Pretraga

Od sada možete provjeriti kako maturu rješavaju bivši učenici svake osnovne škole u Hrvatskoj

A- A+

Školski e-rudnik (vol. 3) predstavljen je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a donosi detaljan pregled rezultata državne mature i usporedbu podataka o uspjehu učenika gimnazijskih programa na državnoj maturi. Jedan dio ovog rudnika odnosi se na pregled osnovnih škola, to jest, za svaku osnovnu školu može se provjeriti koje su ocjene učenici imali kada su završili školu, a koje su ocjene iz tri obvezna predmeta mature onda imali na državnoj maturi, a koje u 4. razredu srednje škole. U podatke su uključeni samo učenici koji su nakon osnovne škole upisali gimnazijske programe.

Foto: Pixabay

Školski e-rudnik (vol 3) omogućuje usporedbu podataka o uspjehu učenika gimnazijskih programa na državnoj maturi s uspjehom u srednjoj školi uzevši u obzir i ulazne kompetencije učenika pri upisu u srednju školu. Pisali smo o tome kako se mogu provjeriti podaci za svaku pojedinu srednju školu za mature od 2013. do 2018. godine.

Izdvojeni članak

Od danas možete vidjeti koju je prosječnu ocjenu na maturi ostvarila vaša škola na obveznim predmetima

Na 4. stranici ovog rudnika moguće je detaljnije analizirati podatke prema osnovnim školama u Hrvatskoj. Tako je moguće odabrati neku osnovnu školu te će se prikazati koliko je učenika te škole na kraju osmog razreda upisalo gimnaziju u godini koja odgovara tome da je učenik pisao maturu za četiri godine. Dakle ako analiziramo rezultate mature 2018. godine, prikazat će nam se učenici osnovne škole koji su osmi razred pohađali 2013./2014. godine te su 2014. godine upisali gimnaziju.

Za primjer smo uzeli zagrebačku Osnovnu školu Ivana Cankara. Iz te škole 2014. godine 27 učenika upisalo je neki gimnazijski program. U tablici je prikazano koja je bila prosječna ocjena učenika iz svakog od tri obvezna predmeta (Engleski, Hrvatski, Matematika) na kraju 8. razreda osnovne škole te koju su ocjenu imali u 4. razredu srednje iz svakog od tih predmeta i kolika im je onda ocjena bila na državnoj maturi koju su pisali 2018.

U grafu koji se prikazuje s desne strane i vizualno je vidljivo kakva su odstupanja u podacima.

Screenshot: podaci za Osnovnu školu Ivana Cankara (učenici koji su iz škole izašli, 2014., upisali gimnazijski program i pisali maturu 2018.)