Pretraga

Izračunajte svoje bodove za upis u srednju školu 2014/2015

A- A+

Učenici završnih razreda osnovne škole druga su generacija koja će se upisati u srednje škole elektronskim putem. Kandidati su već u sustavu, a s prijavama programa i škola učenici kreću 26. lipnja. Prije nego što se odlučite koji će biti vaši konačni izbori, provjerite na koji način možete izračunati svoje bodove.

Pratite Upisi u srednje škole putem Facebook,

Izračunajte svoje bodove u kalkulatoru na linku ovdje.

Odgovore na često postavljana pitanja za školsku godinu 2015/2016 možete pronaći ovdje.

Foto: Srednja.hr

Upisi u srednje škole drugi put se provode elektronskim putem, a prijave kandidata u sustav počele su 26. svibnja. No, najvažnije učenicima završnih razreda osnovne škole tek predstoji – prijave programa i odabiri škola od 26. lipnja, odnosno do 29. lipnja ako biraju programe koji zahtjevaju dodatne ispite. No prije nego što kreirate konačnu rang listu željenih programa i škola, provjerite na koji se način izračunavaju bodovi za upise u srednje 2014./2015.

Izdvojeni članak

Važni datumi: Ljetni rok upisa u srednje škole 2014/2015

Zajednički elementi vrednovanja za gimnazije i četverogodišnje strukovne

Prilikom upisa u prvi razred
srednje škole, kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban element.

Zajednički element za upis u gimnazijske programe i strukovne programe u trajanju od najmanje četiri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Uz ukupan prosjek, vrednuju se i zaključne ocjene iz 7. i 8. razreda iz hrvatskog jezika, matematike te prvog stranog jezika kao i triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima. U zadnjoj kategoriji nalaze se dva predmeta propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.

Na ovaj način moguće je steći maksimalno 80 bodova. No, ako kandidatu nedostaje neka od ocjena koja se boduje, umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Zajednički element za upis u gimnazijske programe i strukovne programe u trajanju od najmanje četiri godine

Strukovne trogodišnje škole

Zajednički element za upis u strukovne programe
i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine
uključuje prosjeke
svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog
jezika.

Na ovakav način moguće je steći najviše 50 bodova.

Zajednički element za upis u strukovne programe i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine

Zajednički
element
za
upis
u
strukovne
programe
u
trajanju
manjem
od
tri
godine
uključuje
prosjeke
svih
zaključnih
ocjena
svih
nastavnih
predmeta
na
dvije
decimale
u
posljednja
četiri
razreda
osnovnog
obrazovanja.

Maksimalan broj bodova koji učenici mogu steći na ovaj način je 20
bodova.

Zajednički element za upis u strukovne programe u trajanju manjem od tri godine

Dodatni elementi vrednovanja

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti i darovitosti učenika koje se dokazuju i vrednuju na osnovi:

 • provjere posebnih vještina i sposobnosti

 • postignutih rezultata na natjecanjima u znanju

 • postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava

Posebni elementi vrednovanja pri upisu u srednje

Poseban element vrednovanja čini
uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja. Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

 • kandidat s
  teškoćama u razvoju

 • kandidat sa zdravstvenim teškoćama

 • kandidat koji živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

 • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

 • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

 • kandidatu kojem je jedan roditelj preminuo

 • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

 • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

Izravan upis

Pravo na izravan upis u srednju školu, bez vrednovanja postignutoga uspjeha u osnovnoj školi, uz uvjet da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitost u školama u kojima je to uvjet za upis, imaju kandidati, hrvatski državljani koji dolaze iz obrazovnih sustava drugih zemalja, a koji su se najmanje dva od posljednja četiri razreda prethodnog obrazovanja školovali u inozemstvu.

Vrednovanje državnih i međunarodnih natjecanja u znaju i sport

Učenici imaju mogućnost izravanog upisa ili dobivaju dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na
temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez.

Računanje bodova na primjeru za općeobrazovne programe

Da bi vam bilo zgodnije shvatiti princip računanja bodova za upise u srednje škole, pogledajte koliko će bodova imati učenik sa sljedećim ocjenama. Radi lakšeg računanja, pretpostavit ćemo da je učenik osvojio drugo mjesto kao član skupine na državnome natjecanju iz matematike te da je na sportskome državnome natjecanju kao član skupine osvojio prvo mjesto.

U slučaju da su ovo zaključne ocjene učenika:

ukupan broj bodova, to jest na temelju prosjeka dobio bi 17,68 bodova. (Za svaki razred od 5. do 8. ukupan zbroj ocjena dijeli se s brojem predmeta te se dobivene četiri brojke zbroje.)

Kao što smo već naveli, učenik je osvojio drugo mjest na državnom natjecanju iz matematike, čime dobiva dva boda. Također je osvojio prvo mjesto na sportskom državnom natjecanju te je osvojio dodatna tri boda. No kako se vrednuje samo najpovoljnije postignuće, u tom slučaju kandidat ukupno ima 20,68 bodova (17,68 + 3). 

Izračun za opću gimnaziju

U slučaju da se učenik odluči upisati opću gimnaziju, izračun bodova teče na sljedeći način. Prosjek ukupnih ocjena iznosi 17,68 bodova. Zatim se dodaju bodovi iz hrvatskog, matematike, engleskog jezika, biologije, geografije i povijesti, to jest iz 7. i 8. razreda šest za predmete posebno važne za upis opće gimnazije.

Na primjeru našeg učenika, nakon izračuna navedenih šest predmeta ima 43 boda.

Kad se prosjeku od 17,68 bodova dodaju 43 boda iz predmeta od posebne važnosti te 3 boda iz sportskih natjecanja, na kraju naš kandidat ima ukupno 73,68 bodova.

Pratite Upisi u srednje škole putem Facebooka