Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za hrvatski jezik i književnost

Odsjek za hrvatski jezik i književnost i južnoslavenske filologije jedan je od 6 temeljnih odsjeka nastalih osnutkom Filozofskog fakulteta u Zadru 1956. Budući da je oduvijek bio nositeljem studija od nacionalnog interesa, mijenjanjem političkih prilika Odsjek je mijenjao i nazive, a današnji Odsjek za kroatistiku sastavnica je Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, koji je pravni nasljednik još jednog srodnog odsjeka nekadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru: Odsjeka za ruski jezik i književnost. Na Odsjeku za kroatistiku od njezina osnutka mnogobrojne generacije studenata obrazovali su najugledniji hrvatski znanstvenici, a i današnji Odsjek brojem djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima od docenta do redovitog profesora prednjači na mladom Sveučilištu.
Novi program studija Odsjeka za kroatistiku definiran je na sjednici Stručnoga vijeća Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru 21. veljače 2004. U sadanjoj verziji doradio ga je naknadno prof. dr. Josip Lisac, nakon smanjivanja broja ponuđenih studija koji su prethodno bili usvojeni na sjednici istoga Vijeća 8. ožujka 2005.
Pokrenuta su dva studijska programa u kojima su preddiplomski i diplomski dijelovi objedinjeni u cjelinu, a razlog je taj što se u preddiplomskom studiju dobivaju opća i temeljna znanja za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija. Potrebna su i moguća na tim studijima cjelovitija znanja, pa se zato studiji nastavljaju, i to prema principu da se ide od općega prema pojedinačnom, od temeljnih prema produbljenijim znanjima. Naravno, neki od onih što završe diplomske studije nastavit će obrazovanje na poslijediplomskim studijima. 
Pokrenuti studiji:
1. Preddiplomski i diplomski studij Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij). Trajanje studija: 3+2
1.1. Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski jednopredmetni studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.
1.2. Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij): Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima. Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij. Za praćenje toga studija dovoljni su preddiplomski studiji hrvatskoga jezika i književnosti u Hrvatskoj i u Mostaru (BiH) te djelomično dovoljni preddiplomski studiji kroatistike u drugim zemljama.

2. Preddiplomski i diplomski studij Kroatistika i južnoslavenske filologije (jednopredmetni studij). Trajanje studija: 3+2
2.1. Kroatistika i južnoslavenske filologije (preddiplomski studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u svim kulturnim područjima, u medijima i turizmu, uključujući i prevodilačke aktivnosti. 
2.2. Kroatistika i južnoslavenske filologije (diplomski studij): Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, u nizu kulturnih područja, u diplomaciji, medijima i u turizmu, uključujući i prevodilačke aktivnosti.
Studiji su prilagođeni suvremenim uvjetima i tržišnim potrebama. To znači da će se (ovisno o studiju) studenti nakon završetka studija zapošljavati kao nastavnici i profesori u osnovnim i srednjim školama (državnim i privatnim), kao animatori u literarnim radionicama, u uredništvima novina i časopisa te uopće u nakladništvu, kao urednici na radiju i televiziji, u turizmu, u javnim sektorima prevodilaštva i lektorskih poslova, u odjelima za kulturu regionalne i lokalne samouprave itd.
U Zadru je način studiranja prema bolonjskim principima usklađen s onim u Europi. Naravno, ima i znatnih podudarnosti koje su potpomogle da se uspostave veze s kroatistikom u drugim zemljama (Italija, Austrija, Njemačka, Madžarska, Slovačka, Češka itd.). Ekvivalentne ili analogne programe nalazimo i u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Split), i to kod dijela naših studija.
Studiji su otvoreni prema pokretljivosti studenata, jer će se broj bodova ostvarenih na našim studijima moći priznati i drugdje u Hrvatskoj (uz stanovite razlike o kojima još nije moguće pouzdano govoriti), a i izvan nje. Također će se na našim studijima priznavati bodovi ostvareni na kroatistici u Hrvatskoj i izvan nje.
Uvjeti upisa na studij: Studenti se upisuju na studije na temelju rezultata državne mature.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija
1. prvostupnik hrvatskog jezika i književnosti – bacalaureat; magistar hrvatskog jezika i književnosti
2. prvostupnik kroatistike i južnoslavenskih filologija – bacalaureat; magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija
Svi kolegiji s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost nude se i drugim studentima kao izborni kolegiji s drugih studija.
Hrvatski jezik i književnost
Trajanje studija:3 godine
Ukupan broj ECTS bodova:180 ECTS bodova
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.
Uvjeti prijave:

Studenti se upisuju na studije na temelju rezultata na razredbenom postupku i na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz odgovarajućih predmeta. Do uvođenja državne mature razmotrit će se ideja o posebnostima bodovanja ovisno o tom iz kojih škola dolaze kandidati.
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju
Dodijeljena kvalifikacija: Prvostupnik hrvatskog jezika i književnosti – bacalaureat
Hrvatski jezik i književnost (diplomski)
Trajanje studija:2 godine
Ukupan broj ECTS bodova:120
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij): Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima.
Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij.
Uvjeti prijave: 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom studiju
Završni ispiti (ako postoje): Diplomski rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju
Dodijeljena kvalifikacija: Magistar hrvatskog jezika i književnosti
Kroatistika i južnoslavenske filologije
Trajanje studija:3 godine
Ukupan broj ECTS bodova:180
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Kroatistika i južnoslavenske filologije (jednopredmetni studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u svim kulturnim područjima, u medijima i turizmu, uključujući i prevodilačke aktivnosti.
Uvjeti prijave:
Uvjeti upisa na studij: Studenti se upisuju na studije na temelju rezultata na razredbenom postupku i na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz odgovarajućih predmeta. Do uvođenja državne mature razmotrit će se ideja o posebnostima bodovanja ovisno o tom iz kojih škola dolaze kandidati.
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju

Dodijeljena kvalifikacija: Prvostupnik kroatistike i južnoslavenskih filologija- bacalauerat       
Kroatistika i južnoslavenske filologije
Trajanje studija:2 godine
Ukupan broj ECTS bodova:120
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, u nizu kulturnih područja, u diplomaciji, medijima i u turizmu, uključujući i prevodilačke aktivnosti.
Dodijeljena kvalifikacija: Magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija
Adresa Odjela:
Sveučilište u Zadru
Obala kralja P. Krešimira IV 2 23000 Zadar
E-mail: kroatistika.slavistika@unizd.hr 
Pročelnik Odjela: prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak
Telefon: 023/200-537
Fax: 023/200-660
E-mail: ssambunj@inet.hr
Zamjenik pročelnika Odjela: doc. dr. sc.Kornelija Kuvač-Levačić
Telefon: 023/200-509
E-mail: klevac@unizd.hr
 
ECTS Koordinator Odsjeka za hrvatski jezik i književnost: prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina
Telefon: 023/200-553
Fax: 023/200-660 
E-mail: divna_antonina@net.hr 
ECTS Koordinator Odsjeka za ruski jezik i književnost: Sandra Hadžihalilović, prof.
Telefon: 023/200-724
Fax: 023/200-660 
E-mail: shadziha@unizd.hr
Tajnica: Ivona Šimunov, prof.
Telefon: 023/200-504
Fax: 023/200-660
E-mail: isimunov@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!