Pretraga

Osim državne mature, ovi fakulteti imaju dodatne ispite

A- A+


Izdvojeni članak

Tko je u pravu? Smotra fakulteta, Postani student, NCVVO ili glasine?

Osim ispita državne mature koje morate položiti kako biste kotirali na željene fakultete, neki fakulteti Sveučilišta u Zagrebu traže posebne kompetencije svojih budućih polaznika ili pak nagrađuju s određenim postotkom bodova ukoliko pristupnici imaju dobre rezultate na raznim natjecanjima. Donosimo vam prvi u nizu tekstova koji nabraja sve sastavnice svih Sveučilišta u državi koja traže posebna znanja za upis na fakultet. Prvo na redu je Sveučilište u Zagrebu.

Na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, prosjek ocjena iz srednje škole boduje se sa svega 10 posto, kao i rezultat iz Hrvatskog jezika na maturi. Najbitnija je dodatna provjera znanja i vještina u okviru ispita koji morate polagati pred stručnom komisijom. Vrednovanje tog ispita iznosi 80 posto, a kako se spremati i koja su iskustva pročitajte ovdje.

Akademija likovnih umjetnosti također najviše vrednuje provjeru specifičnih znanja i vještina važnih za likovnu umjetnost poput mapa radova, knjige snimanja, eseja te testa iz opće i likovne kulture. Posebne vještine ovise o smjeru koji želite izabrati. Specifična znanja će vam donijeti do 80 posto pri upisu na fakultet, a morate prijeći prag koji iznosi 50 posto.

Izdvojeni članak

Kineziološki fakultet nije za lijenčine

Arhitektura osim državne mature održava još četiri dodatna ispita

Na Arhitektonskom fakultetu smjera arhitektura i urbanizam prosjek ocjena koji se boduje iznosi deset posto, a najbitniji je test provjere likovnih i grafičkih sposobnosti, test sposobnosti percepcije i prostora te opća kultura. Ova tri testa skupa će vam donijeti 70 posto od ukupnog bodovanja, a prag za prolaz iznosi 30 posto.

Što se tiče smjera dizajna, bitan je intervju te četiri ispita od kojih se jedan bavi interpretacijom proporcije i kompozicije prostornom vizualizacijom, a drugi interpretacijom zadanog problema prostornom kompozicijom. Treći ispit tiče se vizualne percepcije i četvrti interpretacije pojmova i poruke grafičkim elementima.Ova četiri ispita donose vam 65 posto dok je prag za prolaz 40 posto.

Na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu za smjer logopedije ne smijete imati prisutnost poremećaja izgovora glasova i kvalitete glasa, dok će vas za smjer rehabilitacije i pedagogije usmeno ispitati o motivaciji za studij. Razgovor o vašoj motivaciji za studij može vam donijeti do 12 posto.

Na Fakultetu političkih znanosti možete studirati smjer Novinarstva, gdje će vam objavljeni novinarski radovi donijeti do pet posto u ukupnom plasmanu za apliciranje na studij.

Izdvojeni članak

Pripreme za maturu: Privatno ili u školi

Na Hrvatskim studijima čeka vas test apstraktnog mišljenja

Filozofski fakultet Družbe Isusove u smjeru filozofije i latinskog jezika zahtjeva test apstraktnog mišljenja koji je obvezan za sve, a vrednuje se sa 25 posto. Na istom fakultetu se za smjer Anglistike piše test intelektualnih sposobnosti koji morate proći s najmanje 20 posto, dok je maksimalno vrednovanje 30 posto od svih stavaka koji čine ulaz na taj fakultet.

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu na smjeru dizajna grafičkih proizvoda sadrži praktičnu provjeru znanja iz grafičkih programa i praktične provjere likovnih umjetnosti koji se vrednuje s 50 posto, a prag za prolaz iznosi također 50 posto.

Hrvatski studiji za sve svoje smjerove organizirat će test apstraktnog mišljenja koji morate zadovoljiti s 20 posto, dok je maksimalan postotak koji možete imati na ovom ispitu 25 posto.

Za trenera morate imati odlične motoričke sposobnosti

Katoličko bogoslovni fakultet u smjeru crkvene glazbe ne vrednuje rezultate mature, već samo prosjek ocjena s 20 posto. Najvažnija je provjera znanosti iz solfeggia, harmonije, te harmonije na glasoviru i klavir što će vam donijeti 70 posto. Prag za prolaz je 50 posto.
Svi ostali smjerovi tog fakulteta uključujući one u Rijeci organizirat će test motivacije koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a postotak koji možete dobiti s time jest 20 posto.

Kineziološki fakultet na smjeru kineziologije provjerava specifične motoričke sposobnosti svojih potencijalnih studenata pri čemu oni mogu skupiti do 20 posto u ukupnom vrednovanju za taj fakultet. Što se tiče smjera izobrazbe trenera, provjera i vrednovanje motoričkih sposobnosti je bitnija nego na smjeru kineziologije i iznosi čak 40 posto.

Izdvojeni članak

FER i ove godine nagradio škole koje odgajaju najbolje studente

Muzičku akademiju upisat će samo najtalentiraniji

Na Medicinskom fakultetu dodatno se provjeraju znanja iz biologije, fizike i kemije koja su bitna za studij. Prag za prolaz je 50 posto, a maksimalno možete imati 54 posto.

Muzička akademija traži prosjek ocjena iz srednje škole, no vrednuje ga sa svega 10 posto. Najbitnija je provjera dodatnih znanja i sposobnosti, koja ovisi o smjeru koji želite studirati, a vrednuje se sa 90 posto. Prag za prolaz iznosi 61,11 posto.

Pravni fakultet na smjeru prava i smjeru socijalnog rada ispitat će svoje buduće studente testom kojim se provjerava razumijevanje testa i logično zaključivanje, a vrednovat će ga s 25 posto. Prag za prolaz ne postoji.

Opća informiranost i na Učiteljskom

Stomatološki fakultet osim državne mature traži i polaganje testa psihomotorike za čiji prolaz ćete maksimalno moći skupiti 10 posto od sveukupnih bodova za upad na taj fakultet.

Učiteljski fakultet u Zagrebu unatoč polaganju mature i prosjeku ocjena iz srednje škole traži i položen test opće informiranosti, koji se vrednuje s 10 posto.

Tekstilno – tehnološki fakultet na smjeru dizajna obuće provjeravat će sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a to boduje s visokih 60 posto. Ovaj ispit je uvjet za upis na faks, jer je i prag za prolaz 50 posto.

Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik će osim državne mature i ocjena održati motivacijski razgovor za svakog studenta, koji može donijeti do 25 posto u ukupnom plasmanu za studij.

Osim ovih dodatnih ispita, mnogi fakulteti omogućuju izravan upis kandidatima koji su bili na državnim ili međunarodnim natjecanjima i ostvarila iznimna postignuća. Pogledajte ovdje koji su to fakulteti.