Pretraga

UNESCO-va katedra od sada i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

A- A+

Nakon dvogodišnje procedure evaluacije u Hrvatskoj i u sjedištu UNESCO-a u Parizu, jučer je na Medicinskom fakultetu u Rijeci svečano proglašena UNESCO-va katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini. Zadaća katedre je zajedno s partnerima raditi na pripremi optimalnog kurikuluma cjelovitog društveno-humanističkog obrazovanja koji će biti ponuđen medicinskim fakultetima i zdravstvenim veleučilištima u regiji.

Foto: Sveučilište u Rijeci

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci jučer je svečano proglašena UNESCO-va katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini (UNESCO Chair on Social Sciences and Medical Humanities).

Na svečanom su proglašenju prisustvovala brojna lica iz hrvatskih akademskih krugova: rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske Damir Boras, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Ante Čović, dekan Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci Alan Šustić, dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci Tomislav Rukavina, a ploču je simbolično otkrila prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija.

Izdvojeni članak

Prvi u Hrvatskoj:Tehnički fakultet u Rijeci napravio ‘Shazam za kosti’ za buduće liječnike

UNESCO-va titula prvoj Katedri koja se bavila bioetičkom edukacijom studenata

Ovaj prestižan naziv UNESCO-ve katedre dodijeljen je postojećoj Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini, koja na Medicinskom fakultetu u Rijeci djeluje već punih četrdeset godina. Radi se o prvoj katedri na nekom od medicinskih fakulteta u Hrvatskoj koja se bavi bioetičkom edukacijom studenata.

Djelatnici spomenute Katedre svih ovih godina studentima osiguravaju nastavu iz medicinske etike, bioetike, medicinske sociologije, znanstveno-istraživačke metodologije, povijesti medicine, stranih jezika i tjelesne kulture, kao i mnogih raznorodnih izbornih kolegija.

Pri Katedri djeluje dvadesetak znanstvenika, nastavnika i suradnika.

Izdvojeni članak

Upoznajte najbolju studenticu Sveučilišta u Rijeci Klaru Pulić

Titula rezervirana za vrhunske znanstveno-nastavne jedinice diljem svijeta

Program ‘UNESCO-vih katedri’ rezerviran je za vrhunske znanstveno-nastavne jedinice diljem svijeta, a titulu dodjeljuje izravno UNESCO-vo povjerenstvo u Parizu, na prijedlog nacionalnog povjerenstva i nakon otprilike dvogodišnje procedure. Radi se o časti koja ne donosi financijska sredstva, ali zasigurno dragocjen globalni prestiž.

Dodjelom titule UNESCO-ve katedre članove ove Katedre u Rijeci čeka i koncipiranje optimalnog kurikuluma iz društveno-humanističkih sadržaja za medicinske fakultete u regiji. Na izradi kurikuluma Katedra će surađivati s partnerima – Katedrom za etiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedrom za filozofiju i sociologiju Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Pravnim fakultetom ‘Justinijan I.’ Sveučilišta u Skopju, Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, ‘Jadran’ – Galenski laboratorijem, d. d. Rijeka i Poliklinikom ‘Medico’ Rijeka.

Osim toga, na Katedri će 10.-11. lipnja biti održani i 18. riječki bioetički dani u okviru kojih će se po prvi puta dodijeliti i Nagrada ‘Fritz Jahr’ za proučavanje i promicanje europske bioetike, tako da Katedru očekuje dinamičan lipanj.