Pretraga

Srednja škola

Gimnazija Velika Gorica

Gimnazija Velika Gorica suvremena je škola koja prati najnovije trendove odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj i Europi. U želji da budemo kompetentni, konkurentni, kvalitetni te da odgovorimo na potrebe učenika, roditelja, nastavnika i osoblja koje radi u našoj Školi, sustavno planiramo stručna usavršavanja i pratimo promjene i kretanja u hrvatskom i europskom kontekstu.

Naša škola osigurava jednake mogućnosti obrazovanja učenicima različitih etničkih, kulturoloških i socijalnih skupina te stvara ozračje u kojima će se svi učenici osjećati prihvaćeno i imati jednake mogućnosti usvajanja novih znanja. Uspješno obrazovanje u modernoj školi usmjereno je na učenička postignuća i kompetencije koje je potrebno steći tijekom formalnog obrazovanja kao temelj za nastavak obrazovanja, konkurentnost na tržištu rada i osviještenost o potrebi cjeloživotnog obrazovanja bez obzira kojom se profesijom bavili u budućnosti.

Nastavnici u svom svakodnevnom radu ostvaruju niz kontakata sa učenicima kroz predmetnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, dodatnu nastavu, terensku nastavu i razredničke poslove te s roditeljima u vidu individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka. Osim profesionalnih vještina i kompetencija, škola 21. stoljeća traži od nastavnika visoku razinu tolerancije, strpljivosti, empatije, spremnosti na timski rad i suradnju sa svim čimbenicima odgojno-obrazovnih procesa, razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine. Razvijanje spomenutih vještina pridonosi ostvarivanju postavljenih ciljeva i željenih ishoda planiranih predmetnim, međupredmetnim i školskim kurikulima i stvaranju pozitivnog ozračja za učenje i rad te jača kapacitet škole na nacionalnoj i europskoj razini.

Učenike pripremamo da budu pokretači promjena, da poboljšaju svijet u kojem živimo jer je to, kao što je to Cloude Steiner lijepo ispripovijedao u svojoj bajci o toplim pahuljicama, jedini način kako ćemo svi imati više pahuljica (toplih riječi, ljubavi, humanosti, razumijevanja, tolerancije…), upravo da ih slobodno dijelimo svima oko nas.

Dijeljenje i davanje od sebe, ali i zauzimanje za sebe i druge i za okolinu u kojoj živimo, zaista pokreće promjenu.

Želimo krenuti od sebe, tebe, nas.

Zato:

 • razvijamo učenikove mogućnosti za donošenje odluka vezanih uz nastavak obrazovanja
 • prepoznajemo područja u kojima će mogućnost korištenja vlastitih „jakih strana” pridonijeti upisu na željeni fakultet
 • potičemo razvoj vještina upravljanja vlastitim učenjem
 • razvijamo timski rad, pregovaranje, podjelu odgovornosti, vodstvo, toleranciju različitosti, održavanje odnosa, slijeđenje uputa.
 • prepoznajemo tvoje jake strane
 • razvijamo tvoje znanje, vještine i stavove
 • pomažemo ti u postavljanju osobnih ciljeva
 • omogućujemo ti prijenos u nove situacije učenja
 • dajemo ti smjernice za poboljšanje učenja
 • kritički promišljamo o učenju
 • učimo te samorefleksiji na različitim on line oglasnim pločama, Lino, Padlet

svi zajedno radimo u digitalnim alatima Teamsu, Mentimeter, Socrative

foto: Gimnazija Velika Gorica | privatna arhiva

Gimnazija Velika Gorica osnovana je Odlukom Skupštine grada Zagreba 12. svibnja 1991.godine. Pravni je sljedbenik CUO “Vladimir Bakarić” i samostalno djeluje od 1.rujna 1991.godine, od kada obrazuje učenike u programima opće i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Učenici koji u školskoj godini 1990./91. završavaju I., II., i III. razred prirodoslovno-matematičke struke, nastavljaju obrazovanje u općoj i prirodoslovno matematičkoj gimnaziji. Školske godine 1991./92. privremeni ravnatelj Gimnazije Velika Gorica je profesorica Dubravka Cundeković. Od 5. listopada 1992. godine ravnateljica Gimnazije Velika Gorica je profesorica Biserka Dijanežević. Od 20. lipnja 2009. godine ravnateljica Gimnazije Velika Gorica je dr. sc. Brankica Žugaj, prof.

Početak devedesetih godina je vrijeme povratka gimnazijskim programima, nama u Velikoj Gorici ostvarenje snova-stvaranje nove škole. Prvi put u povijesti Velike Gorice i Turopolja ovaj grad i ovaj kraj dobivaju svoju gimnaziju. Učenici više ne putuju u Zagreb. Prve dvije godine obrazovanja pratila su ratna zbivanja u zemlji, što je dodatno opterećivalo rad u školi. Ugostili smo učenike prognanike iz Slavonije i Baranje, Pokuplja i Banovine, tugovali s njima i veselili se kada su se vraćali svojim domovima. S godinama se smanjivao broj razrednih odjela prirodoslovno-matematičke struke, a povećao se interes za opću gimnaziju. Dopunom kroz izborne programe učenici su učili do 3 strana jezika. Razvija se informatička struka, škola nabavlja prva računala. Interes za struku raste.

Danas Gimnazija ima kvalitetan stručni nastavni kadar i vrijedno ostalo osoblje: tajnika, administratora, knjižničara, pedagoga i računovođu. Dušu škole čine njeni učenici. Gimnazijalci su izuzetno zahtjevni mladi ljudi koji osim temeljnog gimnazijskog obrazovanja traže i “nešto” više. Rad slobodnih aktivnosti zasnivamo na radu s manjim brojem učenika, što nam omogućava učinkovito djelovanje i izvrsne postignute rezultate. Posebno treba naglasiti kontinuitet u radu slobodnih aktivnosti svih sedamnaest godina rada. Brinemo se o učenicima koji postižu zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Najuspješnije čiji se broj neprestano povećava nagrađujemo školskim izletom koji je već nekoliko godina za redom sponzoriran. Nekolicina učenika koji se bave športom vrhunski su športaši i članovi reprezentacije, a nekolicina učenika naše škole paralelno pohađa i glazbenu školu.

Završetkom gimnazije ne završavaju kontakti s našim učenicima. Već godinama na poziv svojih razrednika dolaze u školu kako bi maturantima prenijeli svoja stečena iskustva s fakulteta. Jedna smo od rijetkih školi koja pomaže učenicima da se što bolje pripreme na upis na fakultet i da naprave pravi odabir fakulteta. Pripreme održavaju naši stručni profesori u dogovoru s učenicima. Ova je gimnazija jedna od najboljih u Hrvatskoj te daje učenicima vrlo dobro znanje za upis na odabrane fakultete.

Za upis u gimnazijski program OPĆE gimnazije vrednuju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te Povijest, Geografija i Biologija.

Za upis u gimnazijski program PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE gimnazije vrednuju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te Fizika, Kemija i Biologija.

Dodatne informacije pročitajte na našoj službenoj web stranici.

Ravnateljica: dr. sc. Brankica Žugaj

Adresa škole: Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

10410 Velika Gorica

Broj telefona: 01/6221370

Mail škole: upisi@gimnazija-velika-gorica.skole.hr

OIB škole: 05122614235

Link na web stranicu škole:
http://gimnazija-velika-gorica.skole.hr/

Svrha dodatne nastave je omogućiti učeniku upoznavanje dodatnih sadržaja izvan redovne nastave; priprema za natjecanja, za državnu maturu i upis na fakultet. Dodatna nastava u našoj Školi odvija se iz matematike, hrvatskog jezika, latinskog jezika, geografije, biologije, kemije, tjelesne i zdravstvene kulture; učenici se mogu učlaniti u Školsko sportsko društvo i Zbor.

Izvannastavne aktivnosti oslobađaju stvaralačke potencijale, potiču kreativnost, jačaju pozitivnu sliku o sebi, razvijaju toleranciju, upoznajemo sami sebe i međusobno se družimo. Izvannastavne aktivnosti su Recitatorska grupa, Medijska kultura, Jezična kultura, English club, Inova@GVG, Estetsko uređenje škole, Vjeronaučna grupa, Volonterski klub, Dramska grupa, Digitalni kreativci, Škola ambasadori EU, Club Francais. Sve naše trenutke povezane inspiracijom pronađite ovdje.

Bliži se vrijeme donošenja važne odluke o izboru srednje škole. Gimnazija Velika Gorica poziva vas na virtualnu šetnju, kako biste upoznali našu malu zajednicu stjecanja znanja, razvoja sposobnosti, senzibiliteta i mjesta potvrđivanja.

Europska unija važan je dio naših života i nužno je upoznati se s našim pravima, obvezama i mogućnostima djelovanja u cilju poboljšanja društva, o čemu možemo saznati, između ostaloga, zahvaljujući programu Škola ambasador Europskog parlamenta u kojemu Gimnazija Velika Gorica uspješno sudjeluje.

Putem eTwinning platforme nastavnici i učenici naše Škole sudjelovali su u brojnim međunarodnim projektima u kojima su komunicirali, surađivali, razvijali nove projekte, razmjenjivali znanja i iskustva te postali dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi. eTwinning nam pomaže poboljšati naše nastavne vještine, povećati zanimanje učenika, osnažiti našu školu i obogatiti našu zajednicu. Naši učenici smatraju da je učenje s eTwinningom zabavan i poticajan način učenja.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap