Pretraga

Gubitak studentskih prava: Evo kada ostajete bez iksice, studentskog ugovora, doma i stipendije

Gubitak studentskih prava situacija je do koje se niti jedan student ne želi dovesti. No određene životne okolnosti ponekada im ne idu na ruku i to se ipak dogodi. U nekoliko slučajeva ostajete bez statusa studenta, što onda dovodi i do gubitka prava na rad preko studentskog ugovora, prehranu preko iksice, državnu stipendiju ili dom. No, spomenuta prava možete izgubiti i u drugim situacijama u kojima vam ostaje status studenta, samo niste ispunili sve akademske obveze.

student servis i fakultet

Student servis i dvorana | foto: srednja.hr, Unsplash

Jedan od češće ‘guglanih’ pojmova među studentima je gubitak studentskih prava. Podrazumijeva se da većina njih prestaje kada prestane i status studenta. No, neka od njih nećete moći koristiti i ako ne ostvarite dovoljno ECTS-a u jednoj akademskoj godini ili ako stupite u redoviti radni odnos (ne putem student servisa).

Za gubitak studentskih prava ključan je gubitak statusa studenta

U Zakonu o visokom obrazovanju definirano je kada prestaje status studenta. Osim u slučaju završetka ili ispisa sa studija, to se događa i kada je student isključen sa studija zbog nekog od uvjeta utvrđenih statutom fakulteta. Tako je statutima mnogih fakulteta određeno da se student može isključiti sa studija zbog kršenja pravila o stegovnoj odgovornosti. Primjerice, ako je student u indeksu krivotvorio potpis nastavnika ili se kontinuirano nedolično ponaša prema nastavnicima.

Također, prema Zakonu status studenta prestaje ako student ne završi studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija. Dakle, zakonski nije dozvoljeno da sedam godina studirate na prijediplomskom studiju koji traje tri godine.

Izdvojeni članak
ruke ljudi koji potpisuju papire na stolu

Koja se prava gube kada treći put upisujete faks? Pregledali smo pravilnike, evo što morate znati

Kada ostajete bez prava na prehranu preko iskice?

Uz status redovnog studenta dolazi i pravo na subvencioniranu prehranu u studentskim restoranima, tzv. prehrana preko iksice. Bez prava na prehranu preko iksice ostajete kada upisujete novu akademsku godinu ili novi studijski program na istoj razini studija, a u prethodnoj akademskoj godini ste stekli manje od 18 ECTS-a. Pravo na prehranu preko iksice nećete imati niti ako u dvije uzastopne godine steknete manje od 36 ECTS-a. Također, pravo na subvencioniranu prehranu u menzama nema niti student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

No, treba naglasiti kako student koji je izgubio prava na prehranu preko iksice može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova. Budući da po Zakonu o visokom obrazovanju i redoviti studenti mogu stupiti u radni odnos preko redovitog ugovora o radu (ne studentskog ugovora), bez prava na prehranu preko iksice ostajete i ako stupite u radni odnos.

Izdvojeni članak
SC menza, menza u Studentskom centru u Zagrebu

Doznajte koju razinu prava na x-ici možete koristiti i kome se žaliti ako vam je dodijeljeno manje novca

Kada gubite pravo na studentski ugovor?

Za razliku od prehrane na iksicu, pravo na studentski ugovor, osim redovitih, imaju i izvanredni studenti. To pravo gubite ako u prethodnoj godini studiranja niste ostvarili najmanje jedan ECTS bod. Također, pravo na rad putem SC-a gubite kada dva puta promijenite studijski program i treći puta upisujete prvu godinu iste razine. Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini. Drugim riječima, bez prava na rad preko SC-a ostajete i ako predugo studirate. Preko studentskog ugovora nećete moći raditi niti kada stupite u radni odnos preko redovitog ugovora o radu, ako krenete obavljati samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Na gubitak studentskih prava na rad preko students servisa u trajanju od jedne godine možete ostati i ako ‘prodajete’ studentski ugovor, dakle, ako dajete nekoj drugoj osobi da radi putem vašeg ugovora. U tom slučaju prijeti vam i novčana kazna u iznosu do 50.000 nekadašnjih kuna.

Izdvojeni članak
studentski posao

Studentski posao i studentski ugovor: Sve što trebate znati o radu preko SC-a

Tko nema pravo na studentski dom?

Za studentski dom ne konkuriraju studenti koji su dva puta mijenjali studij i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studij na istoj razini. Također, pravo na studentski dom nemaju ni studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine studija ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razinu studija drugi put. Kao i u slučaju prehrane i studentskog ugovora, bez prava na dom ostajete i kada stupite u radni odnos ili krenete obavljati samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

Dakako, kako biste mogli konkurirati na natječaju za studentske domove, morate na studiju ostvarivati i dovoljan broj ECTS-a. Smještaj u domu nećete moći dobiti niti ako ste u akademskoj godini prijave na natječaj ostvarili manje od 18 ECTS-a.  Pravo na studentski dom nemaju ni studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama cjelokupnog studiranja, ne uključujući tekuću akademsku godinu. U oba slučaja postoje iznimke, npr. brucoši i studenti s invaliditetom, a one su propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje.

U slučaju izmjena okolnosti tijekom studiranja gubite pravo na dom i o izmjeni okolnosti morate u roku od 15 dana izvijestiti SC. Gubite pravo na dom ako upišete mirovanje obveza na faksu, ako završite studij ili ispišete se s faksa, kao i ako vas fakultet isključi sa studija. U domu ne možete nastaviti živjeti niti ako zasnujete redoviti radni odnos (pod time se ne misli na onaj preko student servisa).

Gubitak prava na dom može ovisiti i o vašem ponašanju. Primjerice, ako zlouporabite pravo na subvencionirano stanovanje na način da ste prodavali dom, možete ostati bez prava na studentksi dom tijekom cijelog studiranja.

Izdvojeni članak

Velika odluka za sve buduće brucoše: Je li bolja opcija odlazak u stan ili u studentski dom?

Kada ostajete bez državne stipendije?

Redoviti studenti imaju pravo konkurirati i za 12.000 državnih socio-ekonomskih stipendija. Studenti koji su na natječaju ostvarili pravo bez socio-ekonomske stipendije ostaju kada upišu mirovanje obveza, ako se ispišu s fakulteta i u trenutku kad završe studij. Student koji ostvari pravo na drugu javno financiranu stipendiju i krene je primati na račun također gubi pravo na državnu stipendiju.

Uz navedeno, bez državne socio-ekonomske stipendije ostaje i student kojeg je fakultet isključio sa studija, kao i onaj koji zasnuje radni odnos ili započne s obavljanjem samostalne djelatnosti obrta ili drugog slobodnog zanimanja. U globalu, u svakom slučaju u kojem ostanete bez statusa studenta gubite i pravo na državnu socio-ekonomsku stipendiju.

Izdvojeni članak

Stotinama studenata prijava za stipendiju odbijena uz neobično obrazloženje: Evo objašnjenja Ministarstva

Kako je uređeno zdravstveno osiguranje studenata?

Pravo na besplatno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj imaju redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina, pod uvjetom da nisu zdravstveno osigurani u drugoj državi. Prema Zakonu, status osiguranika po toj osnovi mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje. I to najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Kada diplomirate više nemate pravo na besplatno zdravstveno osiguranje kao student, ali ga možete ostvariti po nekoj drugoj osnovi, npr. ako ste nezaposleni. Nakon što diplomirate po novom imate rok od 30 dana da to prijavite HZZO-u, kako biste ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi.

Pravo na besplatno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj imaju studenti fakulteta u Hrvatskoj koji su na Erasmus razmjeni, kao i hrvatski studenti koji studiraju u zemljama članicama EU, uključujući EEP i Švicarsku, kao i studenti koji redovno studiraju u Ujedinjenom kraljevstvu. No, oni koji upišu studij u nekoj drugoj zemlji izvan Hrvatske ili EU, čak i u slučaju studiranja u BiH, neće imati pravo na besplatno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj temeljem statusa studenta.