Pretraga

Brucoši i maturanti: Sve manje se spremaju za maturu samostalno, a jača povjerenje u školske i privatne pripreme

A- A+

Iz generacije u generaciju maturanti sve manje vjeruju vlastitim sposobnostima te se priklanjaju organiziranim pripremama za ispit zrelost. U posljednje tri godine bitno je porastao broj maturanata koji pohađaju privatne pripreme, organizirane u školi ili, pak, individualne pripreme.

Jesu li maturanti pohađali pripreme

Uvođenjem državne mature učenicima srednjih škola utjerao se strah u kosti, odnosno sa svih strana su bombardirani prenapuhanim pričama oko težine ispita zrelosti. Stoga je povjerenje srednjoškolaca u vlastite sposobnosti poljuljano, shodno čemu ih sve više pohađa organizirane pripreme za maturu bilo u školi, individualno ili privatno. Potonje su potvrdili i rezultati našeg istraživanja koje smo u zadnje dvije godine proveli nad ukupno 6 500 tisuća maturanata i brucoša. Obuhvatili smo dakle generacije maturanata o 2011./2015. do 2013./2014. godine, a evo kako su se isti pripremali za ispite državne mature.

Izdvojeni članak

Najbolji na maturi: ‘Ne bacajte novac na posebne pripreme’

Pad broja učenika koji se samostalno pripremaju za maturu

Usporedili smo rezultate dobivene prošlogodišnjim istraživanjem s rezultatima do kojih smo došli ove godine te smo uočili kako se sve manje učenika za maturu priprema samostalno. Odnosno od 2012. do 2014. godine opao je postotak ispitanika koji su dali odgovor kako nisu išli na nikakve pripreme. Prije dvije godine takvih maturanata je bilo oko 53 posto, 2013. oko 44 posto, a od ovogodišnjih ispitanika ist odgovor dalo je manje od 40 posto.

Maturanti i brucoši su nam do sada davali podvojena mišljenja o privatnim pripremama, samostalnom učenju i pripremama organiziranima u školi, no većina najuspješnijih se odnosili na to kako je čisto bacanje novca plaćati nekoliko tisuća kuna privatne pripreme.

Izdvojeni članak

Pripreme za maturu: bacanje novca ili zajamčen uspjeh?

Najbolji bez privatnih priprema, ali ostali plaćaju spremanje za maturu

U razgovoru s desetak prošlogodišnjih maturanata koji su ostvarili najbolji uspjeh na višoj razni ispita prošlogodišnjeg ljetnog roka, doznali smo kako se nitko od njih nije pripremao privatno, ali da su se uz samostalno učenje koristili i pripremama organiziranima u njihovim srednjim školama.

– Ne mogu ne spomenuti i pripreme u školi koje su također bile, kako
za koji predmet, veoma važne za usvajanje i usustavljivanje gradiva, izjavio je Jeremija Matijević koji je prošle godine napisao esej iz hrvatskog jezika sa stopostotnim učinkom.

Ipak, sudeći po maturantima i brucošima koji su se odazvali na našu anketu, u porastu je broj onih koji se za maturu spremaju pomoću privatnih priprema. Među generacijom 2012. godine postotak učenika koji su plaćali pripreme iznosio je nešto više od 13, dok je među ovogodišnjim maturantima više od 17 posto platilo određene privatne pripreme.

Izdvojeni članak

Gdje se sve možete pripremiti za državnu maturu

Školske pripreme ulijevaju sve više povjerenja

Dio maturanata se za ispit zrelosti pripremao i putem individualnih priprema, odnosno instrukcija. No radi se o najmanje zastupljenom načinu učenja i ponavljanja za ispite mature.

Što se tiče priprema organiziranih u školi, zamjetan je porast učenika koji iste pohađaju. Dok je 2012. godine školske pripreme pohađalo svega nešto više od 26 posto anketiranih, 2013. preko 30 posto, ove godine je brojka se približava prema 34 posto.

Zlatko Hrastić prošle je godine riješio ispit iz matematike na višoj razini bez greške, a mišljenja je kako se za maturu treba pripremati za vrijeme sva četiri
razreda srednje škole, a ne u posljednjih tjedan dana. – Moja preporuka
je da se oslonite na svoje profesore, poručio je Zlatko trenutno student FER-a.