Pretraga

Nova akademska godina donosi promjene na čelnim mjestima fakulteta: Ovo su novi dekani i pročelnici

Početkom nove akademske godine na dužnost stupa troje novih dekana na Sveučilištu u Zagrebu i po dva nova dekana na Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Neka sveučilišta dobivaju i nove pročelnice i pročelnike. Cijeli pregled pogledajte u nastavku.

novi dekani i pročelnice

Nove dekanice, dekani, pročelnice i pročelnici | izvor fotografija: službene stranice sveučilišta i fakulteta

Početkom listopada započinje nova akademska godina, a time na čelna mjesta fakulteta i sastavnica sjedaju i poneke nove dekanice, dekani, pročelnice i pročelnici. U nastavku možete pročitati nove čelnike na fakultetima naših sveučilišta i njihove kratke biografije.

Sveučilište u Zagrebu

S početkom nove akademske godine na Sveučilište u Zagrebu na dužnost stupa troje novih dekana. Novi dekan Akademije likovnih umjetnosti (ALU) je Alen Novoselec. Diplomirao je na ALU u Zagrebu, pohađao poslijediplomski studij konzerviranja i restauriranja u Ljubljani i umjetnički poslijediplomski studiju kiparstva na ALU u Zagrebu te stekao status konzervatora-restauratora i licencu Ministarstva kulture. U svom umjetničkom djelovanju koristi različite medije i materijale.

Novi dekan Geodetskog fakulteta je Mladen Zrinjski. Na studiju više stručne spreme Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u rujnu 1996. Na sveučilišnome dodiplomskom studiju geodezije Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u siječnju 2001. godine. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u suradničkom zvanju znanstveni novak, zaposlio se 1. studenoga 2001. godine. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 8. travnja 2010. godine, obranio je doktorsku disertaciju. Dva znanstvena rada uvrštena su mu u popis radova International Association of Geodesy (IAG) relevantnih za geodeziju.

Izdvojeni članak
studenti sjede u dvorani i slušaju predavanje

Faks u Zagrebu povećava upisne kvote: Ovo je mogla biti lijepa priča, ali dekan ne odgovara na mailove

Podsjetimo, krajem lipnja objavljeno je da je europski tužitelj započeo kriminalističku istragu na Geodetskom fakultetu u Zagrebu u suradnji s hrvatskim PNUSKOK-om. Više profesora sumnjiče da su počinili subvencijsku prevaru i korupciju, a sve na financijsku štetu Europske unije. Na Geodetskom fakultetu kupovali su se automobili s vrlo specifičnim uvjetima poput toga da trebaju imati kožna sjedala i da budu sive boje s efektom, a automobile su privatno vozili dva zaposlenika fakulteta. Problemi su se otkrili i prilikom kupnje broda za istraživanje.

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu dobiva novu dekanicu Marinu Klačmer Čalopa. Doktorirala je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od studenog 2001. zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike. Tijekom godina uvela je više novih nastavnih programa te kontinuirano inovira postojeće nastavne sadržaje. Aktivno sudjeluje i na projektu ‘e-Škole’.

Marina Klačmer Čalopa

Marina Klačmer Čalopa, nova dekanica FOI-ja | foto: FOI

Od početka nove akademske godine nekolicini dekanica i dekana započinje novi mandat. Ivan Koprić počinje svoj drugi mandat na Pravnom fakultetu, Vladislav Brkić na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Anica Hursa Šajatović na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i Ante Jurić na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije.

U sljedećoj akademskoj godini, rekli su nam sa Sveučilišta u Zagrebu, obnašateljica dužnosti dekanice na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu je Branka Levaj. Podsjetimo, u svibnju je dekanica tog fakulteta Jadranka Frece dala ostavku rektoru Stjepanu Lakušiću. Frece je fakultetski novac trošila na Chanel i privatne detektive, a novinarska otkrića potvrdila je proračunska inspekcija.

Obnašatelj dužnosti dekana Fakulteta hrvatskih studija je Mario Grčević. Podsjetimo, krajem prosinca prošle godine Fakultet hrvatskih studija odabrao je novu pretendenticu na mjesto dekanice, kontroverznu profesoricu povijesti Vlatku Vukelić. No, Senat Sveučilišta u Zagrebu nikad ju nije potvrdio kao dekanicu. Zato je Senat kao privremenog dekana postavio upravo Marija Grčevića koji je čelnik Hrvatskih studija postao treći put mimo volje fakultetskih kolega.

Izdvojeni članak
studentica ubacuje listić u glasačku kutiju na studentskim izborima

Studenti, ovo su vaši novi predstavnici: Sveučilište u Zagrebu objavilo konačne rezultate izbora

Sveučilište u Splitu

U Splitu na čelo Filozofskog fakulteta dolazi Ina Reić Ercegovac. Doktorirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz područja razvojne psihologije. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu predavala je kolegije iz područja razvojne psihologije, zlostavljanja i zanemarivanja djece, privrženosti u cjeloživotnoj perspektivi i psihologije nastave. Objavila je više od 50 znanstvenih radova i sudjelovala u radu 30 međunarodnih znanstvenih konferencija.

Nova dekanica Umjetničke akademije u Splitu jest Miona Miliša. Doktorirala je 2013. godine je na poslijediplomskom doktorskom studiju Arheologija istočnog Jadrana Sveučilišta u Zadru. Objavila je petnaestak znanstvenih i stručnih radova, sudjelovala u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i bila voditeljica dvadesetak stručnih i znanstvenih restauratorskih projekata.

Sveučilište u Rijeci

Na Sveučilištu u Rijeci s početkom akademske godine 2023./2024. na dužnost stupaju dva nova dekana. Dekan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu postaje Marko Perić. Od 2009. doktor je ekonomskih znanosti, a doktorirao je na izvandoktorskom studiju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Član je Hrvatskog društva ekonomista i Hrvatskog društva investicijskih projektanata (HDIP). Dekan Pravnog fakulteta u Rijeci postaje Dario Đerđa koji na Pravnom fakultetu u Rijeci radi od 1998. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Splitu.

Marko Perić i Dario Đerđa sa Sveučilišta u Rijeci

Marko Perić i Dario Đerđa sa Sveučilišta u Rijeci | foto: Sveučilište u Rijeci

U prosincu 2023. na Sveučilištu u Rijeci na dužnost stupaju još jedna dekanica i dekan. Dekanica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija bit će Patrizia Poščić. Od 1995. do 2007. radila je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a nakon toga počinje raditi na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Dekan Fakulteta za matematiku postaje Dean Crnković.

Patrizia Poščić i Dean Crnković

Patrizia Poščić i Dean Crnković sa Sveučilišta u Rijeci | foto: Sveučilište u Rijeci

Izdvojeni članak
Snježana Prijić Samaržija

Riječka rektorica dobila važnu funkciju: Postaje čelnica tijela koje okuplja sveučilišta ovog dijela Europe

Sveučilište u Osijeku

Iz Sveučilišta u Osijeku nisu nam dostavili popis novih dekanica i dekana. Napomenimo i kako zapisnici sjednica Senata od 2023. godine na njihovim internetskim stranicama nisu dostupni; posljednji koji jest datira u prosinac 2022. godine. Samostalno smo pronašli da je 8. rujna izabran novi dekan Fakulteta primijenjene matematike i informatike u Osijeku, Kristian Sabo. Doktorirao je 2007. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Sveučilište u Zadru

Početkom nove akademske godine na Sveučilištu u Zadru na dužnost stupa nova pročelnica Odjela za talijanistiku Ana Bukvić. Diplomirala je u Zadru, a akademski stupanj doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije stekla je 2014. godine. Na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru zaposlena je od 2006. godine u suradničkom zvanju asistenta, od 2014. u zvanju višeg asistenta, u znanstveno-nastavnom zvanju docenta od 2017. godine, a ožujku 2023. godine unaprijeđena je na radno mjesto izvanrednog profesora. Nositeljica je i izvodi kolegije iz talijanske književnosti na prijediplomskom i diplomskom studiju. Vanjska je suradnica na Studiju talijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2018. godine.

Ana Bukvić Zadar

Ana Bukvić, nova pročelnica Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru | foto: Sveučilište u Zadru

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli početkom nove akademske godine prvi mandat dekana dobivaju dvije osobe, dok će jedna nastaviti svoj mandat. Nova dekanica na Muzičkoj akademiji je Laura Čuperjani. Diplomirala je na Odsjeku za kompoziciju i orkestraciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a od 2007. godine predaje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 2019. godine u zvanju izvanredne profesorice. Njezin skladateljski opus obuhvaća djela za solo instrumente, komorne ansamble do orkestralnih djela i glazbe za kazališne predstave i multimedijalne projekte. Redovni je član Hrvatskog društva skladatelja.

Laura Čuperjani Pula

Laura Čuperjani, nova dekanica Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli | foto: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Prvi mandat dekana na Tehničkom fakultetu ima Marko Kršulja. Diplomirao je smjer Strojarstvo, usmjerenje Proizvodno strojarstvo na Tehničkom fakultetu na Sveučilištu u Rijeci 2006. godine. Upisao je poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2007. godine. Doktorirao je 2013. godine. Kao znanstvenik je publicirao 23 rada u časopisu, 33 rada u zbornicima, autor je dvije zbirke riješenih zadataka i jednog sveučilišnog priručnika te je bio urednik dvaju zbornika radova.

Emina Pustijanac u drugom mandatu ostaje dekanica Fakulteta prirodnih znanosti. Područje njezina znanstvenoga istraživanja su mikrobiologija čovjeka i morskog ekosustava, a nastavu u području mikrobiologije izvodi studentima Sveučilišnog prijediplomskog studija Znanost o moru i prijediplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva. Izabrana je među prvih 20 u nacionalnom projektu PRVIH20 koji veliča uspjehe i postignuća žena iz lokalnih zajednica.

Izdvojeni članak
studenti sjede u dvorani i slušaju predavanje

Hrvatska ima sve više ljudi s fakultetskom diplomom: Evo zašto to nije nužno tako dobra vijest

Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever ima novog pročelnika i novu pročelnicu. Nova pročelnica Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo je Ivona Čulo. Završila je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Magazine Brand Management Certificate (MBMC) u Londonu te poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija na Sveučilištu Sjever. U užem području istraživačkog interesa su joj teme vezane uz medije i novinarstvo u digitalnom okruženju, posebice lifestyle novinarstvo, menadžment u medijima, održivo novinarstvo te osobni odnosi s javnošću i kreiranje imidža.

Novi pročelnik Odsjeka za novinarstvo je Goran Vojković. Pravni fakultet u Splitu završio je 1996. godine, magistrirao 2003., a doktorirao 2006. Ima preko 25 godina iskustva rada u državnoj službi i privatnom sektoru, na različitim poslovima, od savjetnika u Vladinom uredu do direktora službe za pravo u korporativnom upravljanju u kompaniji iz IT-sektora. Bio je u dva mandata vanjski član Odbora za zakonodavstvo Sabora te u dva mandata predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar. Također, ima iskustvo na radu s EU-projektima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zaposlen je i kao izvanredni profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

novi pročelnici sveučilište u sjever

Novi pročelnici Sveučilišta Sjever – Ivona Čulo i Goran Vojković

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Na Sveučilištu u Slavonskom Brodu promjena nema. Dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ostaje Goran Šimunović, pročelnik Odjela društveno-humanističkih znanosti Tihomir Vidranski, pročelnik Tehničkog odjela Mladen Bošnjaković, a pročelnica Biotehničkog odjela Slavica Antunović.

Sveučilište u Dubrovniku

U Dubrovniku na dužnost stupa četvero novih pročelnika. Tako na čelo Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju dolazi Katija Vojvodić. Članica je Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Autorica je i suautorica 60-ak znanstvenih radova te je aktivno sudjelovala na preko 30 međunarodnih znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu. Recenzentica je za međunarodne i domaće znanstvene časopise i znanstvene konferencije.

Pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo postaje Anamaria Bjelopera. Znanstveni interes obuhvaća subjektivne i objektivne mjere kvalitete slike, uklanjanje degradacije u slikama, valićnu transformaciju, obradu slike i videosignala, kompresiju videosignala, prijenos televizijskog signala, strojno učenje te kompresiju 3D oblaka točaka. Kontinuirano sudjeluje u popularizaciji STEM područja kroz različite aktivnosti i radionice.

Pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju bit će Joško Bogdanović. Član je Hrvatskog Restauratorskog Društva te je član ICOM-a (International Council of Museums) Hrvatska. Sudjelovao je u nizu konzervatorsko-restauratorskih akcija i projekata od kojih je svakako vrijedno spomenuti konzervatorsko-restauratorsku radionicu obnove namještaja, skulptura i ostalih drvenih predmeta palače Sorkočević danas Biskupske palače u Dubrovniku. Posjeduje odobrenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske za radove na zaštićenim kulturnim dobrima iz kategorije povijesni namještaj i stolarija te polikromirana drvena skulptura.

Mandat je produžen pročelniku Pomorskog odjela Srđanu Vujičiću. Poslijediplomski studij ‘Pomorstvo’ na Pomorskom fakultetu u Rijeci upisuje 2012. godine. Tijekom rada kao asistent polaže sve propisane ispite poslijediplomskog studija te 2018. godine brani doktorsku disertaciju pod naslovom ‘Model procjene uspješnosti napuštanja broda za kružna putovanja’. Recenzent je na više od deset relevantnih znanstvenih časopisa.

Copy link
Powered by Social Snap