Pretraga

Srednja škola

Športska gimnazija Zagreb

Športska je gimnazija odgojno-obrazovna ustanova koja 27 godina perspektivnim sportašima omogućuje obrazovanje prema nastavnom planu i programu opće gimnazije. Naglasak se ponajprije stavlja na razvoj kritičkoga mišljenja, tolerancije i odgovornosti učenika sportaša kao pripadnika zajednice u kojoj žive i uče. Vizija je škole osigurati im uvjete za obrazovni, sportski i osobni uspjeh. Polaznici su Športske gimnazije perspektivni učenici sportaši. Nastava se u školi održava u jutarnjoj smjeni, a obrazovni rad temelji se na nastavnome planu i programu za opće gimnazije. Zbog specifičnih potreba učenika sportaša razredni odjeli Športske gimnazije imaju manji broj učenika. Takvom organizacijom rada postiže se učinkovitija diferencijacija nastave, u skladu s individualnim potrebama učenika, te lakše usklađivanje akademskih i sportskih obveza. Osim navedenog, učenici mogu odlaziti na sportske dopuste, dogovarati termine usmenih provjera s nastavnicima, a postoji i mogućnost uključivanja u mentorski način rada, kao i  dodatne pomoći nastavnika u konzultativnome obliku rada. Ponos škole je i Školsko sportsko društvo Špogi koje je već godinama najuspješnije školsko sportsko društvo u Hrvatskoj.

Na istoj adresi nalazi se i učenički dom Športske gimnazije koji je namijenjen učenicima Športske gimnazije i učenicima drugih srednjoškolskih ustanova. Učenici sportaši koji dolaze iz drugih gradova imaju osiguran smještaj, prehranu, skrb i obrazovanje.

foto: Športska gimnazija | privatna arhiva

Ideja da se darovitim učenicima sportašima omogući redovno i kvalitetno školovanje usklađeno s njihovim sportskim obvezama počinje se ostvarivati 1992./93. u XI. gimnaziji otvaranjem dvaju odjela za učenike sportaše. Ubrzo se zbog interesa učenika i roditelja pojavila potreba za osnivanjem posebne obrazovne ustanove te je 1. rujna 1994. godine odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba osnovana Športska gimnazija. Nepunih 17 godina Športska gimnazija bila je smještena u prostorima Kineziološkoga fakulteta. Od 1. siječnja 2011. Športska se gimnazija  useljava u nove prostore na Selskoj cesti 119 te je školi pripojen Učenički dom Selska.

Pravo prijave za upis u Športsku gimnaziju imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenoga sportskog saveza. Za upis u gimnaziju boduju se prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednjim četirima razredima osnovnoga obrazovanja (5. – 8. razreda). U općoj gimnaziji boduju se zaključne ocjene u posljednjim dvama razredima osnovnoga obrazovanja (7. i 8. razredu) iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Geografija, Povijest i Biologija (predmet po izboru škole). Osim školskih bodova, kandidati za upis u Športsku gimnaziju ostvaruju i sportske bodove.

Sportski bodovi ostvaruju se ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza. Kandidati mogu dobiti najviše 80, a najmanje 56 sportskih bodova. Bodovi se dodjeljuju prema skupinama sportova (podjela sportova u nalazi se brošuri), pri čemu prva skupina sportova može dobiti najviše 80 bodova, druga skupina najviše 72 boda i treća skupina najviše 64 boda. Način raspodjele bodova sportašima iz I. skupine sportova uređen je na sljedeći način: kandidati koji se nalaze na listi pripadajućega saveza dijele bodove tako da prvi na listi dobiva maksimalnih 80 bodova, dok sljedeća 24 kandidata dobivaju po jedan bod manje, nakon čega svi oni koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova. Primjeri dodjele sportskih bodova ovisno o plasmanu kandidata na ljestvici prikazani su na donjoj slici:

foto: Športska gimnazija | privatna arhiva

Adresa škole: Selska cesta 119, 10000 Zagreb

Broj telefona: 01/36 90 085

Mail škole: [email protected]

OIB škole: 59266417432

Link na web-stranicu škole: http://gimnazija-sportska-zg.skole.hr/

*Facebook

*Instagram

U Športskoj gimnaziji izvodi se sljedeća fakultativna nastava: TZK (individualni/momčadski sportovi), Debata, Dramska grupa na engleskome jeziku, Primijenjena psihologija, Kreativna grupa, Novinarstvo, Ples, Šah, Prva pomoć.

Učenici sudjeluju na školskim, državnim i svjetskim sportskim natjecanjima te je Športska gimnazija godinama najuspješnije školsko sportsko društvo u Hrvatskoj.

Izvan nastavnoga programa profesori organiziraju pripreme za državnu maturu, no predmeti ovise o samome interesu učenika.

Sudjelujemo u brojnim volonterskim akcijama, domaćim i međunarodnim projektima (Erasmus+, Kreativna reakcija na nasilje, Generacijska ravnopravnost, Drugo lice komunikacije, Ruka prigorska,…).

Iz Športske gimnazije potekli su  brojni olimpijci i uspješni sportaši. Zbog specifičnih potreba učenika sportaša razredni odjeli Športske gimnazije imaju manji broj učenika. Takvom organizacijom rada postiže se učinkovitija diferencijacija nastave, u skladu s individualnim potrebama učenika, te lakše usklađivanje akademskih i sportskih obaveza. Osim navedenog, učenici mogu odlaziti na sportske dopuste, dogovarati termine usmenih provjera s nastavnicima, a postoji i mogućnost uključivanja u mentorski način rada, kao i dodatne pomoći nastavnika u konzultativnom obliku rada.

U sklopu škole nalazi se dvorana s teretanom, a izbor je igrališta velik te obuhvaća košarkaško, nogometno odbojkaško i stolnotenisko igralište.

Kabineti su opremljeni računalima, projektorima i svim drugim uređajima potrebnima za kvalitetno izvođenje nastave, a s obzirom na to da se radi o relativno novoj školi, sve su prostorije nove i dobro uređene.

Iako velik broj učenika nakon mature odlazi u inozemstvo na studij uz sportsku stipendiju, oni koji se odluče upisati na fakultet u Hrvatskoj najčešće upisuju svoj prvi izbor.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!

Copy link
Powered by Social Snap