Pretraga

Državna matura: stigli ispitni katalozi svih predmeta

A- A+

Za sve pristupnike državne mature danas su objavljene ispitne knjižice izbornih i obveznih predmeta na maturi. Osim primjera ispita s riješenim podacima, stigli su i ispitni katalozi. Tako u ispitnom katalogu za Hrvatski jezik stoje tehnički podaci poput trajanja ispita, strukture, vrste bodovanja i načina na koji se trebaju riješavati zadaci.

U ispitnim katalozima detaljno je opisan postupak kao i razina znanja koju mora znati svaki maturant koji će ove školske godine pristupiti državnoj maturi. Osim toga, tu su i primjeri svih zadataka. U nastavku pogledajte sve dokumente koji su objavljeni, a u kojima su sistematizirane informacije o državnoj maturi.