Srednja škola Jelkovec

O nama Povijest škole Uvjeti upisa Video Kontakt podaci Aktivnosti u školi Posebnosti škole

Srednja škola Jelkovec obrazuje učenike u tri obrazovna smjera:

1. Elektrotehničar

Obrazovni program elektrotehničara općeg tipa više je usmjeren na pripremanje za daljnje školovanje, što će omogućiti nastavak obrazovanja studija tehničkih znanosti. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je stjecanje općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje za upis na bilo koji fakultet.

Pored toga ovo obrazovanje treba omogućiti stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo adaptivno osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Izbornim i fakultativnim programom sa stručnim sadržajima u 3. i 4. godini moguće je istovremeno stjecanje znanja iz pojedinih užih područja elektrotehnike (proizvodnja i prijenos električne energije, električni strojevi i uređaji, radiokomunikacije, telekomunikacije, računalstvo, procesna tehnika). Svladavanjem ovih sadržaja učenici stječu uvjete za brže i lakše uključivanje u praksu.

Posebni ciljevi ovog obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje poslova

 • proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
 • elektroinstalacijski radovi
 • popravak i instaliranje strojeva i opreme
 • telekomunikacije, sastavljač elektroničke i TK (telekomunikacijske) opreme
 • operater automatiziranim linijama
 • emitiranje programa, antene i odašiljači
 • proizvodnja aparata za kućanstvo,električne opreme, strojeva za opće i posebne namjene.

2. Tehničar za računalstvo

Od šk. god. 2017./2018. uvodi se novi strukovni kurikulum za smjer TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO počevši od prvih razreda. Svi ostali učenici završavaju školovanje po programu koji su upisali (4. razredi šk. god. 2019./2020.).

Obrazovni program tehničara za računalstvo usmjeren je prije svega na profesionalno-funkcionalno osposobljavanje. Fond općeg obrazovanja, prije svega matematičkog i prirodoznanstvenog je takav da otvara mogućnosti i za nastavak obrazovanja u tehničkim znanostima.

Posebni ciljevi ovog obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje poslova:

 • posluživanje računala i računalskih mreža,
 • ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava
 • izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
 • vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
 • priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi, specifikacija materijala),
 • izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
 • distribucija tehničke dokumentacije računala,
 • održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
 • servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
 • izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
 • proizvodnja i razvoj programske opreme,
 • umnažanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuciju tehničke dokumentacije.

3. Tehničar za elektroniku

Od šk. god. 2018./2019. Srednja škola Jelkovec uvodi novi smjer TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (novi stukovni kurikulum).

Tehničar za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanju elektroničkih komponenti i sklopova, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradbi elektroničkih sklopova i/ili uređaja te prodaji i promidžbi elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda. Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje.

Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.

foto: Srednja škola Jelkovec | privatna arhiva

Srednja škola Jelkovec škola je sa dugogodišnjim iskustvom rada, a opet, relativno mlada, budući da je nekada bila u sklopu Srednje škole Sesvete, pa se 2009. godine odvojila od Srednje škole Sesvete i nastavila samostalni put u gradnji četverogodišnjih strukovnih smjerova i priprema učenika za tehničke fakultete i tržište rada. Od 2014. godine Srednja škola Jelkovec ima svoju zgradu, a prije par godina dobila je i modernu višefunkcionalnu sportsku dvoranu. Srednja škola Jelkovec trenutno obrazuje učenice i učenike za tri zanimanja:

 1. Elektrotehničar
 2. Tehničar za računalstvo
 3. Tehničar za elektroniku

Elektrotehničar:

Broj učenika u razredu: 26, 1 razredno odijeljenje

Određeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

Obvezni predmeti – bodovanje

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Fizika

Tehnička kultura

Dodatni predmet od posebne važnosti koji određuje srednja škola:

Kemija

Opći uspjeh petog, šestog, sedmog i osmog razreda

Natjecanje iz područja informatike/računalstva – vrednuje se pri upisu

Popis dokumenata potrebnih za upis: Liječnička svjedodžba medicine rada

Popis zdravstvenih zahtjeva za upis u srednju školu: uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava

Popis stranih jezika koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti u srednjoj školi: Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode kao izborni nastavni predmeti u srednjoj školi: Vjeronauk, Etika

Bodovni prag 54

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje): 0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU: 3000 kuna

Tehničar za elektroniku:

Broj učenika u razredu: 26, 1 razredno odijeljenje

Određeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

Obvezni predmeti – bodovanje

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Fizika

Tehnička kultura

Dodatni predmet od posebne važnosti koji određuje srednja škola:

Kemija

Opći uspjeh petog, šestog, sedmog i osmog razreda

Natjecanje iz područja informatike/računalstva – vrednuje se pri upisu

Popis dokumenata potrebnih za upis: Liječnička svjedodžba medicine rada

Popis zdravstvenih zahtjeva za upis u srednju školu: uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava

Popis stranih jezika koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti u srednjoj školi: Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode kao izborni nastavni predmeti u srednjoj školi: Vjeronauk, Etika

Bodovni prag 54

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje): 0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU: 3000 kuna

Tehničar za računalstvo:

Broj učenika u razredu: 26, tri razredna odijeljenja

Određeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

Obvezni predmeti – bodovanje

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Fizika

Tehnička kultura

Dodatni predmet od posebne važnosti koji određuje srednja škola:

Kemija

Opći uspjeh petog, šestog, sedmog i osmog razreda

Natjecanje iz područja informatike/računalstva – vrednuje se pri upisu

Popis dokumenata potrebnih za upis: Liječnička svjedodžba medicine rada

Popis zdravstvenih zahtjeva za upis u srednju školu: uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava

Popis stranih jezika koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti u srednjoj školi: Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode kao izborni nastavni predmeti u srednjoj školi: Vjeronauk, Etika

Bodovni prag 58

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje): 0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU: 3000 kuna

Datumi provođenja provjera poznavanja 1.stranog jezika još nisu određeni te će kao i svi drugi detalji biti dio natječaja za upis u 1. razred srednje škole 2020./2021. školske godine na vrijeme objavljeni na web adresi i oglasnoj ploči Škole.

Adresa škole: Vladimira Stahuljaka 1, 10360 Sesvete

Broj telefona: 01/2049723, 01/6454680

Mail škole: ured@ss-jelkovec.skole.hr

Oib škole: 30743642985

http://www.ss-jelkovec.skole.hr/

Aktivnosti u školi odvijaju se poslije redovne nastave koja je uvijek u jutarnjoj smjeni. Aktivnosti se u našoj srednjoj školi načelno mogu podijeliti prema stručnim vijećima (aktivima) iz kojih aktivnosti dolaze, pa je tako u sklopu elektrotehničkog aktiva dostupno više aktivnosti usmjerene ka robotici, inovacijama iz područja elektrotehnike te osnovama primijenjenog računalstva u izradbi robota i ostalih inovacija.

Važno je spomenuti treće mjesto na državnom natjecanju worldskill 2019., te plasman na državno natjecanje iz robotike u godini 2020. nakon osvajanja prvog mjesta na međužupanijskom natjecanju iz robotike. Nažalost, državno se natjecanje nije održalo zbog pandemije i mjera koje su pratile cijelu situaciju.

Predmeti iz jezične skupine predmeta u našoj školi gotovo uvijek daju izvrsne rezultate na općinskim i županijskim razinama, obiluju fakultativnim sadržajima poput Američke kulture i civilizacije, priprema za državnu maturu i natjecanja u sklopu Agencije za odgoj i obrazovanje.

Fakultativni predmet Američka kultura i civilizacija je nastao u suradnji Američkog veleposlanstva i Američkog kutka pri Gradskoj knjižnici Jelkovec i okuplja učenike svih razreda srednje škole. Kroz nastavu, gostovanja i radionice učenici upoznavaju američku tradiciju, običaje, povijest, zemljopis, obrazovanje i mnoge druge teme. Američki kutak nam omogućuje neposredno upoznavanje s iskustvom Amerikanaca koji žive u Hrvatskoj, bilo da su studenti ili djelatnici Američkog veleposlanstva. Često sudjelujemo s osnovnim i srednjim školama u Zagrebu koje zanima američka kultura i civilizacija. .Imali smo čast upoznati američkog veleposlanika koji je prisustvovao zajedničkom projektu naše škole i XVI Gimnazije , a koji se ostvario u učeničkoj predstavi uz vodstvo dramske skupine Voices of Now iz Washingtona.

Također, pohađamo kazališne predstave na engleskom jeziku što nam omogućuju gostovanja American Drama Group u kazalištima Kerempuh i i Sceni Vidra.

Aktivni smo i online. Nedavno smo sudjelovali u predavanju preko aplikacije Zoom koje je održala Fulbrightova stipendistica u Hrvatskoj.

Učenici kroz sve ove aktivnosti uočavaju kulturološke razlike i pronalaze sličnosti te uče kritički razmišljati i iznositi svoje mišljenje o vrlo raznolikim temama iz kulture i civilizacije. Očekuje se da i sami biraju i obrade teme koje ih osobno zanimaju i prikažu ih ostalim učenicima koji sudjeluju s pitanjima i vlastitim idejama.

U sklopu društveno/ humanističkog aktiva dostupne su izvannastavne aktivnosti poput prve pomoći, volontiranja i volonterskih akcija u školi, pripreme za natjecanje Ponos domovine i sl.

Osim navedenih, postoje i izvannastavne aktivnosti prirodoslovnog aktiva poput astronomije, ali i aktivnosti fotoskupine, koja sudjeluje u gotovo svim važnim događajima u našoj srednjoj školi te ih obilježi fotografijom, a osim toga, svake godine odrade se i izložbe fotografija koje učenici – polaznici fotoskupine u suradnji sa svojim nastavnikom pripreme.

U matematičkoj ligi postigli smo izvrsno treće mjesto na državnom natjecanju u skorije vrijeme te postoji tendencija konstantnog rasta grupnih natjecanja i projekata u našoj srednjoj školi.

U školi povremeno postoje i projekti i dodatni programi i predmeti poput naprednog programiranja, novinarske skupine koja se uči korištenju multimedijalnih sadržaja te ostale slične skupine.

Osim navedenog, imamo i školski bend koji već drugu godinu djeluje u školi.

Pripreme za državnu maturu i natjecanja u sklopu vremenika natjecanja Agencija za odgoj i obrazovanje postoje u školi već dugi niz godina, u obliku dodatnih priprema i u sklopu fakultativnih prirodoslovnih i jezičnih sadržaja.

Svaka srednja škola nudi neke specifičnosti, međutim, Srednja škola Jelkovec ima osobitost u iznimnoj tehničkoj opremljenosti Škole, koja omogućuje nastavnicima i učenicima razvoj u smjeru kojeg predaju/pohađaju.

Za početak, valja istaknuti članstvo u Oracle Akademiji (Oracle Academy) od studenog 2017. godine. Korisnost članstva u Oracle Academy je ogromna, budući da Oracle Akademija promiče obrazovanje u računalstvu na globalnoj razini, kako bi povećala znanje, razvoj vještina i inovativnosti u području tehnologije na način da podupire 3.5 milijuna učenika/studenata svake godine.

Besplatni program Oracle Akademije nudi stručno razvijene resurse za učenje i globalne industrijske tehnologije za pojedine studente i nastavnike te opsežan akademski nastavni plan i program za računalstvo i resurse za učenje srednjih škola, tehničkih i strukovnih škola te dvogodišnje i četverogodišnje škole i sveučilišta.

Kao članici Oracle Academy školi je omogućen pristup različitim programima koji će omogućiti nastavnicima da osposobe učenike koji će biti konkurentniji na tržištu rada s postignutim znanjima i vještinama rada.

Kroz navedeni program nastavnicima su dostupni:

Kurikulumi iz programiranja u Javi i kurikulumi za podučavanje baza podataka

Oracle software

Oracle platforme poput Application Express Workspaces (APEX)

Serije različitih On-line predavanja

Nastavni materijali

Certifikati

Dostupnost elektroničke, elektrotehničke, i druge opreme koje omogućuju konkretizaciju ideja su važan doprinos svemu onome što se onda dalje razvija i rezultira vrhunskim rezultatima poput plasmana na državna natjecanja, koja nažalost zbog proglašenja pandemije ove godine nisu mogla biti održana.

Posebnost Srednje škole Jelkovec nije isključivo u tehničkoj opremljenosti, već spremnosti djelatnika na dodatni angažman u svrhu postizanja konkurentnosti Škole među ostalim školama sličnog ili istog obrazovnog profila, u humanom pristupu i uvažavanju različitosti i razvoju građanskog i civiliziranog društva.

Poticanje na humanost i društveno prihvatljiva ponašanja naš su „trademark“ već godinama, iako, kao i svi, na tome uvijek možemo i moramo raditi i više i bolje. Samo tako možemo ostvariti naše ciljeve u budućnosti.

Škola je u konstantnom procesu samovrednovanja i preispitivanja vlastite konkurentnosti i kvalitete u odnosu na dostupna mjerila za usporedbu, a to su druge srednje škole i učilišta sa sličnim obrazovnim profilom.

NAŠE GESLO JEST: ZNANJEM ŽELIMO BITI KORISNI DRUGIMA!

NAŠA VIZIJA JE: ŽELIMO ŠKOLU U DRUŠTVU ZNANJA!

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 12 Ocjena: 3.94
Kvaliteta nastave 3.75
Opremljenost učionica 4.67
Knjižnica 3.92
Izvannastavne aktivnosti 4
Dostupnost interneta 2.58
Prostori za druženje 4.5
Mogućnosti zapošljavanja 4.08
Preporuka upisa 4

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 13 Ocjena: 3.95
2017/2018 Glasova: 7 Ocjena: 3.71

Odgovori