Pretraga

MOST nezavisnih lista podržao #konsenzus za uključivanje učenika u obrazovnu reformu

A- A+

Još jedna parlamentarna stranka podržala je inicijativu portala Srednja.hr za uključivanjem učenika u obrazovnu reformu, tko god ju provodio. Nakon podrške prvom političkom obrazovnom #konsenzusu u Hrvatskoj, koju su istaknule stranke HSS, HNS, HSLS i GLAS, danas je #konsenzus podržao i MOST nezavisnih lista.

Prvi politički obrazovni #konsenzus u Hrvatskoj

S ciljem uspostave prvog političkog obrazovnog #konsenzusa u Hrvatskoj Srednja.hr predlaže da se učenike uključi u sastav predmetnih Stručnih radnih skupina, putem javnog poziva. Zbog toga je portal uputio svim parlamentarnim političkim strankama u Hrvatskoj zahtjev za očitovanjem o tome trebaju li učenici biti dio reforme obrazovanja, tko god ju provodio. Zahtjev se temelji na činjenici da učenici, kao dio školskog sustava, zaslužuju i mogu dati svoj doprinos u reformi kurikuluma. Zahtjev poslan strankama možete pročitati ovdje.

Osim navedenih parlamentarnih stranaka, #konsenzus je podržalo i studentsko predstavničko tijelo Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola, kao i Nacionalno vijeće učenika RH.

U cijelosti prenosimo detaljan odgovor i objašnjenje podrške MOST-a.

RH preuzela obvezu poštivanja najviših standarda usmjerenih zaštiti i promociji prava djeteta

– Vezano uz Vaš dopis od 28. lipnja 2017. godine „Prvi politički obrazovni #konsenzus u Hrvatskoj“, obavještavamo Vas kako Most NL načelno podržava inicijativu portala Srednja.hr koja sadržava uključivanje učenika srednjih škola u rad stručnih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma.

Izdvojeni članak

Treća parlamentarna stranka podržala prijedlog prvog političkog obrazovnog #konsenzusa

Republika Hrvatska je pristupanjem Konvenciji o pravima djeteta (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 12/1993.) preuzela obvezu poštivanja najviših standarda usmjerenih zaštiti i promociji prava djeteta. Konvencija, u svojoj preambuli, ističe kako „dijete treba u potpunosti biti pripremljeno za samostalan život u društvu i odgojeno u duhu ideala koji su proglašeni u Povelji Ujedinjenih naroda, osobito u duhu mira, dostojanstva, snošljivosti, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti“, te da „u svim akcijama koje se odnose na djecu, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta mora imati prednost“ (članak 3).

Izdvojeni članak

Učenički #konsenzus uspio je pomiriti HNS i bivše HNS-ovce iz nove stranke GLAS

Republika Hrvatska je kao država – stranka Konvencije suglasna da odgoj i obrazovanje djeteta treba usmjeriti prema: razvoju osobnosti, talenata i najviših potencijala duševnih i tjelesnih sposobnosti djeteta; razvoju poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, i načela sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda; razvoju poštivanja djetetovih roditelja, njegova kulturnog identiteta, jezika i vrijednosti, nacionalnih vrednota zemlje u kojoj živi i zemlje iz koje potječe i civilizacija drugačijih od njegove; te pripremi djeteta za odgovoran život u slobodnom društvu u duhu razumijevanja, mira, snošljivosti, jednakosti/ravnopravnosti među spolovima i prijateljstva među svim narodima, etničkim, nacionalnim i vjerskim grupama te osobama starosjedilačkog podrijetla.

‘Ovaj prijedlog u skladu je s programskim određenjem Mosta NL’

Smatramo kako je inicijativa portala Srednja.hr u skladu s ciljevima Konvencije te da vodi brigu o razvoju osobnosti, talenata i najviših potencijala duševnih i tjelesnih sposobnosti djeteta kada ih se uključuje u planiranje i provedbu javnih politika koji se tiču njih samih. Inicijativa portala Srednja.hr je u skladu sa studijom UNICEF-a „Poštujmo, uključimo, uvažimo: Analiza stanja dječje participacije u Hrvatskoj“ (Jeđud – Borić i sur., 2017.), koja je pokazala da je sudjelovanje djece u odlučivanju u Hrvatskoj dobro zakonski normirano, ali nedovoljno prisutno u praksi i ne poučava se na studijima koji pripremaju stručnjake za rad s djecom. Ta studija pokazuje da je, iako se djecu sve više formalno uključuje u procese kreiranja javnih politika relevantnih za djecu, potrebno uvesti mehanizme praćenja kako i u kojoj mjeri sudjeluju u tim procesima, posebno kada je riječ o najranjivijijm skupinama djece.

Izdvojeni članak

Stigla podrška prve stranke iz vladajuće koalicije na naš prijedlog #konsenzusa za učenike

Most NL se u svojim strateškim dokumentima – osobito Statutu (članak 6.) zalaže za „sudjelovanje svih građana u društvenim procesima na svim razinama te upućuje građane na pravo neposrednog ili posrednog upravljanja vlastitom državom; za izgradnju demokratskoga sustava, za primjenu načela neposredne demokracije na svim razinama ustrojstva vlasti, uz što slobodniji i jednostavniji oblik ostvarivanja toga načela; zalaže za pravo na informaciju i dijalog…“ te je ovaj prijedlog u skladu s programskim određenjem Mosta NL.

‘U nastavku inicijative prikupiti i obrazložiti dodatne prijedloge koji će voditi brigu o mehanizmu praćenja rada svih članova’

Konačno, uz prijedlog Vaših kriterija za odabir učenika, molimo Vas da se u nastavku inicijative prikupe i obrazlože dodatni prijedlozi koji će voditi brigu o mehanizmu praćenja rada svih članova, mehanizmima uključivanja i ranjivih skupina djece, uz posebnu brigu o geografskoj i spolnoj zastupljenosti potencijalnih članova te načinima uključivanja predstavnika organizacija civilnog društva koje rade s djecom i mladima.

Također, pri radu s djecom potrebno je voditi osobitu pažnju o zaštiti dostojanstva djece i zabrani iskorištavanja djece za političke, ekonomske ili druge svrhe koje mogu štetiti njihovom razvoju, o čemu inicijatori i donositelji odluka moraju voditi brigu kako bi cijeli proces uključivanja bio transparentan i prihvatljiv, stoji u detaljnom obrazloženju podrške MOST-a nezavisnih lista #konsenzusu.

Cijeli prijedlog #konsenzusa pročitajte u nastavku.

[scribd id=352518310 key=key-pPiF9ZWYz8Ka6iWvS1TC mode=scroll]