Pretraga

Nova pravila nakon 7 godina: Postrožuje se kazna za varanje na državnoj maturi!

A- A+

Trenutno važeći Pravilnik o polaganju državne mature na snazi je od 2012. godine, a sada doživljava veće izmjene. Jedna od najvećih izmjena koje se tiču maturanata detaljnije su definirana nedozvoljena ponašanja na ispitu. Istovremeno, u prijedlog Pravilnika o polaganju državne mature uvedene su i strože kazne za za korištenje nedozvoljenih pomagala na maturi.

Foto: srednja.hr

Na javnu raspravu na portalu e-Savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja postavilo je nacrt novog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Najznačajnije izmjene za maturante one su u popisu nedozvoljenih ponašanja tijekom ispita mature.

Na taj se popis (u članak 31.) dodaje i da je nedozvoljeno ponašanje ‘narušavanje tajnosti identiteta pristupnika potpisivanjem punim imenom i prezimenom ili na neki drugi način koji omogućava identifikaciju’.

Postrožena kazna zbog posjedovanja nedozvoljenih pomagala

Izdvojeni članak

[Matura ’19] Izmjene uvedene u čak 12 predmeta državne mature, a među njima su i obavezni

Uz to, pobliže su definirana i pomagala koja je na samom ispitu nedozvoljeno koristiti. Stari Pravilnik kaže kako je nedozvoljeno ponašanje ‘posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala’, a novi predlaže da to uključuje i ‘prijenosne ili nosive elektroničke uređaje‘.

– Učenik odnosno pristupnik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnog mjesta mobilni telefon niti druge elektroničke audio i video uređaje. Mobilni telefon i drugi elektronički audio i video uređaji za vrijeme pisanja ispita smiju se nalaziti samo na mjestu predviđenome za to, stoji u nacrtu novog Pravilnika.

Učenici koji posjeduju ili koriste nedozvoljena pomagala tijekom ispita strože će se kažnjavati. Naime, do sada je ta kazna bila samo prekid ispita, a novi Pravilnik predlaže da se korisnicima ispit i poništi. Ako se i nakon polaganja ispita utvrdi da je učenik koristio nedozvoljena pomagala i elektroničke uređaje, mjera koja se učeniku može izreći jest poništavanje svih položenih ispita i zabrana polaganja ostalih ispita u tome ispitnome roku.

Prema prijedlogu ovog novog Pravilnika, ispit se prekida i poništava (a mogu biti poništeni i drugi ispiti koje je maturant pisao) i u slučajevima predavanja uratka drugoga pristupnika, nedozvoljenog posjedovanje ispitnih materijala te zamjene identiteta pristupnika. Takva je kazna za spomenute prekršaje bila i do sada.

Baš kao što je to propisano starim Pravilnikom o polaganju državne mature, kazne za prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja ostaju opomena, odnosno prekid ispita kada se prepisivanje ponovi.

NCVVO ima pravo postrožiti kazne

Izdvojeni članak
državna matura

Maturanti nemojte propustiti ove rokove: Čeka vas nekoliko značajnih u predstojećem periodu

Ipak, sve spomenute kazne mogu biti još i strože. Naime, pravila pisanja mature nisu uređena samo Pravilnikom o polaganju državne mature kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Poseban set pravila koja se nazivaju Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Dosadašnja je praksa bila takva da NCVVO svoja pravila objavljuje u svibnju, netom prije početka ljetnog ispitnog roka.

Tako je Pravilnikom NCVVO-a za 2018. postrožena i kazna za prepisivanje. Dok Pravilnik Ministarstva kao najstrožu kaznu za prepisivanje trenutno predviđa prekid ispita, kazna koju je NCVVO propisao za taj prijestup je zabrana polaganja ispita u tekućoj školskoj godini.

Ako se u roku od 24 sata ne provjeri identitet učenika, smatrat će se da ispitu nije pristupio

Izdvojeni članak

[MATURA ’19] Objavljen popis lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature predlaže još neke izmjene. Jasnije je sada naznačeno da su ‘za provedbu ispita u ispitnoj prostoriji odgovorni su voditelj ispitne prostorije i dežurni nastavnici’, a nova je to stavka koja je uvedena u članak 14.

U novom Pravilniku jasnije će biti definirano tko ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije. To su učenici s teškoćama u razvoju, s teškoćama učenja, poremećajima u ponašanju i emocionalnim problemima te pristupnici s teškoćama uvjetovanim kulturalnim i jezičnim čimbenicima. Valja napomenuti kako će ovaj članak, za razliku od svih ostalih, na snagu stupiti tek 2019./2020.

Već je poznato kako se prije ispita mature provodi identifikacija pristupnika. Kada učenik sa sobom nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija se obavlja, uz predočenje osobnoga dokumenta, najkasnije u roku od 24 sata nakon početka ispita. Prema novom Pravilniku, ako se ta identifikacija ne obavi u roku od 24 sata, smatrat će se da učenik uopće nije pristupio tom ispitu.

Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature zatvara se do 13. veljače.

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu Državna matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.