SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVAC

Povijest Smjerovi Knjižnica Projekti Kontakti

RAZVOJ ŠKOLSTVA U ĐURĐENOVCU

Iz izvoda iz “Povijesti kuće i crkve Đurđenovac” vidljivo je slijedeće:

– 1888. godine Kraljevska i zemaljska vlada, Odjel za bogoštovlje i nastavu, svojim dopisom broj 13724 od 27. prosinca donio je odluku da se osnuje privatna pučka škola za naseobinu Đurđenovac. Škola je bila jednorazredna.

-1909. godine ta škola dobiva pravo javnosti i za nju se počinje graditi zasebna zgrada.

Poslije sloma Austro-Ugarske monarhije izgrađena je školska zgrada na kat. Nastava je proširena na dvorazrednu, a 1921. na četverorazrednu.

-1922. godine u istoj školskoj zgradi otvara se Šegrtska škola.

-1924. godine otpočela je sa radom Građanska škola. Iste godine se počelo i sa gradnjom školske zgrade za Građansku školu.

OSNIVANJE ŠEGRTSKE ŠKOLE U ĐURĐENOVCU

Iz “Iskaza” o stanju šegrtske škole u Đurđenovcu za školsku godinu 1922./1923. godinu vidljivo je šegrtska škola osnovana 21. prosinca 1921. godine, rješenjem broj 50949.

Iz postojeće dokumentacije o radu ove škole nije vidljivo koji su razlozi postojali i tko je bio inicijator za otvaranje škole. Međutim, prema pričanjima starijih radnika Drvno industrijskog kombinata Đurđenovac, a i prema izvodima iz spomenice mjesnog župskog ureda dade se zaključiti da je već tada Našička d.d. (1895 .”Neuschloss-ova tvornica tanina i pilana d.d. ;1921. mijenja ime u “Našičko” d.d. ; a poslije ponovno mijenja ime u DIK Đurđenovac) samo u pogonima Đurđenovac imalo oko 2000 zaposlenih radnika.

Pošto se u Đurđenovcu uglavnom prerađivalo drvo na najsuvremenijim strojevima, dioničari nisu htjeli riskirati tako skupa postrojenja i povjeriti ih na rukovanje neukim i nestručnim radnicima.

Vodeći računa o ovome momentu , dioničari su vjerojatno odlučili otvoriti stručnu školu kroz koju će si osigurati potrebni kvalificirani kadar.

Ti radnici će biti sposobni da uspješno rukuju proizvodnim sredstvima, da si bolje organiziraju posao i da bolje iskorištavaju i same strojeve a i drvnu masu.

1922./1923. školske godine škola je imala dva razreda, a nastavu su izvodila dva učitelja i jedan vjeroučitelj. Nastava se održavala ponedjeljkom, petkom i nedjeljom, a škola se sastojala od višeg i nižeg odjela.

Školsku godinu je završio ukupno 41 šegrt starosne dobi od 13 do 20 godina i to 26 šegrta niži dio (1 bačvar, 4 bravara, 1 brijač, 6 krojača, 3 postolara, 10 stolara, 1 tokar)

15 šegrta viši dio (8 bravara, 2 postolara, 4 stolara, 1 trgovac). Dužnost ravnatelja je vršio Milošević Ante.

1923./1924. školske godine školu je završilo 52 šegrta starosne dobi od 12 do 20 godina.

Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac obrazuje učenike u sljedećim programima:

1. strojarstvo (JMO – jedinstveni model obrazovanja) za zanimanja:

 • strojobravar

 • automehaničar

2. obrada drva (JMO – jedinstveni model obrazovanja) za zanimanje:

 • stolar

3. šumarstvo (A) za zanimanje:

 • šumarski tehničar

Zbirka knjiga sadrži:

 • lektirne naslove (hrvatska i svjetska književnost)

 • stručnu literaturu
  referentnu zbirku (enciklopedije, leksikoni, rječnici, priručnici)

 • zavičajnu zbirku

Časopisi: Hrvatske šume, Jezik, Drvo, Meridijani,…

Novine: Školske novine, Vijenac, Obrtničke novine, Glas Slavonije,…

Usluge u knjižnici

 • posudba knjiga

 • upute za samostalno korištenje različitih izvora znanja

Uvjeti posudbe

 • članska iskaznica je besplatna, vrijedi tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanj

 • mogu se posuditi najviše dvije knjige odjednom

 • rok posudbe je 7 odnosno 14 dana

 • oštećenu knjigu i izgubljenu knjigu korisnik je dužan nadoknaditi

 • sva dugovanja korisnici su dužni podmiriti do kraja nastave

SŠ Josipa Kozarca Đurđenovac je školske godine 2009./2010. po prvi put sudjelovala u projektu “Samovrjednovanje srednjih škola” koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Odjel za promicanje kvalitete.

Svaka je škola, sudionik ovog projekta, polazeći od rezultata nacionalnih ispita, započela proces samovrednovanja u kojemu je ispunila samoevaluacijsko izvješće i unutar njega postavila Školski razvojni plan u kojem su definirana prioritetna područja unapređenja rada i razvojni ciljevi koji iz njih proizlaze.

Naš školski Tim za kvalitetu se redovito sastaje i kontinuirano prati realizaciju razvojnog plana. U ostvarenju razvojnog plana i postizanju što boljih rezultata nam pomažu učenici, nastavnici i roditelji.

Adresa škole:

SŠ Josipa Kozarca

Trg N. Š. Zrinskog 4

31 511 Đurđenovac

Telefon:

031 / 602 – 607

ravnatelj

031 / 601 – 554

tajništvo

Elektronička pošta:

ured@ss-jkozarca-djurdjenovac.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Odgovori