Pretraga

Sa zakašnjenjem od šest dana, objavljen novi Pravilnik o porezu na dohodak

A- A+

Nakon sastanka studentskih predstavnika s ministrom financija Marićem, a vezano uz studentsku zaradu definiranu Pravilnikom o porezu na dohodak koji je početkom godine podigao dosta prašine u javnosti, dogovoreno je donošenje novog Pravilnika. Ministar je novi Pravilnik obećao do kraja siječnja, no zaključno s 31. siječnjem, Pravilnika i dalje nije bilo. Sa zakašnjenjem od šest dana, jučer je u Narodnim novinama objavljen novi Pravilnik o porezu na dohodak.

Foto: Srednja.hr

U samom Pravilniku, u članku 6. koji definira neoporezive iznose stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak, u tablici su definirani primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak. Iznos neoporezivih primitaka po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga ostao je isti kao i u prethodnom Pravilniku – radi se o neoporezivih 15.000 kuna godišnje.

No, članak 55. u stavku 3. pomnije definira studentsku zaradu i njezino (ne)oporezivanje i po njemu se novi Pravilnik razlikuje od prethodnog po pitanju studentske zarade.

– Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga utvrđuje se i plaća od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog godišnjeg iznosa od 60.600 kuna, a koji se sastoji od iznosa 15.000 kuna iz članka 6. stavka 1. r.br.2. ovoga Pravilnika i iznosa godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. Zakona, stoji u novom Pravilniku.

Izdvojeni članak

Ministar Marić nije ispunio obećanje studentima: Još uvijek nema novog Pravilnika o porezu na dohodak

Tumačenje Porezne uprave

Isti ovaj dio iz članka 55. na svojim su Facebook stranicama objavili i studentski predstavnici iz Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, no bez dodatnih pojašnjenja. Porezna je uprava na svojim web stranicama objavila tumačenje. U cijelosti ga prenosimo, i to u dijelu koji se odnosi na studentske zarade:

– Propisano je da se primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima uvećani za iznos godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka smatraju u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak:

– ako učenik ili student na redovnom školovanju u tijeku kalendarske godine po osnovi ukupnih isplata za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima, ostvari pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje, veći od propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kuna uvećanog za iznos godišnjeg osnovnog osobnog odbitka od 45.600,00 na razliku primitka iznad toga iznosa utvrđuje se drugi dohodak (na razliku iznad 60.600,00 kuna)

– po osnovi primitaka koje ostvare učenici ili studenti neovisno o tome radi li se o neoporezivom iznosu (do 60.600,00 kuna ili iznad 60.600,00 kuna ne postoji obveza doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima (5%) i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (0,5% ), a što je obveza posrednika pri zapošljavanju i kao takva postojala je i do sada. Ovim putem napominjemo da se predmetna obveza doprinosa obračunava na osnovicu i da kao takva ni na koji način ne utječe na ukupan iznos ostvarenih primitaka učenika ili studenta na redovnom školovanju, stoji u pojašnjenju Pravilnika iz Porezne uprave.

Izdvojeni članak

Zbog pritiska javnosti, Vlada donosi novi Pravilnik o porezu za studentsku zaradu

Studenti raspravljaju na društvenim mrežama

Prema dosadašnjim, neslužbenim tumačenjima i raspravama studenata na društvenim mrežama, većina Pravilnik tumači na način da će studenti neoporezivo godišnje moći zaraditi 60.600 kuna, a na zarade iznad tog iznosa, neće biti moguć povrat poreza.

Prema prvim informacijama poreznih stručnjaka na iznos zarade do 60.600 kuna neće se plaćati akontacija poreza.

Ako situacija sa zaradom studenata bude slična prošlogodišnjoj, po novom će pravilu vrlo mali broj studenata morati platiti porez. Naime, prema podacima koje nam je dostavila Porezna uprava, zaradu do 60.600 kuna prošle su godine ostvarila 95.762 studenta, a samo njih 17 zaradilo je više od tog novog limita oporezivanja studentske zarade.