Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje obrazuje učenike u sedam obrazovnih programa: opća gimnazija, tehničar za računalstvo, automehatroničar, instalater kućnih instalacija, poljoprivredni gospodarstvenik, kuhar i konobar.

Trenutno našu školu pohađa 159 učenika u 13 razrednih odjela, a zaposleno je 47 nastavnika i 2 stručna suradnika.

Škola je prošle godine prošla kroz projekt energetske obnove te je dobila novo ruho. Učionice su suvremeno opremljene svom potrebnom opremom, raspolažemo s opremljenim školskim praktikumima za strukovna zanimanja te školskim poljoprivrednim dobrom.

Učenicima naše škole osigurane su besplatne pripreme za državnu maturu. U regiji smo prepoznati kao škola matematike. Iz svake generacije naših gimnazijalaca barem se jedan učenik odluči za studij matematike. Naši učenici sudionici su brojnih natjecanja i smotri te im je kroz brojne projekte i aktivnosti osiguran osobni rast i razvoj na svim poljima.

Osim redovne nastave organizirani su i brojni oblici fakultativne nastave, izvannastavne aktivnosti, učenička zadruga i volonterski klub.

Njegujemo vrijednosti kvalitetnih odnosa, komunikacije, nenasilja i tolerancije.

 • ČETVEROGODIŠNJI OPĆEOBRAZOVNI PROGRAM – GIMNAZIJA – Opća gimnazija
 • ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM – Tehničar za računalstvo
 • TROGODIŠNJI OBRTNIČKI PROGRAM – VEZANI OBRTI – JMO – Automehatroničar i Instalater kućnih instalacija
 • TROGODIŠNJI INDUSTRIJSKI I SLIČNI PROGRAMI – Konobar i Kuhar

Misija škole :

Zajedničkom suradnjom roditelja, nastavnika i lokalne zajednice omogućiti svakom učeniku rast i razvoj u zadovoljnog, kompetentnog, obrazovanog, poduzetnog i odgovornog mladog čovjeka.

Vizija škole:

Škola koja privlači učenike upravo time što je „mala“, ali kvalitetna i ugodna, škola koja nudi tržišno zanimljive i gospodarski održive obrazovne programe, škola koja njeguje različitosti i koristi ih na najbolji mogući način, škola opremljena i uređena.

foto: Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje | privatna arhiva

Prvi dani srednjoškolskog obrazovanja u Grubišnom Polju bilježe se školske godine 1961./62. Daruvarska ekonomska škola otvorila je u Grubišnom Polju područni odjel ekonomske škole koji je egzistirao tri školske godine: 1961./62., 1962./63. i 1963./64.

Učenici i nastavnici Ekonomske škola i prvih deset gimnazijskih godina, učili su u prostorijama Osnovne škole i Narodnog sveučilišta (danas Centar za kulturu i informiranje). Tjelesna i zdravstvena kultura odvijala se u učionicama, u školskom dvorištu ili Sokolani u parku. Kontinuiranim povećanjem broja zanimanja, učenika i djelatnika, rad na tri mjesta ozbiljno je otežavao i ometao nastavni proces.

Mjesne vlasti su uočile štetnost nepostojanja samostalne srednje škole sa širom lepezom zanimanja. Grad sa svojom okolicom je ostajao bez mladeži, koja se školovala u udaljenijim urbanim centrima. Siromašni su ostajali doma, ostajali su bez zanata, na obiteljskim gospodarstvima. Takvo stanje se najjače reflektiralo na slabljenje gospodarstva zbog neznanja primjene modernih tehnologija.

Odlukom Skupštine općine Grubišno Polje, 1. rujna 1964. utemeljena je prva samostalna srednja škola u Grubišnom Polju – Opća gimnazija.

OPĆA GIMNAZIJA
Zdravstveni uvjeti:
Uredno kognitivno funkcioniranje.
Zdravstvene kontraindikacije:
Zdravstvene kontraindikacije za sve gimnazijske programe su kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje.

STRANI JEZICI KAO OBVEZNI PREDMETI: engleski i njemački jezik
Predmeti posebno važni za upis:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. povijest
5. geografija
6. biologija – po izboru Škole

Natjecanja iz znanja koje se vrednuju pri upisu:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. povijest
5. geografija
6. biologija – po izboru Škole

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO – ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM
Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava.
Zdravstvene kontraindikacije:
Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava.
Za upis je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada.

STRANI JEZICI KAO OBVEZNI PREDMETI: engleski i njemački jezik
Predmeti posebno važni za upis:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. fizika
5. tehnička kultura
6. kemija – po izboru Škole

Natjecanja iz znanja koje se vrednuju pri upisu:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. fizika
5. tehnička kultura
6. informatika – po izboru Škole

AUTOMEHATRONIČAR – JMO – TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM
Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid. Uredan stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti. Uredna ravnoteža. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
Zdravstvene kontraindikacije:
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha pri radu u buci. Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.
Za upis je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju sklopljen s licenciranim obrtnikom ili pravnom osobom.

STRANI JEZICI KAO OBVEZNI PREDMETI: engleski ili njemački jezik
Predmeti posebno važni za upis:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik

Natjecanja iz znanja koje se vrednuju pri upisu:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. tehnička kultura – po izboru Škole

INSTALATER KUĆNIH INSTALACIJA – JMO – TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM
Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid. Uredan stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti. Uredna ravnoteža. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
Zdravstvene kontraindikacije:
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha pri radu u buci. Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.
Za upis je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju sklopljen s licenciranim obrtnikom ili pravnom osobom.

STRANI JEZICI KAO OBVEZNI PREDMETI: engleski ili njemački jezik
Predmeti posebno važni za upis:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik

Natjecanja iz znanja koje se vrednuju pri upisu:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. tehnička kultura – po izboru Škole

KUHAR – TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM
Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid. Uredan sluh. Uredan govor. Sposobnost raspoznavanja boja. Uredan njuh. Uredan okus. Uredna funkcija mišićno- koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija kože. Uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti. Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Zdravstvene kontraindikacije:
Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Nedostatak njuha. Oštećenje okusa. Teža nagluhost u govornom području ili gluhoća. Oštećenje govora koje utječe na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije mišićno- koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Teže oštećenje funkcije kože. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Utvrđene alergije na profesionalne alergene.
Za upis je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada.

STRANI JEZICI KAO OBVEZNI PREDMETI: engleski i njemački jezik
Predmeti posebno važni za upis:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik

Natjecanja iz znanja koje se vrednuju pri upisu:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. biologija – po izboru Škole

KONOBAR – TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM
Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid. Raspoznavanje osnovnih boja. Uredan sluh. Uredan govor. Uredan njuh. Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama. Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Zdravstvene kontraindikacije:
Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Nedostatak njuha. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcie pluća. Teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Za upis je potrebna Potvrda nadležnog školskog liječnika.

STRANI JEZICI KAO OBVEZNI PREDMETI: engleski i njemački jezik
Predmeti posebno važni za upis:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik

Natjecanja iz znanja koje se vrednuju pri upisu:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. biologija – po izboru Škole

POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK– TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM
Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid, sluh, njuh, raspoznavanje osnovnih boja. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti. Uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela.
Zdravstvene kontraindikacije:
Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha. Kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava. Dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća. Teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela. Utvrđene alergije na profesionalne alergene.
-Za upis je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada.

STRANI JEZICI KAO OBVEZNI PREDMETI: engleski ili njemački jezik
Predmeti posebno važni za upis:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik

Natjecanja iz znanja koje se vrednuju pri upisu:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. biologija – po izboru Škole

Adresa škole: Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Bartola Kašića 1, 43290 Grubišno Polje

Broj telefona: 043 485 040

Mail škole: ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr

OIB škole: 35152442882

Poveznica na mrežnu stranicu škole: http://ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr/

U našoj školi učenici mogu sudjelovati u brojnim izvannastavnim aktivnostima: Novinarska družina, Dramska družina, Likovna sekcija, Informatičarska sekcija, Mladi tehničari, grupa „Povjesničari“, grupa Geografi, plesna skupina „Insomnia“, ŠŠD „Sokol“, Mladež Hrvatskog Crvenog križa, Mladi matematičari, Mladi cvjećari, Ratarska, povrćarska i voćarska proizvodnja, Ugostiteljska sekcija.

Aktivnosti koje provodimo u školi redovito su popraćene na našim stranicama:

http://ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr/

YouTube video Škole: SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje

Facebook: SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje

Instagram: https://www.instagram.com/ss.bk.gp/?hl=hr

Unutar naše škole djeluje jedna od najstarijih učeničkih zadruga koja je osnovana 2007. godine Učenička zadruga Kockavica. U sklopu učeničke zadruge učenici razvijaju svoj poduzetnički duh od razvoja poduzetničkih ideja, izrade planova, proizvodnje, promocije i plasmana proizvoda te stječu vještine i osnažuju se za samostalno poduzetništvo.

Učenička zadruga Kockavica je školska dragovoljna organizacija u kojoj sudjeluju učenici, roditelji, djelatnici škole i vanjski članovi. Cilj učeničke zadruge je okupiti na dragovoljnoj osnovi što veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima pod vodstvom nastavnika mentora omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces.

Učenička zadruga Kockavica osnovana je 18. travnja 2007. na Osnivačkoj skupštini.

Zadruga je organizirana u 6 sekcija, ima skupštinu koja ima mandat od godine dana i zadružni odbor. Sekcije koje djeluju u sklopu zadruge su:

 1. Ugostiteljska sekcija
 2. Poljoprivredno-prehrambena sekcija
 3. Novinarska sekcija
 4. Likovna sekcija
 5. Strojarska sekcija
 6. Informatičarska sekcija

Škola za rad zadruge ima niz prostora opremljenih strojevima i različitim uređajima gdje zadrugari rade i proizvode. Prodaju svoje proizvode i usluge te novac koji zarade uglavnom potroše za razni repromaterijal, ekskurzije, a posjećuju i sajmove gdje mogu ili nešto prodati ili učiti od drugih.

RADNO VRIJEME školske KNJIŽNICE je svakim radnim danom od 7.30 do 14.30

ONLINE KATALOG KNJIŽNICE: E-katalog školske knjižnice

U KNJIŽNICI MOŽEŠ KORISTITI KNJIŽNIČNU GRAĐU IZ:

 • zbirke knjiga iz književnosti
 • zbirke stručnih knjiga
 • priručne (referentna) zbirke (enciklopedije, leksikoni, rječnici, ostali priručnici)
 • zbirke knjiga na engleskom i njemačkom jeziku
 • zbirke audio-vizualne građe: video-kasete, CD-i, DVD-i
 • zbirke stručnih časopisa (Bug, Mreža, Jezik, Agrohit…)

KNJIŽNIČARKA JE TU DA TI POMOGNE

 • pri odabiru izvora znanja: knjiga, članaka iz časopisa, internetskih izvora
 • pri pisanju referata i ostalih radova
 • pri učenju i traženju svih ostalih informacija

PRAVILA POSUDBE KNJIGA

 • Odjednom možeš posuditi do 3 knjige lektire i više knjiga izvan lektire
 • Tijekom školskih praznika možeš posuditi veći broj knjiga lektire
 • Rok posudbe: 14 dana

Za sve informacije možete se javiti knjižničarki Franki Frančešević na mail: knjiznica.ss.gp@gmail.com

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap