Pretraga

Nova pravila nakon 7 godina: Postrožuje se kazna za varanje na državnoj maturi!

Trenutno važeći Pravilnik o polaganju državne mature na snazi je od 2012. godine, a sada doživljava veće izmjene. Jedna od najvećih izmjena koje se tiču maturanata detaljnije su definirana nedozvoljena ponašanja na ispitu. Istovremeno, u prijedlog Pravilnika o polaganju državne mature uvedene su i strože kazne za za korištenje nedozvoljenih pomagala na maturi.

Foto: srednja.hr

Na javnu raspravu na portalu e-Savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja postavilo je nacrt novog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Najznačajnije izmjene za maturante one su u popisu nedozvoljenih ponašanja tijekom ispita mature.

Na taj se popis (u članak 31.) dodaje i da je nedozvoljeno ponašanje ‘narušavanje tajnosti identiteta pristupnika potpisivanjem punim imenom i prezimenom ili na neki drugi način koji omogućava identifikaciju’.

Postrožena kazna zbog posjedovanja nedozvoljenih pomagala

Uz to, pobliže su definirana i pomagala koja je na samom ispitu nedozvoljeno koristiti. Stari Pravilnik kaže kako je nedozvoljeno ponašanje ‘posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala’, a novi predlaže da to uključuje i ‘prijenosne ili nosive elektroničke uređaje‘.

– Učenik odnosno pristupnik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnog mjesta mobilni telefon niti druge elektroničke audio i video uređaje. Mobilni telefon i drugi elektronički audio i video uređaji za vrijeme pisanja ispita smiju se nalaziti samo na mjestu predviđenome za to, stoji u nacrtu novog Pravilnika.

Učenici koji posjeduju ili koriste nedozvoljena pomagala tijekom ispita strože će se kažnjavati. Naime, do sada je ta kazna bila samo prekid ispita, a novi Pravilnik predlaže da se korisnicima ispit i poništi. Ako se i nakon polaganja ispita utvrdi da je učenik koristio nedozvoljena pomagala i elektroničke uređaje, mjera koja se učeniku može izreći jest poništavanje svih položenih ispita i zabrana polaganja ostalih ispita u tome ispitnome roku.

Prema prijedlogu ovog novog Pravilnika, ispit se prekida i poništava (a mogu biti poništeni i drugi ispiti koje je maturant pisao) i u slučajevima predavanja uratka drugoga pristupnika, nedozvoljenog posjedovanje ispitnih materijala te zamjene identiteta pristupnika. Takva je kazna za spomenute prekršaje bila i do sada.

Baš kao što je to propisano starim Pravilnikom o polaganju državne mature, kazne za prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja ostaju opomena, odnosno prekid ispita kada se prepisivanje ponovi.

NCVVO ima pravo postrožiti kazne

Ipak, sve spomenute kazne mogu biti još i strože. Naime, pravila pisanja mature nisu uređena samo Pravilnikom o polaganju državne mature kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Poseban set pravila koja se nazivaju Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Dosadašnja je praksa bila takva da NCVVO svoja pravila objavljuje u svibnju, netom prije početka ljetnog ispitnog roka.

Tako je Pravilnikom NCVVO-a za 2018. postrožena i kazna za prepisivanje. Dok Pravilnik Ministarstva kao najstrožu kaznu za prepisivanje trenutno predviđa prekid ispita, kazna koju je NCVVO propisao za taj prijestup je zabrana polaganja ispita u tekućoj školskoj godini.

Ako se u roku od 24 sata ne provjeri identitet učenika, smatrat će se da ispitu nije pristupio

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature predlaže još neke izmjene. Jasnije je sada naznačeno da su ‘za provedbu ispita u ispitnoj prostoriji odgovorni su voditelj ispitne prostorije i dežurni nastavnici’, a nova je to stavka koja je uvedena u članak 14.

U novom Pravilniku jasnije će biti definirano tko ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije. To su učenici s teškoćama u razvoju, s teškoćama učenja, poremećajima u ponašanju i emocionalnim problemima te pristupnici s teškoćama uvjetovanim kulturalnim i jezičnim čimbenicima. Valja napomenuti kako će ovaj članak, za razliku od svih ostalih, na snagu stupiti tek 2019./2020.

Već je poznato kako se prije ispita mature provodi identifikacija pristupnika. Kada učenik sa sobom nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija se obavlja, uz predočenje osobnoga dokumenta, najkasnije u roku od 24 sata nakon početka ispita. Prema novom Pravilniku, ako se ta identifikacija ne obavi u roku od 24 sata, smatrat će se da učenik uopće nije pristupio tom ispitu.

Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature zatvara se do 13. veljače.

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu Državna matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.