Pretraga

Upravno vijeće NCVVO-a: Iz medija smo saznali za nepravilnosti uz neke prijave

A- A+

Nakon razrješenja ravnateljice NCVVO-a Ivane Katavić, Upravno vijeće te institucije oglasilo se priopćenjem u kojem priznaju da su na temelju objava u medijima saznali da je Povjerenstvo za praćenje državne mature pozitivno riješilo još četiri prigovora, s tim da je u najmanje jednom nedvojbeno utvrđeno da nisu postojali objektivni elementi za dodavanje bodova pristupnicima. Katavić je na kraju ipak sama odlučila otići.

ivana katavić

Foto i obrada: srednja.hr

Ivana Katavić više nije ravnateljica NCVVO-a. Upravno vijeće nakon drame sa skandalom oko dodavanja bodova, na njezin vlastiti zahtjev, razriješilo ju je dužnosti.

Podsjetimo, srednja.hr je tjednima pisala o tome kako je Povjerenstvo za praćenje državne mature, određenim učenicima, unatoč protivljenju stručnih skupina NCVVO-a dodijelilo dodatne bodove. Objavili smo čak i snimke zaslona iz sustava NISpVu (‘druge strane’ Postani studenta), iz kojih je vidljivo da su neki od učenika u prigovorima doslovno tražili dodatan bod.

Izdvojeni članak

Najnoviji detalji o skandalu na maturi: Ovako su izgledali prihvaćeni prigovori

Spomenimo i da je Katavić Upravno vijeće u starom sazivu nekoliko puta pokušavalo smijeniti, no to mu nije uspjelo jer članovi nisu imali kvorum. Katavić je tada tvrdila kako bi njezina ostavka, citiramo: “ozbiljno ugrozila procese državne mature“. No, na kraju ju je ipak dala.

Upravno vijeće NCVVO-a sada se o svemu oglasilo priopćenjem, u kojem kažu kako su iz medija (vjerojatno našeg članka sa snimkama zaslona) saznali za neke o prigovorima. Priopćenje Upravnog vijeća Nacionalnog centra u nastavku prenosimo u cijelosti.

Upravno vijeće: Poduzeli smo sve mjere da se ovakve greške više ne ponove

“Državna matura jedan je od najvažnijih oblika vanjskog vrednovanja sustava sekundarnog obrazovanja, a njezina priprema i provedba najvećim je dijelom u djelokrugu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Djelatnici i vanjski suradnici NCVVO-a su, predvođeni ravnateljicom Ivanom Katavić, u šk. god. 2019./2020. kvalitetno pripremili, organizirali i proveli ispite na ljetnom i jesenskom roku državne mature, i to u vrlo teškim okolnostima pandemije COVID-19. Međutim, u samoj završnici tog procesa u kojemu je sudjelovalo 30.450 učenika u ljetnom roku i 5.947 učenika u jesenskom roku, počinjena je greška u rješavanju prigovora 16-ero učenika koji su se žalili na vrednovanje njihovih ispita državne mature.

Premda Upravno vijeće NCVVO-a nije operativno tijelo koje odlučuje o sadržaju ispita državne mature kao ni o prigovorima na vrednovanje ispitnih rezultata, u ovlasti je UV-a pridonositi unaprjeđenju kvalitete institucionalnog okvira za različite oblike vanjskog vrednovanja obrazovanja. U skladu s tim, nakon što smo zaprimili podnesak u kojem su navedene tvrdnje o pogreškama koji su se dogodile pri rješavanju 13 prigovora na rezultate ispita državne mature u jesenskom roku šk. god. 2019./2020., izjasnili smo se da su takve situacije neprihvatljive i poduzeli smo sve mjere kako se takve pogreške ne bi ponovile.”

Vadili se na ‘proceduralnu grešku’

“U nastojanju da rasvijetlimo okolnosti i utvrdimo sve relevantne činjenice, zatražili smo očitovanje od gospođe Ivana Katavić, ravnateljice NCVVO-a, a zatim i očitovanje od gospodina Momira Karina, predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature jer je to tijelo jednoglasno donijelo sporne odluke. K tome, zatražili smo i dobili dodatna očitovanja svih zaposlenica NCVVO-a koje su bile članice toga Povjerenstva. U pristiglim očitovanjima Upravnomu vijeću priopćeno je da su učenicima odobreni bodovi kako bi se ispravila „proceduralna greška“, ne na način da su im priznati pogrešni odgovori, već su im dodijeljeni dodatni bodovi kojima je na njihov prigovor tehnički pozitivno odgovoreno. To svim učenicima kojima je odobrena zamolba nije omogućilo prolazak na ispitu državne mature.

Dvojica članova Upravnog vijeća – Tihomir Tomičić i Ninoslav Šćukanec – smatrali su da je najveća odgovornost za pogrešno postupanje u pogledu drugostupanjskog rješavanja učeničkih prigovora na ravnateljici i da bi je trebalo smijeniti. Drugi članovi Upravnog vijeća, koji su se jednoglasno izjasnili da je učinjena pogreška koja se ne bi smjela ponoviti, iz dobivenih očitovanja nisu bili u mogućnosti utvrditi namjeru da se nekome ciljano pogoduje niti individualnu odgovornost pojedinih osoba koje su sudjelovale u donošenju jednoglasne odluke kolektivnog tijela (Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature) pa se stoga nisu izjasnili za smjenu ravnateljice.

Upravno vijeće predložilo je Ministarstvu znanosti i obrazovanja izmjene Pravilnika o polaganju državne mature (NCVVO je u više navrata to učinio i tijekom 2020. jer je s pravom utvrdio da nije propisana procedura drugostupanjskog rješavanja prigovora koje je uvedeno izmjenama tog akta koje su obavljene 2019.) i da se, ako do ljetnoga roka državne mature u šk. god. 2020./2021. nije moguće izmijeniti Pravilnik o polaganju državne mature, iz drugostupanjskog odlučivanja o prigovorima na rezultate državne mature izuzmu predstavnici NCVVO-a u Povjerenstvu za praćenje provedbe državne mature, a da se pritom odluke Povjerenstva zasnivaju na utvrđivanju eventualnih proceduralnih pogrešaka ili propusta, a ne i o sadržaju ispita jer o njemu mogu kompetentno odlučivati samo osobe koje su za to kvalificirane, konkretno osobe koje su ispit sastavile.”

Iz medija saznali da je bilo još spornih slučajeva: ‘Najmanje je jedanom pristupniku neobjektivno priznat bod’

“Nakon što su u javnosti objavljene informacije o zbivanjima u vezi s rješavanjem prigovora na rezultate ispita državne mature u jesenskom roku šk. god. 2019./2020., članovi Upravnog vijeća doznali su činjenice koje do sada nisu imali priliku razmotriti jer ih nitko iz NCVVO-a i Povjerenstva za provedbu državne mature s njima nije upoznao. Tu ponajprije mislimo na činjenicu da je Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature svoju spornu odluku donijelo nakon što su ravnateljica NCVVO-a i dvije zaposlenice NCVVO-a koje su bile članice toga tijela drugim članovima Povjerenstva iznijele prijedlog i stav kako treba postupiti po prigovorima.

Izdvojeni članak

Skandal na maturi, frcaju ostavke u NCVVO-u: Učenicima dodavani bodovi bez znanja stručne skupine

Ravnateljica je svoj stav koji je iznijela Povjerenstvu objasnila namjerom da se u kratkom vremenu u kojem je Povjerenstvo trebalo donijeti odluku o prigovoru učenika udovolji njihovim zamolbama jer je od tajnice NCVVO-a dobila pravno tumačenje da se NCVVO tako izvlači iz sporne situacije u koju je dospio proceduralnim greškama pri prvostupanjskom odlučivanju o prigovorima i da je optimalno postupiti u korist učenika, a da se pritom ne ulazi u sadržaj pojedinih ispitnih zadataka. Pri tome se tajnica NCVVO-a vodila analogijom postupanja u upravnim postupcima. Upravno vijeće naknadno je doznalo da je tajnica NCVVO-a to spomenula samo kao jednu od mogućnosti, a ne kao jedino rješenje problemske situacije.

Od ravnateljice je zatraženo da nas detaljno obavijesti o razlozima za drugostupanjsko prihvaćanje prigovora za svakog pojedinog učenika kojemu je to odobreno. Prigovori su drugostupanjski odobreni u korist 13-ero učenika koji su se žalili na rezultate ispita iz Engleskog jezika (11) i Njemačkog jezika (2), s time da je kod 10-ero učenika uz prvostupanjsku odluku o prigovoru pogrešno upisano da je „odluka konačna“ (a nije bila jer su učenici imali pravo prigovor uložiti i u drugom stupnju), a kod troje učenika (1 iz Engleskog i 2 iz Njemačkog jezika) prvostupanjska odluka imala je pravorijek koji je bio paušalan i nije bio individualiziran u skladu sa sadržajem prigovora. Upravno vijeće doznalo je i još jednu proceduralnu grešku koja je počinjena u NCVVO-u: predmetna koordinatorica nije osigurala da o prigovorima odlučuje tročlano povjerenstvo NCVVO-a već su prvostupanjske odluke o prigovorima donosila samo dva člana povjerenstva.

Od ravnateljice je zatraženo i da se izjasni o navodima da je na nju, odnosno na djelatnike NCVVO-a vršen pritisak da se prigovori riješe kako je to učinjeno. Odgovorila je da na nju nije vršen nikakav pritisak, a nije joj poznato ni da je na nekoga drugog vršen pritisak u smislu pozitivnoga drugostupanjskog rješavanja prigovora.

Upravno vijeće naknadno je utvrdilo, i to na temelju objava u medijima, a zatim na zahtjev i na temelju dostavljenih podataka, da je Povjerenstvo za praćenje državne mature pozitivno riješilo još četiri prigovora (što znači da je tako riješeno ukupno 16 predmeta), s tim da je u najmanje jednom nedvojbeno utvrđeno da nisu postojali objektivni elementi za takvo rješavanje prigovora. Uz to što je takvo postupanje nepravilno i stoga neprihvatljivo, ta činjenica upućuje na institucijski, odnosno upravljački deficit ravnateljice NCVVO-a u smislu izostanka pravodobnog upoznavanja Upravnog vijeća sa svim relevantnim činjenicama u vezi rješavanja prigovora na jesenskom roku državne mature u školskoj godini 2019./2020.”

‘Sve aktivnosti vezane uz državnu maturu trebaju biti sadržajno besprijekorne’

“Pogrešnim ne držimo samo jedan od prijedloga tajnice NCVVO-a ravnateljici, a zatim i stav ravnateljice NCVVO-a i drugih zaposlenica NCVVO-a koji su bile članice Povjerenstva, nego i odluke koje je donijelo cijelo Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature MZO-a, osobito s obzirom na činjenicu da je ravnateljica NCVVO-a bila svjesna nedostatka, štoviše, sistemske greške koja je počinjena čl. 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature (NN, 41/2019) kojim nije jasno definiran postupak drugostupanjskoga odlučivanja o prigovorima učenika na rezultate ispita državne mature. S obzirom na to da u našoj ovlasti nije donositi odluke vezane uz predsjednika i druge članove Povjerenstva MZO-a koji očigledno snose svoj dio odgovornosti za učinjene greške, na temelju novih spoznaja možemo donositi relevantne prosudbe i odluke iz svojeg djelokruga.”

Izdvojeni članak
ivana katavić

Ivana Katavić: Moja ostavka bi ozbiljno ugrozila procese državne mature

“Uzimajući u obzir sve gore navedeno, Upravno vijeće NCVVO-a na izvanrednoj sjednici održanoj 5. svibnja 2021. donijelo je sljedeće odluke:
1. većinom glasova donijelo je odluku kojom se Ivana Katavić, prof., na vlastiti zahtjev iz osobnih razloga razrješava s položaja ravnateljice NCVVO-a s danom 9. svibnja 2021. godine.
2. jednoglasno je donijelo odluku kojom se Vinko Filipović, prof., imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja NCVVO-a s danom 10. svibnja 2021. godine.

Upravno vijeće NCVVO-a izražava i naglašava očekivanje da sve aktivnosti vezane uz državnu maturu trebaju biti sadržajno besprijekorne, u svakom pogledu etične i da se, u skladu s tim, u svim fazama pripreme i provedbe državne mature svi dionici vode isključivo načelima zakonitosti, kompetentnosti, odgovornosti i pravednosti.”

‘Sve je spremno za ovogodišnju maturu’

“Upravno vijeće NCVVO-a pojačano će i u danima koji slijede pomno nadzirati sve postupke u vezi s pripremama za provedbu državne mature te ćemo u skladu sa svojom profesionalnom odgovornošću u suradnji s v. d. ravnatelja i djelatnicima Centra učiniti sve što je u našoj moći da se ovogodišnja državna matura, opterećena teškom epidemiološkom situacijom, provede besprijekorno na dobrobit svih dionika.

Pripreme za provedbu državne mature provode u skladu s predviđenim planom. Ispiti su spremni, stručne radne skupine provele su većinu predviđenih aktivnosti i sve je u samoj završnici. Učenike, njihove roditelje i nastavnike kao i sve osobe uključene u pripremu i provedbu državne mature pozivamo da državnu maturu u šk. god. 2020./21. dožive kao prigodu na kojoj će maturanti moći pokazati postignuta znanja i druge kompetencije koje su stjecali tijekom srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, a svi drugi im svojim aktivnostima i pristupima pokazati kako u praksi implementirati najveće ljudske vrline.”

Pročitajte više tekstova o ovoj temi:

Nakon skandala na maturi, ipak je sama dala ostavku: Ivana Katavić više nije ravnateljica NCVVO-a

Ivana Katavić: Moja ostavka bi ozbiljno ugrozila procese državne mature

Sud izrekao packu premijeru (pravniku) Plenkoviću u slučaju razriješene članice Upravnog vijeća NCVVO-a

Najnoviji detalji o skandalu na maturi: Ovako su izgledali prihvaćeni prigovori

Fuchs komentirao situaciju s NCVVO-om: Još se treba utvrditi zašto su dodana tri boda

Nakon muljaže s dodavanjem bodova na maturi, Ministarstvo ukida sporno povjerenstvo

Kaos u NCVVO-u: Katavić ostala ravnateljica, otkriven još jedan veliki propust

Kulminacija skandala s maturom: Ravnateljica NCVVO-a Ivana Katavić izbjegla razrješenje

Ravnateljica NCVVO-a morat će pojasniti detalje skandala s maturom: Sazvana izvanredna sjednica Upravnog vijeća

Bivša voditeljica državne mature: ‘Davanje bodova za netočne odgovore je najobičniji kriminal’

Ravnateljica NCVVO-a nakon skandala s maturom optužuje bivšu ministricu Divjak za nedorečenost Pravilnika

Nastavak skandala s maturom: Ovako NCVVO pojašnjava zašto su jednom od kandidata dali dodatan bod

Tražili smo NCVVO detalje o skandalu s maturom: Kažu da učenici kojima su dodani bodovi nisu iz iste škole

Komentar: Sramotni skandal na maturi jasna je poruka učenicima – niste svi jednaki

Detalji skandala u NCVVO-u: Ovo su zadaci s mature na kojima je učenicima priznat pogrešan odgovor

Blaženka Divjak o skandalu s dodavanjem bodova na maturi: To bi trebao ispitati i DORH

Skandal na maturi, frcaju ostavke u NCVVO-u: Učenicima dodavani bodovi bez znanja stručne skupine