Pretraga

Pravobraniteljica o vršnjačkom nasilju u Splitu: ‘Veliki izazovi stavljeni su pred roditelje’

Nakon što su se snimke nasilja nad maloljetnom djevojkom proširile društvenim mrežama, policija je provela kriminalističko istraživanje nad četiri maloljetne osobe. Snimka je uklonjena s društvenih mreža, a policija je zahvalila građanima koji su istu snimku prijavili. Za naš je portal o cijelom tom slučaju reagirala i pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević. Kao najveći problem istaknula je nedostatak empatije i osjetljivosti kod djece te olako nanošenje patnje drugom djetetu i da se na ovakve i slične slučajeve nasilja treba reagirati strogo i sa sankcijama.

u pozadini crno bijele ruke koje s ebrane, naprijed u boji pravobranitlejica za djecu helenca pirnat dragičević

Foto: Canva | Promo

Maloljetna djevojka kleči na ulici dok ju njene vršnjakinje šamaraju i udaraju s leđa. Prizori su to videa koji se na sam Uskrs proširio društvenim mrežama, na što je brzo reagirala splitska policija i to zahvaljujući mnogobrojnim prijavama građana. Zbog verbalnog i fizičkog nasilja koje je počinjeno nad maloljetnicom na području Splita jučer su privedene četiri maloljetne osobe protiv kojih će biti podignuta kaznena prijava.

‘Nerijetko djeci koja se ponašaju nasilno i njihovim obiteljima treba i stručna podrška i nadzor zbog odgoja koji nije u interesu djeteta’

Policija je osumnjičene maloljetnike pustila da se brane sa slobode, a za naš je portal na ovaj slučaj reagirala pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević. Istaknula je kako je vršnjačko nasilje pojava u društvu koja ima više uzroka, a da primjeren odgovor na njega zahtijeva angažman cijele zajednice, od roditelja, škole, ustanova socijalne skrbi do policije i pravosudnih tijela.

– Važno je na svaki slučaj nasilja reagirati te djetetu koje ga je doživjelo pružiti stručnu pomoć i podršku, a djeci koja ga čine potrebno je poslati poruku da je nasilje nedopustivo i da će za njega biti sankcionirani. Nerijetko djeci koja se ponašaju nasilno i njihovim obiteljima treba i stručna podrška i nadzor zbog odgoja koji nije u interesu djeteta. Takvu stručnu pomoć djetetu koje trpi i djetetu koje čini nasilje država je dužna osigurati sukladno Konvenciji o pravima djeteta, rekla je Pirnat Dragičević.

Izdvojeni članak
djevojka drzi ruku ispred lica daju se ne udara

Društvenim mrežama proširila se snimka vršnjačkog nasilja nad maloljetnicom: Ovo je sve što znamo

‘Trebali bismo kontinuirano preventivno postupati, a ne samo reaktivno, kada do nasilja već dođe’

Dodaje je kako je najvažnije nasilje prevenirati različitim aktivnostima u društvu, da je važno je pružiti pomoć i podršku obiteljima i djeci u riziku čime se prevenira pojava bilo kakvih problema u ponašanju djeteta. Prema pravobraniteljici, škole bi, nakon obitelji, trebale biti najsnažniji nositelji preventivnih aktivnosti za svu djecu te provoditi i posebne programe za djecu koja već iskazuju određene teškoće.

– Prema djeci, odnosno maloljetnicima koji krše zakon, trebale bi se poduzeti intervencije u okviru maloljetničkog kaznenog postupanja i izvršenja maloljetničkih sankcija. Dakle, kao društvo smo svi odgovorni za svoju djecu i trebali bismo kontinuirano preventivno postupati, a ne samo reaktivno, kada do nasilja već dođe. Nažalost, nasilje nerijetko izaziva još nasilja i zato ga treba sprječavati i na njega primjereno reagirati, istaknula je Pirnat Dragičević.

Referirala se i na snimke koje su nastale nakon što se slučaj nasilja nad maloljetnicom proširio na društvenim mrežama. U nekima su mnogi pozivali na osvetu zlostavljačica koje su maltretirale djevojku u videu, a neki se nisu ustručavali reći što bi im oni napravili ili što će im cijeli Split napraviti zbog toga što su učinile.

– Svakako da na smirivanje situacije ne utječe snimka nasilja koju podijele mediji, tako da uvijek, pa i u ovoj situaciji apeliramo na medije, ali i na pojedince, da ne dijele snimke nasilja, jer time indirektno pozivaju građane na linč. Posebno napominjemo da objava ovakvih sadržaja dodatno ponižava i viktimizira žrtvu nasilja pa ako želite pomoći žrtvi, ne dijelite takav sadržaj i ne pozivajte na odmazdu što je posebno opasno kada su i počinitelji djeca. Treba na primjeren način, štiteći sva prava sve djece, izreći jasan stav o neprihvatljivosti svakog nasilja te dopustiti da nadležne institucije odrade svoj posao, naglasila je pravobraniteljica za djecu.

Izdvojeni članak

U prvom polugodištu ove godine 131 prijava nasilja u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu

‘Ni šira zajednica često ne daje najbolje primjere djeci’

Kao glavni problem, kada je općenito vršnjačko nasilje u pitanju, Pirnat Dragičević navodi nedostatak empatije i osjetljivosti kod djece te olako nanošenje patnje drugom djetetu. Kaže kako na tome treba intenzivno poraditi, počevši prvenstveno od obitelji, a zatim nastaviti u školi. No, tvrdi kako u obzir treba uzeti ulogu svakoga od nas kao člana društva i to na način na koji reagiramo u takvim situacijama vršnjačkog nasilja.

– Posebno veliki izazovi stavljeni su danas pred roditelje, da odgoje samosvjesno, sretno i otporno dijete, a koje će pri tome biti empatično i osjetljivo za druge ljude. Djecu trebamo osnaživati i učiti samosvijesti što većina roditelja danas zna i radi, ali nažalost, pojedini roditelji zaboravljaju i na ovaj drugi dio odgoja, onog koji je prosocijalan i usmjeren na druge ljude i zajednicu i fokusirani su samo na zadovoljenje potreba ili želja svom djetetu. Zaboravljaju da djecu treba učiti i prosocijalnom ponašanju u zajednici s drugim ljudima na način da druge cijenimo i poštujemo, da vodimo računa o njihovim ljudskim pravima i potrebama, a ne sam svojim. No, ni šira zajednica često ne daje najbolje primjere djeci i svakodnevno svjedočimo različitim oblicima nasilja odraslih osoba koje se tolerira ili ne sankcionira. To znači da je odgoj za nenasilje odgovornost i obveza svih nas, a ne samo jednog segmenta društva. Unatoč određenim postignutim pomacima, imamo kao zajednica još puno rada na tome, poručila je Pirnat Dragičević.

Izdvojeni članak
djevojčica sjedi i drži glavu na koljenica dok joj se drugi učenici iza ćeđa smiju

Nasilje u školi kod Zadra: Učenici za vrijeme odmora zalijepili pa iščupali obrve

Kao društvo još moramo puno toga napraviti po pitanju nasilja, ali pomak se vidi

Navodi i kako ne smijemo zaboraviti da naše društvo još uvijek ne osuđuje dovoljno nasilje niti ga primjereno sankcionira i kada je riječ o drugim oblicima nasilja, a ne samo vršnjačkom. Roditeljima u odgoju ne pomaže previše niti internet koji je, kako kaže pravobraniteljica, sveprisutan i lako dostupan i jako je teško paziti kakve stvari utječu na djecu svaki dan. Stoga je naglasila važnost i ulogu prevencije i edukacije djece, ne samo po pitanju odgoja o empatiji, već i po pitanju interneta i stvari koje preko njega rade.

– Internet je moćan alat koji smo dali djeci u ruke, no nismo ih naučili kako njime baratati. Kada je riječ o objavi i dijeljenju neprimjernih sadržaja na internetu, djecu u obitelji i školi pa i na drugim mjestima treba poučiti o pravilima ponašanja na internetu, štetnosti objava neprimjernog sadržaja te mogućim posljedicama po dijete kojem mogu nauditi takvom objavom. Djeci treba osvijestiti i da objava neprimjerenog sadržaja može imati i obilježja kaznenog djela za koje mogu kazneno odgovarati, rekla je pravobraniteljica za djecu.

Za kraj je istaknula kako se po pitanju vršnjačkog nasilja radi o procesu koji traži stalno ulaganje i unaprjeđivanje i na razini propisa i na razini prakse, odnosno konkretnog djelovanja. Tvrdi kako je značajan pomak ipak učinjen kada je u pitanju prepoznavanje nasilja i razvoju svjesnosti da na njega treba uvijek reagirati.

– Zbog toga imamo i veći broj prijava za neka ponašanja koja se ranije ne bi niti prepoznala kao nasilje što govori u prilog upravo ovoj povećanoj svjesnosti kod građana koja je posljedica različitog društvenog djelovanja. Ono što građani, a posebice stručnjaci trebaju znati i većina i znaju, da je važno na svako nasilje reagirati i poduzeti potrebne zakonske mjere i stručne intervencije, izjavila je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.