Pretraga

Dvije trećine studenata doživjelo mobbing radeći preko SC-a: Zato daju niz prijedloga kako poboljšati radne uvjete

A- A+

Čak 68% studenata koji su radili neki posao preko SC-a, doživjelo je neku vrst nasilja na radnom mjestu. Najgore od svega, trećina studenata nakon toga nije poduzela nikakve korake. Zaključci su to istraživanja o uvjetima rada preko studentskog ugovora, koje su u sklopu kolegija Socijalna patologija II na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu provele Helena Jakičić, Tea Juričić, Kristina Pšenko i Petra Tuškan – pod mentorstvom prof. dr. sc. Irme Kovčo Vukadin. 

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Istraživanje se baziralo na online anketi, u kojoj je sudjelovao 401 ispitanik, a koju su potom obradile navedene studentice.

Od tog broja, 52,1% njih su studenti preddiplomskog, a 32,4% diplomskog studija. Ostali, manji dio postotka dijeli se na kolege s integriranih i stručnih studija.

Ono što nam se učinilo čudnim u istraživanju je to da unatoč tome što je veliki broj studenata poslove preko SC-a obavlja dulje vremena (36,4% preko 2 godine, a dodatnih 20% u periodu od 1 do dvije godine), da čak 45% ispitanih nije upoznata s time da je u izradi Zakon o studentskom radu. Isto tako većina ispitanih (54.9%) priznaje da nije upoznata s pravilnikom i općim uvjetima poslovanja koji su navedeni na stranici studentskog centra Zagreb. No, radno iskustvo sugerira da su upoznati sa stanjem na terenu.

Premda smatraju da su dobro plaćeni, mnogi studenti su bili izloženi mobbingu

Izdvojeni članak

‘Pocrkat’ će nam studenti od gladi’: Velesajam raspisao oglas kojim zapošljava 63 studenta, a ekipa ga brutalno popljuvala

Dakle studentice ERF-a su kroz svoje istraživanje nastojale ispitati kakve radne uvjete imaju njihove kolege dok obavljaju studentske poslove.

Što se tiče materijalnih uvjeta, situacija i nije tako loša. Naime, najviše je studenata radilo za satnicu od 20 kuna (35.7%) pa potom za 25 kuna (16.5%), dok je po zastupljenosti na trećem mjestu satnica od 18 kuna (8%).

Manje od petine studenata našlo se nekada u situaciji da im nije bila isplaćena plaća, dok 82.5% sudionika ankete nikada nije imalo probleme te vrste.

Kada je riječ o materijalnim pravima, valja reći i da su u blagoj većini studenti koji smatraju da su bili adekvatno plaćeni za poslove koje su obavljali (51.6%).

Screenshot iz istraživanja

Ne vjeruju institucijama pa nisu tražili pomoć nakon ugnjetavanja na radnom mjestu

Već smo u prvoj rečenici članka alarmirali, kako je čak 68% ispitanih studenata doživjelo neki od navedenih oblika ponašanja koja su karakteristična za mobbing.

Mnogi od ispitanika koji su doživjeli takva ponašanja nisu ništa poduzeli, točnije njih 88 (gotovo trećina), a kao razlozi tome prednjače nepovjerenje u institucije te stav kako to nije ništa bitno i kako im nitko ne može pomoći.

Čak 160 ispitanika navelo je u istraživanju da je doživjelo kritiziranje na radnome mjestu, gotovo 150 radilo je 5 ili više sati bez pauze, a preko 140 njih iskusilo je kako je to kad te nadređeni ili kolega omalovažavaju.

Screenshot iz istraživanja

Već smo vidjeli, da trećina ugroženih studenata-djelatnika (88 od 273), nije ništa poduzela nakon što je doživjela oblik nasilja na radnom mjestu. S druge strane, onima koji su nešto poduzeli, omiljena metoda rješavanja ovakvih problema bila je povjeravanje bliskim osobama (nešto preko 130 ispitanika), a zatim davanje otkaza (gotovo 100 ispitanika).

Trebamo fleksibilnije radno vrijeme, ukidanje limita godišnje zarade i povećanje satnica za rad nedjeljom i blagdanima

Izdvojeni članak

Studenti na ‘holdu’ do daljnjeg: Ovako je Ministarstvo odgovorilo na pitanje kada se usvaja Zakon o studentskom radu

S obzirom da su studentice u svojoj anketi odlučile kolege upitati i koje imaju prijedloge za poboljšanje rada studenata preko SC-a te izvukle neke od zanimljivih izjava, odlučili smo i njih na kraju podijeliti s vama.

Studenti od kojih mnogi imaju dosta iskustva s radom preko studentskog ugovora, imali su zanimljive prijedloge:

 • “Fleksibilnije radno vrijeme” ; “Ukidanje limita godišnje zarade” ; “Omogućavanje rada izvanrednim studentima”
 •  “Ukidanje SC-a i bespotrebne regulacije studentskog rada. Od SC-a više štete nego koristi.”
 •  “Bolja provjera/kontrola poslodavaca koji zapošljavaju studente”
 •  “Da studenti daju povratne informacije o firmama. Ako su te pojedine informacije za firme
  loše, onda da se takvim poslodavcima ili firmama više ne pruži mogućnost da zapošljavaju
  studente.”
 • “Povećanje minimalne satnice”; “Posebno povećati satnice za rad nedjeljom i blagdanima” ;
  “Da satnice budu usklađene s poslom” ; “Brže isplate/isplate na vrijeme”
 •  “Bolje definiranje zakona i upoznavanje studenata s istim, tj. poboljšana transparentnost.”
 •  “Bolja komunikacija sa studentima tako da ih se podrži pružanjem informacija kome se
  obratiti kad imaju problem; da im se stvarno pomogne s tim problemom.” ; “Sankcioniranje
  poslodavaca!”
 •  “Pod hitno sve digitalizirati i kompletnu uslugu omogućiti online. Živimo u prebrzom svijetu
  gdje nemam vremena stalno “skakati” do SC-a po ugovore, trpiti arogantno ponašanje
  djelatnika SC-a.”
 •  “Redovite isplate i tretiranje studenata kao ljudskih bića, a ne kao jeftinu radnu snagu koja
  živi od skripti i ljubavi prema faksu.”
 •  “Nažalost, rad sc-a je dio većeg sustava o čijoj promjeni nije moguće govoriti u nekoliko
  rečenica. Smatram da je puno bolji smjer razmišljanja o studentskom radu onaj u kojem isti
  ne bi trebalo poboljšavati već o njemu ne bi trebalo uopće niti misliti jer bi školovanje bilo
  potpuno besplatno, stipendirali bi se svi studenti, subvencionirali se smještaji i pristup
  socijalnim, kulturnim i drugim uslugama (kao u nekim zemljama), dok bi radna mjesta bila
  oslobođena za radnike sa stalnim ugovorima i dobrim uvjetima rada što je povoljno za cijelu
  državu pa tako i studente koji će nakon školovanja ući na tržište rada