Pretraga

Još četiri zagrebačka fakulteta dobivaju nove dekane: Izgledna promjena i na Metalurgiji

A- A+

Sveučilište u Zagrebu potvrdilo je na sjednici Senata ovog tjedna još nekoliko izbora dekana fakulteta. Na Arhitekturi za novog dekana odabran je Siniša Justić, a na Fakultetu političkih znanosti novi dekan postaje Dario Nikić Čakar. Novo vodstvo dobiva i Geotehnički fakultet gdje je za dekanicu izabrana Ivana Grčić, a na čelo Stomatološkog dolazi Marin Vodanović. Promjenu izgledno očekuje i Metalurški fakultet gdje bi privremenog dekana Nikolu Mrvca mogla zamijeniti Ivana Ivanić.

novi zagrebački dekani

Gore: Marin Vodanović i Siniša Justić, dolje: Ivana Grčić i Dario Nikić Čakar | foto: LinkedIn, Arhitektonski fakultet, Geotehnički fakultet, FPZG

Senat Sveučilišta u Zagrebu ovog tjedna potvrdio je odluke Fakultetskog vijeća o izboru dekana nekoliko zagrebačkih fakulteta. Njihov mandat trajat će tri godine, do kraja rujna 2027. godine.

Na čelo Arhitekture dolazi Siniša Justić, na čelo Fakulteta političkih znanosti Dario Nikić Čakar

Tako Arhitektonski fakultet dobiva novog dekana Sinišu Justića. Justić je redoviti profesor i trenutni prodekan za nastavu, stoji na stranicama Arhitekture. Djeluje na Katedri za arhitektonsko projektiranje. Justić će zamijeniti trenutnog dekana Bojana Baletića koji je na tom mjestu bio dva mandata.

Na čelo Fakulteta političkih znanosti dolazi Dario Nikić Čakar koji će zamijeniti trenutnog dekana Andriju Henjaka koji je na toj poziciji također bio dva uzastopna mandata. Nikić Čakar izvanredni je profesor i trenutni prodekan za znanost i međunarodnu suradnju. Između ostalog, nositelj je kolegija Političko vodstvo i demokracija.

Geotehnički fakultet dobiva dekanicu, Ivanu Grčić koja će zamijeniti Hrvoja Meaškog nakon dva mandata. Grčić je sada prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, a djeluje na Zavodu za inženjerstvo okoliša ovog fakulteta. Diplomirala je i doktorirala na zagrebačkom Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT).

Izdvojeni članak

Dekan Agronomije, koji je žustro branio Borasa, izgubio na izborima: Evo tko ga nasljeđuje

S Metalurškog odlazi Nikola Mrvac? Nova dekanica mogla bi biti Ivana Ivanić

Marin Vodanović pak je novi dekan na Stomatološkom fakultetu gdje će naslijediti Zrinku Tarle koja je dekanica bila dva mandata. Vodanović je redoviti profesor na Zavodu za dentalnu antropologiju. I on je prodekan, i to za nastavu i studente. Na zadnjoj sjednici Senata, napomenimo, potvrđeni su i staro-novi dekani. Tako na čelu Akademije dramske umjetnosti ostaje Davor Švaić, a na čelu Filozofskog Domagoj Tončinić. Na čelu Medicine ponovno će biti Slavko Orešković, a dekan ostaje i Domagoj Damjanović na Građevinskom. Potvrđen je i novi dekan Agronomskog, Aleksandar Mešić, o čemu smo ranije pisali.

Iz zaključaka Senata vidljivo je i da bi Metalurški fakultet mogao dobiti novu dekanicu. Naime, članovi Senata dali su suglasnost na program rada predloženika za dekanicu Metalurškog fakulteta, Ivanu Ivanić, trenutnu vršiteljicu dužnosti prodekanice za znanstveno i stručno područje djelovanja, poslovanje i međunarodnu suradnju. Tako bi Ivanić, ako je Fakultetsko vijeće doista izabere za novu dekanicu, mogla naslijediti privremenog dekana Nikolu Mrvca. Metalurški fakultet još od rujna 2022. ima privremeno vodstvo jer su tadašnji rektor Damir Boras, a kasnije i trenutni rektor Stjepan Lakušić, profesora Grafičkog fakulteta Mrvca tamo postavili kako bi ‘spasio’ fakultet od manjka zainteresiranosti studenata. Iako se takvo što nije dogodilo, ove godine Metalurški fakultet pokreće nove studije i smanjuje kvote.