan Ministarstva je da rutinsko samotestiranje, koje je neobavezno, traje mjesec dana, a njime bi se ukinula samoizolacija za negativne učenike koji su bili bliski kontakt. Zbog uvođenja ove mjere ministar Radovan Fuchs održao je sastanak s ravnateljima, a Ministarstvo je objavilo odgovore na 46 pitanja ravnatelja s tog sastanka.

Foto: Pixabay

Nakon što je objavljena uputa za škole vezana uz provedbu neobaveznog samotestiranja učenika, Ministarstvo obrazovanja objavilo je i odgovore na 46 pitanja sa sastanka ravnatelja. U nastavku ih prenosimo u cijelosti.

1. Što ako roditelji odbiju primiti testove?

Zdravstvena mjera redovitog samotestiranja ima cilj smanjiti rizik od dobivanja i širenja bolesti COVID-19 i omogućiti ukidanje mjere zdravstvenog nadzora u samoizolaciji (karanteni) s krajnjim ciljem povećanja vjerojatnosti što dužeg održavanja nastave uživo u školi. Ako roditelji odluče da njihovo dijete neće sudjelovati u redovitom samotestiranju, ono u slučaju bliskog kontakta s osobom oboljelom od COVID-19/pozitivnom na SARS-CoV-2 podliježe zdravstvenoj mjeri samoizolacije, osim u slučaju ako je oslobođeno te mjere sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), kao i do sada. Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a, a odlukom roditelja/skrbnika ne žele sudjelovati u rutinskom samotestiranju, provode u vlastitom aranžmanu samotestiranje odmah nakon kontakta i 5 – 7 dana od kontakta. Mjera redovitog samotestiranja je dobrovoljna, no za njezinu uspješnu i učinkovitu provedbu važno je da što više učenika sudjeluje u redovitom samotestiranju.

2. Koja je procedura kada roditelj pošalje u školu dijete koje se nije testiralo i neće se testirati?

Učenik koji ne sudjeluje u redovitom samotestiranju, nastavlja pohađati školu uobičajeno, ali kod kontakta s pozitivnom osobom ne dolazi u školu nego ostaje kod kuće u izolaciji. Sva djeca koja nemaju simptome akutne zarazne bolesti i nemaju pozitivan nalaz testa na SARS-COV-2 idu u školu kao i do sada. Jedina je razlika da će se uvođenjem mjere redovitog samotestiranja učenika (testiranja brzim antigenskim testom za samotestiranje), ukinuti samoizolacija za sve učenike, uključujući i one koji do sada nisu bili izuzeti od mjere samoizolacije (karantene) sukladno preporukama HZJZ-a.

3. Kako ćemo proslijediti testove roditeljima?

U slučaju da ih roditelji preuzimaju, kršimo uputu o nedolasku roditelja u školu (posebno ako nisu cijepljeni niti testirani), a djeci je možda neprimjereno to predati? Potrebno je u dogovoru s roditeljima odrediti način dostavljanja testova za učenike. Najbolje bi bilo kada bi se omogućilo više načina predaje testova roditeljima (primjerice dolazak roditelja u školu u određeno vrijeme, preuzimanje paketića/vrećice s testovima na porti škole i slično.). Jedan od načina može biti da se u dogovoru s roditeljima testovi podijele učenicima, kao što se i inače roditeljima preko učenika dostavljaju određene obavijesti i materijali. Podjelu testova u slučaju potrebe za dodatnim testiranjem zbog saznanja o pozitivnom učeniku nakon rutinskog testiranja najpraktičnije i najbrže je provesti tako da se testovi podijele učenicima koji idu u razred pozitivnog učenika. Preporučuje se da se kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju moguću mjeru te da se primjenjuju mjere prevencije (nošenje maske, pojačana higijena ruku, provjetravanje prostorija i sl.).

4. Što ako je djetetu liječnik odredio da se ne može testirati, odnosno da to nije u zdravstvenom interesu djeteta?

Ako se postupak samotestiranja provodi pravilno, gotovo da nema dijagnoza odnosno stanja koja bi bili prepreka (odnosno kontraindikacija) za samotestiranje na SARS-CoV-2. Kontraindikacija može biti akutna trauma ili operacija nosa, no tada je to privremeno i dijete uglavnom za vrijeme oporavka ne ide u školu. Takve situacije treba individualno rješavati u dogovoru sa školskim liječnikom.

5. Hoće li za učenike s teškoćama biti propisan drukčiji protokol s obzirom na to da je njima testiranje otežano?

Testiranje za najveću većinu učenika s teškoćama obavlja se jednako kao i za ostale učenike. Roditelj se za potrebe savjeta može obratiti nadležnom školskom liječniku. Ako je kod učenika s teškoćama uslijed značajki zdravstvenog stanja otežano provoditi samotestiranje, moguće je organizirati sudjelovanje u redovitom samotestiraju tako da roditelji/skrbnici samotestiraju učenika s teškoćama samo u slučaju kontakta s pozitivnom osobom/učenikom (poput učenika koji su cijepljenjem i preboljenjem oslobođeni samoizolacije). Ako učenik s teškoćama ipak uopće ne može sudjelovati u redovitom samotestiranju, niti u ovom smanjenom opsegu, učenik školu polazi na uobičajeni način, no kao i ostali učenici koji ne sudjeluju u samotestiranju, nije oslobođen samoizolacije u slučaju kontakta.

6. Hoće li biti osigurani i testovi za učitelje/zaposlenike škole?

U sklopu mjere samotestiranja učenika kojom se ukida mjera samoizolacije predviđeno je osigurati testove samo za učenike. Zaposlenici odgojno-obrazovnih ustanova koji nisu izuzeti od testiranja testiraju se u skladu s Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenoga 2021. godine.

7. Poštovani, nekoliko roditelja iz škole ovlastilo je odvjetnički ured da ih zastupa. U njihovo ime dobivamo upozorenja, a sada i prijetnje kaznenim prijavama na službene mail adrese učitelja i škole ako učitelji opomenu djecu na nošenje maski, a oni odbijaju i testiranja. S obzirom na to da ove prijetnje kaznenim prijavama učiteljima izazivaju veliku neugodu i strah, postavljam pitanje što učiniti? Postoji li kakva pravna zaštita od MZO-a osim dizanja privatnih tužbi učitelja protiv dotičnoga?

Budući da su škole obvezne provoditi odluke i preporuke nadležnih tijela, one nikako ne mogu biti odgovorne za postupanje. U slučajevima spomenutih prijetnji zamolite podnositelje da se obrate Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

8. Poštovani, hoćemo li dobiti jasne upute koja djeca će biti izuzeta od testiranja, npr. ona koja su nedavno preboljela koronavirus ili koja su cijepljena (i s koliko doza)?

Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a (upute su objavljene na poveznici) mogu, ovisno o dogovoru škole i roditelja/skrbnika, sudjelovati u rutinskom samotestiranju na dva načina:

  •  kao i ostali učenici
  • na način da se samotestiraju samo u slučaju pozitivnog slučaja u njihovom razrednom odjelu; u ovom slučaju učenici će također dobiti dva testa budući da je preporuka HZJZ-a da se trebaju testirati odmah nakon posljednjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju i 5 – 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom. U ovom slučaju nužno je uspostaviti žurni komunikacijski kanal između škole i roditelja/skrbnika i učenika kako bi učenici već u ponedjeljak ujutro prije kretanja u školu bili obaviješteni da se trebaju samotestirati jer je u drugih učenika u razredu utvrđen pozitivan rezultat testa. Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a, a odlukom roditelja/skrbnika ne žele sudjelovati u rutinskom samotestiranju, provode u vlastitom aranžmanu samotestiranje odmah nakon kontakta i 5 – 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom, pri čemu roditelji/skrbnici također obrascem/izjavom potvrđuju da ne žele provoditi mjeru samotestiranja učenika.

9. Ako se simptomi pokažu u srijedu i onima koji se testiraju i koji se ne testiraju, što tada? Ovi od ponedjeljka znači ostaju u školi, a netestirani idu u izolaciju? Što je s onima koji su preboljeli koronavirus?

Učenici koji imaju simptome zarazne bolesti koji mogu upućivati na COVID-19, ostaju kod kuće i javljaju se liječniku, liječnik odlučuje o testiranju te u slučaju pozitivnog nalaza roditelji javljaju školi da je učenik pozitivan. Škola tada organizira samotestiranje razrednog odjela.

10. Ako se pojavi pozitivan učenik u razredu u sredini tjedna 14. – 18. 2., a dobili smo jedan test za taj tjedan, roditelji o svom trošku testiraju dijete?

Uz podjelu testova za rutinsko testiranje učenika jedanput tjedno, osigurana je i dodatna količina testova za samotestiranje u slučaju pojave pozitivnog učenika u školi neovisno o rutinskom samotestiranju (primjerice ako se neki učenik razboli te se utvrdi da je pozitivan). Škola će učenicima koji su bliski kontakt pozitivnom učeniku (obično u istom razrednom odjelu) podijeliti dodatne testove za samotestiranje prvi sljedeći dan od saznanja o pozitivitetu te je potrebno obaviti samotestiranje na dan primitka testova. Učenici koji će imati negativan test nastavljaju pohađati nastavu, a učenici koji će imati pozitivan test samotestiranja ostaju kod kuće te se javljaju liječniku i školi. S obzirom na raširenu praksu samotestiranja građana u vlastitom aranžmanu, u slučaju pozitivnog rezultata takvog samotesta kod učenika, roditelj/skrbnik javlja školi te škola pokreće samotestiranje razrednog odjela i bez čekanja potvrde BAT testom u zdravstvenoj ustanovi.

11. Kako ćemo znati je li učenik testiran ili nije? Tko nam može garantirati da neće biti lažiranja?

Mjera redovitog samotestiranja uvodi se kao epidemiološka mjera smanjenja rizika za pojavu i širenje COVID-19 i u cilju povećanja šanse za održavanje kontinuiteta nastave uživo u prostorima škole, koja je najkvalitetniji oblik nastave, sukladno mnogobrojnim literaturnim navodima i međunarodnim smjernicama. Drugim riječima, to je mjera koja je najbolja, odnosno koju u zadanim okolnostima možemo organizirati. Niti jedna mjera prevencije zaraznih bolesti ne pruža apsolutnu, stopostotnu zaštitu te značajnim dijelom ovisi o suradnji i prihvaćanju mjere od strane korisnika i njezinu pravilnom provođenju. Tako i mjera redovitog samotestiranja uključuje obostrano povjerenje i suradnju između roditelja i učenika s jedne strane i nastavnika i škole s druge strane. Također, za najbolju učinkovitost prevencije bolesti COVID-19 važno je nastaviti primjenjivati i druge mjere prevencije poput održavanja fizičkog razmaka, nošenja zaštitne maske i pojačane osobne higijene (pranje ruku) i prostora (provjetravanje).

12. Mogu li roditelji preuzeti testove sa zdravstvenim iskaznicama u ljekarnama? Škole dostave popis učenika ljekarnama, a onda ih one podijele.

Ne. Mjera organiziranoga redovitog samotestiranja učenika ne predviđa distribuciju testova preko ljekarni. Testovi se distribuiraju u suradnji s lokalnim stožerima civilne zaštite do škola, a škole u dogovoru s roditeljima, sukladno mogućnostima, organiziraju primopredaju testova roditeljima koji žele sudjelovati u programu redovitog samotestiranja učenika koji omogućava ukidanje mjere zdravstvenog nadzora u samoizolaciji u slučaju bliskog kontakta s oboljelim od COVID-19/pozitivnim na SARS-COV-2.

13. Treba li se za učenike čiji roditelji ne žele testiranje paralelno održavati nastava?

Sva djeca koja nemaju simptome akutne zarazne bolesti i nemaju pozitivan nalaz testa na SARS-COV-2 idu normalno u školu kao i do sada. Jedina je razlika da će se uvođenjem mjere redovitog samotestiranja učenika (testiranje brzim antigenskim testom za samotestiranje), ukinuti samoizolacija za sve učenike, uključujući i one koji do sada nisu bili izuzeti od mjere samoizolacije (karantene) sukladno preporukama HZJZ-a. Organizacija nastave u slučaju izricanja mjere samoizolacije učenicima ostaje jednaka kao i do sada, sukladno broju učenika u samoizolaciji i mogućnostima škole.

14. Kako postupiti ako roditelj ne preuzme test, ali izjavi da je svoje dijete testirao testom koji je osobno kupio?

Sudjelovanje u organiziranom redovitom samotestiranju je dobrovoljno. Ako roditelj/skrbnik želi testirati svoje dijete testom koji je sam nabavio, potrebno je roditelju/skrbniku dati da potpiše izjavu u kojoj potvrđuje da testira dijete o vlastitom trošku, tj. koristi neki od testova koji su na razini Europske unije odobreni za samotestiranje.

15. Kako usmjeriti dijete u samoizolaciju ako ono ne provodi testiranje, a u školu je došlo sa simptomima koji se mogu dovesti u vezu s koronavirusom?

Djeca koja imaju simptome akutne zarazne bolesti koji upućuju na COVID-19 trebaju ostati kod kuće i testirati se na SARS-CoV-2. Ako se utvrdi da se radi o COVID-19, trebaju se javiti liječniku i školi i ići u izolaciju. U samoizolaciju (karantenu) idu djeca koja su bliski kontakti oboljelih od COVID-19, a nisu izuzeti od samoizolacije (karantene). Učenici koji sudjeluju u mjeri redovitog samotestiranja i imaju negativan rezultat testiranja, idu u školu. Djeca koja ne provode redovito samotestiranje i nisu izuzeta od samoizolacije, u slučaju bliskog kontakta s oboljelim/pozitivnim na SARS-COV-2 podliježu mjeri samoizolacije (karantene), sukladno preporukama HZJZ-a, a postupak obavještavanja i upućivanja u samoizolaciju je isti kao i do sada. Organizacija nastave u slučaju izricanja mjere samoizolacije učenicima ostaje jednaka kao i do sada, sukladno broju učenika u samoizolaciji i mogućnostima škole.

16. Vrijede li isti uvjeti negativnog testa ako je učenik kontakt izvan škole (npr. na treningu, rođendanu i sl.)?

Provođenjem mjere redovitog dobrovoljnog samotestiranja u potpunosti bi se ukinula obveza samoizolacije za učenike koji su u školi ili izvan škole bili u kontaktu sa zaraženom osobom, a nemaju simptome bolesti i imali su negativan rezultat testa na SARS-COV-2. Dodatan oprez je jedino potreban kod kućnog kontakata, kada se učenik da bi bio oslobođen samoizolacije treba samotestirati u vlastitom aranžmanu svaki drugi dan za vrijeme izolacije pozitivnog ukućana te još 7 dana po isteku izolacije pozitivnog ukućana.

17. Kako postupamo s testiranjem djelatnika i organizacijom nastave ako su pozitivni? Hoće li Ministarstvo nastaviti plaćati testiranja djelatnika?

Vezano uz testiranje djelatnika u sustavu obrazovanja, nadležno Ministarstvo će do daljnjega osigurati besplatno testiranje djelatnika koji nisu izuzeti od obaveznog testiranja u skladu s Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenoga 2021. godine.

18. Mora li roditelj koji ne želi testiranje vratiti uz izjavu i test koji je dijete odnijelo kući?

Roditelji koji ne žele da njihovo dijete sudjeluje u mjeri redovitog samotestiranja, čime se omogućava ukidanje samoizolacije za učenike, ne preuzima testove za rutinsko samotestiranje jedanput tjedno te potpisuje i predaje školi izjavu kojom to potvrđuje (odnosno zajedno s izjavom vraća školi neoštećene i nekorištene samotestove).

19. Što ako roditelj ne želi testirati dijete niti želi potpisati izjavu?

Ako netko ne preuzme testove, bez obzira je li potpisao izjavu ili ne, znači da ne želi sudjelovati u programu redovitog samotestiranja kojim se ukida samoizolacija za učenike. Ako roditelj/skrbnik na bilo koji drugi način usmeno ili pismeno kaže da ne želi da se njegovo dijete testira te ne dostavlja rezultate testiranja školi, smatra se da taj učenik ne sudjeluje u programu redovitog samotestiranja na SARS-COV-2 te u slučaju bliskog kontakta s oboljelim od COVID-19/pozitivnim na SARS-COV-2 podliježe mjeri zdravstvenog nadzora u samoizolaciji, osim ako nije izuzet od te mjere, sukladno preporukama HZJZ-a.

20. Tko izriče mjeru samoizolacije? HZJZ to više ne radi, odnosno pitaju ravnatelje tko ide u samoizolaciju?

Ravnatelji nisu epidemiolozi da bi tako nešto mogli odlučiti. Provođenjem mjere dobrovoljnog redovitog samotestiranja na SARS-COV-2 u potpunosti bi se ukinula obveza samoizolacije za učenike koji su u školi ili izvan škole bili u kontaktu sa zaraženom osobom, a nemaju simptome bolesti i imali su negativan rezultat testa. Učenici koji ne sudjeluju u mjeri redovitog samotestiranja, u slučaju pozitivnog nalaza jednog ili više učenika iz razrednog odjela, podliježu samoizolaciji. Zbog velike zaraznosti Omicron varijante posljednjih tjedana su izrazito rijetke situacije kada se sumnja na COVID-19, odnosno samo na jednog učenika u razredu. Za škole i zdravstvene službe utvrđivanje tko je sve pozitivan ili bi mogao biti pozitivan u razrednom odjelu predstavlja veliko radno opterećenje te neminovno zahtjeva određeni protok vremena, a kod Omicron varijante je nužno odmah reagirati zaustavljanjem kontakta između učenika. Uvođenjem redovitog samotestiranja, svi učenici koji ne sudjeluju u redovitom samotestiranju podvrgavaju se samoizolaciji u slučaju da jedan ili više učenika u razrednom odjelu ima pozitivan nalaz te se više ne može primjenjivati dokument ‘Postupak kod jednog učenika oboljelog od COVID-19 koji je bio na nastavi u vrijeme zaraznosti (25/09/2021)’.

21. Ako se u razredu pojavi pozitivan učenik, moraju li se svi učenici testirati pa i oni koji sada ne podliježu mjerama samoizolacije, npr. cijepljeni, preboljeli itd.?

Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a (upute su objavljene na poveznici) mogu, ovisno o dogovoru škole i roditelja/skrbnika, sudjelovati u rutinskom samotestiranju na dva načina:

  • kao i ostali učenici ili
  • na način da se samotestiraju samo u slučaju pozitivnog slučaja u njihovu razrednom odjelu; u ovom slučaju učenici će također dobiti dva testa za mjesec dana budući da je preporuka HZJZ-a da se trebaju testirati odmah nakon zadnjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju i 5 – 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom. U ovom slučaju nužno je uspostaviti žurni komunikacijski kanal između škole i roditelja/skrbnika i učenika kako bi učenici već u ponedjeljak ujutro prije kretanja u školu bili obaviješteni da se trebaju samotestirati jer je u drugih učenika u razredu utvrđen pozitivan rezultat testa. Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a, a odlukom roditelja/skrbnika ne žele sudjelovati u rutinskom samotestiranju, provode u vlastitom aranžmanu samotestiranje odmah nakon kontakta i 5 – 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom, pri čemu roditelji/skrbnici također obrascem/izjavom potvrđuju da ne žele provoditi mjeru samotestiranja učenika.

22. Jesu li testovi na bazi uzorka iz nosne ili usne šupljine?

Testovi koji će se koristiti u programu mjere redovitog samotestiranja učenika koriste uzorak iz nosa, odnosno prednjeg dijela nosne šupljine (radi se o kratkom štapiću koji se ulaže najdublje do 2,5 cm u nosnicu).

23. Ako se svi testiraju u ponedjeljak i negativni su, a dobijemo dojavu o pozitivnom u srijedu, dolaze li u četvrtak svi u školu ili samo oni koji su se odmah sutradan testirali i negativni su?

Kada se na neki drugi način, neovisno o rutinskom samotestiranju u školi, utvrdi da je neki od učenika pozitivan na SARS-COV-2 (primjerice testirao se zbog simptoma koji upućuju na COVID-19 ili se testirao zbog bliskog kontakta s pozitivnim ukućaninom ili drugom osobom izvan škole), škola će učenicima podijeliti dodatne testove za samotestiranje što je prije moguće od saznanja o pozitivitetu, što može biti isti ili prvi sljedeći dan od saznanja o pozitivitetu te je potrebno obaviti samotestiranje na dan primitka testova. Učenici koji će imati negativan nalaz samotestiranja nastavljaju ići u školu, a učenici koji će imati pozitivan nalaz samotestiranja ostaju kod kuće te se trebaju javiti liječniku i školi.

24. Ostaje li obveza nošenja zaštitne maske u višim razredima?

Da. Uvođenjem mjere redovitog samotestiranja ukida se mjera samoizolacije u slučaju bliskog kontakta. I dalje je potrebno pridržavati se ostalih mjera prevencije poput održavanja razmaka, nošenja zaštitne maske, pojačane higijene ruku, provjetravanja prostorija i slično jer je primjena kombinacije preventivnih mjera najučinkovitija.

25. Kako da se ravnatelji zaštite od najezde antivaksera ispred škola i prijetnje ravnateljima?

U slučaju nenajavljenog okupljanja građana ili u slučaju narušavanja javnog reda i mira i ometanja održavanja nastave u školi ili okolini škole, potrebno je pozvati komunalne redare, odnosno policiju.

26. Što je s testiranjem učenika koji se upisuju u prvi razred?

Djeca u postupku upisa u prvi razred osnovne škole ulaze u prostore škole bez ikakvih prepreka i administrativnih ograničenja (ne traži se Digitalna COVID potvrda ili negativan nalaz od djece) dok se na roditelje odnose dopune Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti Covid-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

27. Što ako dijete u ponedjeljak ujutro bude negativno, a u srijedu dobije simptome?

Kada se na neki drugi način, neovisno o rutinskom samotestiranju u školi koje se provodi jedanput tjedno, utvrdi da je neki od učenika pozitivan na SARS-COV-2, škola će učenicima podijeliti dodatne testove za samotestiranje što je prije moguće nakon saznanja o pozitivitetu, što može biti isti ili prvi sljedeći dan od saznanja o pozitivitetu te je potrebno obaviti samotestiranje na dan primitka testova. Kako bi se što prije reagiralo, uzimajući u obzir visoku zaraznost Omicron varijante, škola pokreće postupak samotestiranja razrednog odjela čak i ako se radi o pozitivnom rezultata samotesta kojim su roditelji/skrbnici testirali učenika u vlastitom aranžmanu, bez da se čeka potvrda BAT-om u zdravstvenoj ustanovi.

28. Roditelj često javi da je dijete pozitivno u večernjim satima razrednicima. Kada podijeliti testove ostatku razrednog odjela, a da se učenici stignu testirati do nastave koja je drugi dan ujutro?

Kada se na neki drugi način, neovisno o rutinskom samotestiranju u školi, utvrdi da je neki od učenika pozitivan na SARS-COV-2, škola će učenicima podijeliti dodatne testove za samotestiranje što je prije moguće po saznanju o pozitivitetu, što je u slučaju dobivanja te obavijesti u večernjim satima prvi sljedeći dan od saznanja o pozitivitetu. Samotestiranje je potrebno obaviti na dan primitka testova, po povratku kući iz škole. Kako bi se što prije reagiralo uzimajući u obzir visoku zaraznost Omicron varijante, škola pokreće postupak samotestiranja razrednog odjela čak i ako se radi o pozitivnom rezultata samotesta kojim su roditelji/skrbnici testirali učenika u vlastitom aranžmanu, bez da se čeka potvrda BAT-om u zdravstvenoj ustanovi.

29. Ako se dijete ne testira i ide u samoizolaciju, učitelji mu nisu dužni slati zadatke online?

Ne smije biti nikakve diskriminacije što se tiče obrazovnog procesa. Djeca i učenici u samoizolaciji prate nastavu na način na koji ste je organizirali i do sada.

30. Postoje li uvjeti za skladištenje testova?

Uvjeti za skladištenje testova nisu zahtjevni i ima ih svaka škola i kućanstvo. Prema uputi proizvođača set za testiranje treba pohraniti na temperaturi od 4 do 30˚C i ne treba izlagati izravno suncu ili vlazi. Ako su testovi skladišteni na niskoj temperaturi, potrebno ih je prije korištenja temperirati na sobnu temperaturu. Detaljne upute proizvođača za uporabu koje sadrže i informacije o uvjetima za skladištenje testova te ostale edukativno-informativne materijale, uključujući i video s demonstracijom uporabe testa, pravodobno će se dostaviti školama te će biti dostupne na internetskim stranicama HZJZ-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a upute proizvođača za čuvanje i uporabu nalaze se u pakiranju seta za testiranje.

31. Hoće li glazbene škole dobiti testove i dijeliti roditeljima?

Ako učenici uz matičnu školu pohađaju i neku drugu specifičnu školu poput glazbene, plesne, jezične ili druge, testiraju se u samo jednoj školi, matičnoj. Učenici koji sudjeluju u redovitom samotestiranju u općoj-obrazovnoj školi oslobođeni su samoizolacije i nakon kontakta s pozitivnom osobom u glazbenoj ili drugoj specifičnoj školi.

32. Koliko će se testova odjednom dijeliti roditeljima? Mi imamo 740 učenika.

Na adrese vaših odgojno-obrazovnih ustanova u razdoblju od 9. 2. 2022. do 16. 2. 2022. bit će dostavljena obavijest na koji način i kada ćete preuzeti prvu isporuku SARS-CoV-2 testova za provođenje mjere samotestiranja učenika u količini dostatnoj za dva tjedna provedbe testiranja. U prvom dijelu distribucije potrebno je dogovoriti između škola i roditelja/skrbnika način distribucije po dva testa za svakog učenika koji će sudjelovati u programu samotestiranja, što je dovoljno za provođenje mjere samotestiranja dva tjedna. Također, škole će dobiti dodatne količine testova za provođenje dodatnog testiranja onog razrednog odjela u kojem se pojavi pozitivan rezultat testa pojedinog učenika u prvom tjednu provođenja mjere.  Preostalu količinu testova moći ćete preuzeti tijekom posljednjeg tjedna veljače ili početkom ožujka 2022., odnosno u tjednu tijekom školskih praznika ili početkom tjedna nakon školskih praznika, a koja će biti dostatna za nastavak provođenja mjere tijekom još tri tjedna. Nakon te druge isporuke podijelite u dogovoru s roditeljima/skrbnicima (na način kako se dogovorite) dodatna tri testa za svakog pojedinog učenika prvi sljedeći dan nakon isporuke, odnosno prvi sljedeći radni dan kada to bude moguće. Ostatak testova koji ostane školi nakon navedene podjele učenicima za rutinsko samotestiranje koristi se za provođenje samotestiranja onog razrednog odjela kada se, neovisno o rutinskom samotestiranju u školi, utvrdi da je neki od učenika pozitivan na SARS-COV-2. Škola će tada učenicima koji su bliski kontakti podijeliti dodatne testove za samotestiranje što je prije moguće od saznanja o pozitivitetu, , što može biti isti ili prvi sljedeći dan od saznanja o pozitivitetu te učenici trebaju obaviti samotestiranje na dan primitka testova.

33. Koja je svrha testiranja učenika jedanput tjedno kad znamo da antigenski testovi vrijede 48 sati?

Ako se kontakt dogodi u četvrtak, onda prema uputama antigen više ne vrijedi. Na kraju krajeva i učitelji koji nisu cijepljeni testiraju se dva puta tjedno. Cilj je da što manje djece završi u SI? Pa kako to može biti u zdravoj logici kada znamo da antigenski test vrijedi 48 sati. Pa isto tako svi će reći da su testirali djecu da ne moraju i u samoizolaciju, čak izjave ne moraju biti vjerodostojne. Trošimo 20 mil. kuna mjesečno (trećinu jedne nove škole) svjesni da će rezultat biti ravan nuli. Nitko neće potpisati da se neće testirati. I napomena: 98 posto roditelja neće se testirati – samo mi to nećemo znati. Poznato je da se brzi antigenski test u drugim mjerama smatra važećim 24 – 48 sati. Svjesni smo da ova, kao niti jedna druga mjera prevencije zaraznih bolesti, ne pruža apsolutnu, stopostotnu zaštitu te značajnim dijelom ovisi o suradljivosti i prihvaćanju mjere korisnika te njezinu pravilnom provođenju. Što se tiče nadzora provedbe, ova mjera redovitog samotestiranja uključuje obostrano povjerenje i suradnju između roditelja i učenika s jedne strane i nastavnika i škole s druge strane. Bilo bi dobro kada bi cilj svima bio isti – što veći broj učenika koji provodi redovito samotestiranje jer o tome ovisi ukupna učinkovitost mjere, smanjenje rizika od nastanka i širenja infekcije i što veća šansa za održavanje kontinuiteta nastave uživo u prostorijama škole ili drugih prostora gdje se održava obrazovni proces, jer je to najbolje za učenje i cjelokupno zdravlje učenika (i roditelja), a i nastavnicima je lakše kada se nastava održava uživo bez čestih i dugih prekida. Naravno, bilo bi bolje i sigurnije da se testiranje provodi češće, primjerice tri ili barem dva puta tjedno, no ovo je najbolja mjera koju u zadanim okolnostima možemo organizirati. Zdravstvena mjera redovitog samotestiranja ima cilj smanjiti rizik od dobivanja i širenja bolesti COVID-19 u školi i zajednici te omogućiti ukidanje mjere zdravstvenog nadzora u samoizolaciji (karanteni) s krajnjim ciljem povećanja vjerojatnosti što dužeg održavanja nastave uživo u prostorima škole ili na drugim lokacijama gdje se održava nastava. Svjetska zdravstvena organizacija i druge međunarodne zdravstvene organizacije u svojim preporukama naglašavaju da je održavanje škola otvorenim za učenike, odnosno održavanje nastave uživo u prostorima škole jedan od najvažnijih prioriteta. Drugim riječima, provođenjem mjere dobrovoljnog samotestiranja u potpunosti bi se ukinula obveza samoizolacije za učenike koji su u školi ili izvan škole bili u kontaktu sa zaraženom osobom, a nemaju simptome bolesti i imali su negativan rezultat testa. Budući da je trenutačno prema procjenama više od 30 000 učenika u samoizolaciji, što znači da ne pohađaju nastavu uživo i ne idu na slobodne aktivnosti i ne druže se s vršnjacima (a roditelji manje djece će rjeđe trebati na bolovanje ili raditi od kuće u slučaju samoizolacije djeteta), nikako se ne može reći da će „rezultat biti ravan nuli“. Dapače, ova mjera koja omogućuje ukidanje samoizolacija za učenike jedna je od najboljih mjera uvedenih tijekom ove pandemije.

34. Hoće li roditelji potpisivati izjave i za punoljetne učenike ili će takvi učenici dobiti prilagođenu verziju obrasca?

Punoljetni učenici mogu sami odlučiti o sudjelovanju u programu redovitog samotestiranja učenika. Nije predviđen poseban obrazac za takve slučajeve, možete samostalno prilagoditi obrazac kako bi bio prikladan za punoljetne učenike.

35. Učenici koji su upisani u strukovne škole, a praktičnu nastavu pohađaju ponedjeljkom i utorkom, prvi dan kada su u školi je srijeda tako da bi bilo logično da se oni testiraju u srijedu ujutro ili utorak popodne.

Dobrovoljno i besplatno samotestiranje na SARS-CoV-2 brzim antigenskim testovima obavlja se jedanput tjedno. Iako se preporučuje se da se učenici samotestiraju ponedjeljkom prije nastave (ili nedjeljom prije spavanja), testiranje se može obavljati i neki drugi dan u tjednu koji odredi škola, što će ovisiti o tome kada pojedinoj školi prva količina testova bude dostavljena. Bitno je da se samotestiranje provodi jedanput tjedno i da razmak između dva testiranja bude podjednak.

36. Ako roditelj potpiše da ne želi testirati dijete, tada vraća već poslani test zajedno s tom izjavom i naknadno mu više ne šaljemo testove?

Ako roditelj potpiše i dostavi izjavu da ne želi da njegovo dijete sudjeluje u mjeri redovitog samotestiranja, ne preuzima testove za samotestiranje. No, ako se kasnije ipak odluči da njegovo dijete provodi redovito samotestiranje, može se uključiti na način da se javi nastavniku ili ravnatelju škole i dogovori preuzimanje testova.

37. Smiju li od ponedjeljka na nastavu učenici koji su preventivno u samoizolaciji ako se doma testiraju i negativni su?

Uvođenjem mjere redovitog samotestiranja učenika omogućuje se ukidanje mjere samoizolacije za učenike. Učenici koji će u trenutku početka provedbe biti u samoizolaciji ili preventivnoj samoizolaciji, ako počnu provoditi mjeru redovitog samotestiranja, u slučaju da im je rezultat testa negativan, mogu ići u školu. Učenici koji ne žele sudjelovati u redovitom samotestiranju, završavaju samoizolaciju kada je određen datum završetka te se po završetku samoizolacije vraćaju u školu.

38. Je li ista procedura i u učeničkim domovima?

Učenici koji su korisnici učeničkih domova mogu se testirati u roditeljskom domu ako vikendom odlaze kući ili u učeničkom domu uz pomoć i nadzor osoblja doma, ovisno o tome idu li vikendom kući ili ne. Samotestiraju se dinamikom koju odredi škola koju pohađa učenik, testovima koje preuzimaju u školi.

39. Od kada točno počinjemo s testiranjima?

Od 9. 2. 2022. kreće distribucija testova prema školama preko civilne zaštite, a to znači da će škole dobiti testove u razdoblju od 9. 2. 2022. do 14. 2. 2022. te bi s provođenjem mjere mogle započeti odmah nakon što testove distribuiraju učenicima. Ne možemo unaprijed znati kada će tko u kojoj školi dobiti testove, a početak provedbe mjere samotestiranja u pojedinoj školi ovisi i o tome kada će škola distribuirati testove učenicima, odnosno roditeljima. Iako je preporuka da se samotestiranje obavlja ponedjeljkom ili nedjeljom na večer, ako neka škola ne dobije testove do petka, nego tek u ponedjeljak 14. 2. 2022., onda će ili taj dan ili sljedeći podijeliti testove učenicima pa će se učenici odmah prvi sljedeći dan moći testirati (to može biti npr. u srijedu). Drugim riječima, osim ponedjeljkom, testiranje se može obavljati i neki drugi dan u tjednu koji odredi škola, što će ovisiti o tome kada pojedinoj školi prva količina testova bude dostavljena. Bitno je da se samotestiranje provodi jedanput tjedno i da razmak između dva testiranja bude podjednak.

40. Najava je da ćemo dobiti izjavu roditelja o zabrani dijeljenja podataka o zdravstvenom stanju djeteta pravnim ili fizičkim o osobama, javnopravnim ustanovama koje obavljaju javnopravnu službu, odnosno sa svim drugim stranama (uključujući HZJZ, bilo koju epidemiološku službu ili zavod, školskog liječnika, liječnika opće medicine, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dr.). Kako postupiti u tom slučaju?

U sklopu provedbe mjere ukidanja samoizolacija nije predviđeno da škola dijeli podatke o zdravstvenom stanju djeteta. Predviđeno je da roditelj javlja školi rezultat testiranja provedenog kod kuće. Javljanje bliskih kontakata u slučaju pojave pozitivnog učenika u školi provodit će se na način da svi učenici iz razrednog odjela koji ne sudjeluju u samotestiranju, u slučaju pozitiviteta jednog ili više učenika iz razrednog odjela, podliježu samoizolaciji. Također, i inače je škola kao ustanova, u skladu sa Zakonom, dužna brinuti se između ostaloga i za zdravlje djece te o tome obavještavati nadležnog liječnika.

41. Za antigenske testove koje ćemo podijeliti učenicima, koliko sati je valjan rezultat testa? 48 sati ili duže?

Kod redovitog samotestiranja, cilj nije da svi prisutni u svakom trenutku boravka u kolektivu imaju negativan test, nego je cilj da se ponavljanim testiranjem iz kolektiva na vrijeme izoliraju pozitivni koji nemaju znakove bolesti. To omogućuje redovito samotestiranje učenika koje se sastoji od:

  •  Rutinskog samotestiranje svih učenike koji sudjeluju u samotestiranju, jedanput tjedno
  • Samotestiranja pojedinačnog razrednog odjela kada se na neki drugi način (neovisno o rutinskom samotestiranju) utvrdi da je neki od učenika pozitivan. Redovito samotestiranje treba razlikovati od testiranja kojim se dokazuje da je upravo u danom trenutku osoba s velikom vjerojatnošću negativna, primjerice kod sudjelovanja na nekom događanju, kod prijema na planirano bolničko liječenje ili kod prelaska granice. U ovakvim situacijama se koriste brzi antigenski testovi za profesionalnu upotrebu unazad 24-48 sati ili PCR testovi koji vrijede 72 sata.

42. Ako roditelji žele već početkom sljedećeg tjedna testirati dijete kod kuće, možemo li mi ukinuti samoizolaciju ako je negativno?

Dogovoreno je da će se provođenjem mjere redovitog samotestiranja moći ukinuti samoizolacija i za one učenike koji će u to vrijeme biti u aktivnoj samoizolaciji uz samotestiranje učenika prije povratka u školu.

43. Tko bi trebao testirati učenike u školi?

Ističemo da je prednost i preporuka testiranje kod kuće jer će tako učenik u slučaju pozitivnog rezultata testa već biti kod kuće, čime se izbjegava situacija da se pozitivnog učenika treba iz škole uputiti kući. Ipak, ako škola iz opravdanog razloga odluči u dogovoru s roditeljima/skrbnicima za pojedini ili više razrednih odjela provoditi samotestiranje u školi, u tom slučaju provodit će se na način na koji škola, odnosno ravnatelj škole to organizira, primjerice na početku prvog sata prvog dana u tjednu uz nadzor i koordinaciju nastavnika ili drugog osoblja škole.

44. Ako se dijete ne testira, a cijepljeno je s dvije doze i prema općim uputama ne treba ići u samoizolaciju, kako postupiti? Samo popis poslati epidemiolozima pa oni odlučuju?

Djeca koja su sukladno uputama HZJZ-a oslobođena mjere samoizolacije (karantene), u slučaju bliskog kontakta s oboljelim od COVID-19 ne podliježu mjeri samoizolacije (djeca do 18 godina starosti koja su primila primarno cijepljenje i djeca koja su preboljela i primila jednu dozu cjepiva, neovisno o vremenu proteklom od cijepljenja). Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene prema uputama HZJZ-a Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene“ mogu, ovisno o dogovoru škole i roditelja/skrbnika, sudjelovati u redovitom samotestiranju na dva načina:

  • kao i ostali učenici
  • na način da se samotestiraju samo u slučaju pozitivnog slučaja u njihovu razrednom odjelu; u ovom slučaju učenici će također dobiti dva testa budući da je preporuka HZJZa da se trebaju testirati odmah nakon zadnjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju i 5 – 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom. Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a „Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene“ a odlukom roditelja/skrbnika ne žele sudjelovati u rutinskom samotestiranju, provode u vlastitom aranžmanu samotestiranje odmah nakon kontakta i 5 – 7 dana od kontakta.

45. Odnosi li se ova mjera i na privatne škole?

Da. Mjera redovitog samotestiranja učenika odnosi se na sve učenike u Republici Hrvatskoj neovisno o tome pohađaju li javnu ili privatnu školu.

46. Učenici nekih strukovnih škola idu jedan tjedan u školu, a drugi tjedan su na praktičnoj nastavi kod poslodavca (s tim da možda jedan dan u tjednu dolaze na nastavu u školu) te im neće biti moguće podijeliti testove za taj tjedan. Kakvo postupanje predlažete?

Roditeljima, odnosno učenicima bit će predani testovi u prvoj podjeli za dva tjedna provedbe mjere redovitog samotestiranja, sukladno količini dostupnih testova. Prilikom sljedećih podjela planira se roditeljima, odnosno učenicima podijeliti odjednom tri testa, što je dovoljno za dodatna dva tjedna provedbe rutinskog samotestiranja i povremenog u slučaju kontakta s pozitivnom osobom. Samotestiranje na SARS-CoV-2 brzim antigenskim testovima je dobrovoljno i besplatno i obavlja se jedanput tjedno. Iako se preporučuje se da se učenici samotestiraju ponedjeljkom prije nastave (ili nedjeljom prije spavanja), testiranje se može obavljati i neki drugi dan u tjednu koji odredi škola, što će ovisiti o tome kada pojedinoj školi prva količina testova bude dostavljena. Bitno je da se samotestiranje provodi jedanput tjedno i da razmak između dva testiranja bude podjednak.