Pretraga

Srednja škola

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar obrazuje učenike u programu prodavač i komercijalist. Školu polazi 271 učenik/ca u 12 razrednih odjela.

Obrazovanje u našoj školi omogućuju pripremu za svijet rada, ali i nastavak obrazovanja.

Prodavač

Što rade prodavači: vode trgovačke obrte, naručuju robu, organiziraju prijevoz robe, prodaju robu na veliko i malo, zaprimaju i sortiraju robu, vode financijsku i skladišnu evidenciju

Komercijalist

Što rade komercijalisti? Voditelji su odjela/poslovnica, samostalno obavljaju poslove nabave, prodaje i organizacije poslovanja, savjetuju klijente o tome kako povećati prodaju, često putuju i posjećuju kupce, pomažu u izradi promotivnog materijala, ugovaraju nove poslove, analiziraju ponudu i prodaju, zastupaju inozemne tvrtke, rade u osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, na carinskim skladištima, zračnim lukama, robnim terminalima i sl.

Počeci razvoja Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar sežu u godinu 1864. kada je osnovana Trgovačko-obrtna škola. Trgovački odjel postojao je i u Šegrtskoj školi koja je osnovana 1886., a školske godine 1896./97. imao je tri razreda. Sustavno obrazovanje prodavača počelo je  osnivanjem  Trgovačke škole 1953. Od tada do danas škola mijenjala lokacije i nazive, a od 2008. nosi današnji naziv, djeluje na sadašnjoj adresi u novoj zgradi. Jedno vrijeme u sklopu škole bio je i učenički dom. Škola je tijekom povijesti, ali i  danas  nositelj obrazovanja u području trgovine te i danas našu školu upisuju učenici iz drugih županija.

Uvjeti za program prodavač:

Poželjne osobine i sposobnosti: dobro zdravlje i opća tjelesna izdržljivost, ugodan i jasan glas, komunikativnost, taktičnost, kreativnost, snalažljivost, odgovornost i poduzetnost, strpljivost, urednost, savjesnost…

Za upis nije određen bodovni prag, obrazovanje traje 3 godine, postoji mogućnost nastavka školovanja te  mogućnost dokvalifikacije iz smjera prodavač u smjer komercijalist, učenici tijekom tjedna obavljaju praktičnu nastavu u prodavaonicama (u prvom i drugom razredu 4 dana u tjednu je nastava, 1 dan trgovačka praksa, a u trećem tri dana nastava i 1 dan trgovačka praksa). Upisujemo 40 učenika.

Boduje seprosjek svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda OŠ te zaključne ocjene na dvije decimale; zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik kao i dodatni bodovi koje učenik ima.

 

Uvjeti za program komercijalist:

Poželjne osobine i sposobnosti:komunikativnost, taktičnost, kreativnost, snalažljivost, odgovornost i poduzetnost…

Za upis nije određen bodovni prag, obrazovanje traje 4 godine, postoji mogućnost nastavka školovanja te mogućnost polaganja državne mature razina B i mogućnost pripreme za razinu A,  stručna praksa obavlja se za vrijeme praznika, obvezno je učenje 2 strana jezika, a stručni predmeti su poslovne komunikacije, strukovne vježbe, marketing, vanjska trgovina, psihologija prodaje, tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja,  trgovačko pravo, računovodstvo… Upisujemo 44 učenika

Boduje se: prosjek svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta četiri zadnja razreda OŠ na dvije decimale, zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te Geografije, Povijesti i Tehničke kulture kao i dodatni bodovi ako ih učenik ima

Adresa škole: Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar

Broj telefona: tajništvo: 043 241 276;  ravnateljica: 043 241 920, pedagoginja: 043 243 998

Mail škole: tajnistvo@ss-trgovacka-bj.skole.hr, kts@ss-trgovacka-bj.skole.hr

OIB škole: 65398086491

Link na web stranicu škole: http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/

Škola potiče aktivnosti u području općeobrazovnih predmeta i struke.

U školi djeluje nekoliko  vježbeničkih tvrtki. Učenici imaju prilike vježbati vještine prodaje i poduzetničke vještine  u dobro opremljenoj školskoj prodavaonici. Prezentacijske vještine, vještine osnivanja i vođenja tvrtki te informatička znanja stječu u informatičkim kabinetima.  Školska knjižnica posjeduje veliki broj naslova te pruža niz zanimljivih događanja. U školi djeluje učenička zadruga COOL – kolektiva u sklopu koje djeluju školski vrt i voćnjak. Aktivan je i Volonterski klub te Školske SOVE (program mladi educiraju mlade o prevenciji nasilja) kao i Školsko športsko društvo „Trgokomerc“.

Učenici imaju priliku sudjelovati u projektima Erasmus+ (mobilnost učenika) te  drugim projektima na razini škole,  grada, županije, države i u međunarodnim projektima  (Budi svoj, Sretno dijete, Pokreni promjenu, Šafran, Vježbanje tolerancije, Prevencija seksualnog nasilja, Zdrav za 5, Školski volonteri, Mala škola poduzetnosti, Moj glas protiv nasilja, Mladi aktivno za ravnopravnost, To se ne događa nekom drugom, Sigurniji internet i dr…). Škola je vrlo aktivna u području promocije i provedbe preventivnih programa te programa građanskog odgoja i obrazovanja.  Naš  Dan škole, Tjedan strukovnog obrazovanja i Tjedan cjeloživotnog učenja prepoznati su u javnosti kao primjer dobre prakse. Posebno smo ponosni na sudjelovanje naših učenika na sajmovima vježbeničkih tvrtki te na organizaciju Sajma vježbeničkih tvrtki koji je i međunarodnog karaktera.

Škola  15-u godinu izdaje svoj školski Ljetopis.

Ponosni smo na otvorenost škole i dobru suradnju s lokalnom i širom zajednicom te nagrade i priznanja koje su naši učenici i nastavnici dobili za kvalitetan odgojno-obrazovni rad.

Nakon završene srednje Komercijalne i trgovačke  škole učenici su pripremljeni za svijet rada, ali i za nastavak školovanja. Tijekom godine organizirana je priprema za državnu maturu iz obveznih predmeta. U školi se, sukladno potrebama učenika, organizira dodatna i dopunska nastava. U zadnje vrijeme učenicima je putem Erasmus+ projekata omogućeno obavljanje stručne prakse u inozemstvu. U planu je  praksa učenika programa prodavač i komercijalist u Irskoj te kontinuirani rad na generičkim kompetencijama.

Škola omogućuje učenicima iz program prodavač završetak četverogodišnjeg obrazovanja u programu komercijalist.

Škola je izvrsno opremljena suvremenim tehnologijama, wi fi je dostupan u cijeloj zgradi, nastava je skoro potpuno stručno zastupljena.

Škola je sjedište 3 županijska stručna vijeća te je sjedište brojnih seminara i stručnih skupova.

U školi su tri mentorice, dvoje profesora savjetnika i stručna suradnica pedagoginja predložena za napredovanje u zvanje izvrsne savjetnice.

Misija škole: Strukovna škola koja odgaja i obrazuje učenike za uspješan život i svijet rada u području trgovine i ekonomije

Vizija škole: Postati moderna europska strukovna škola u kojoj odgovornost za ostvarenje postavljenih ciljeva preuzimaju učenici, zaposlenici škole, roditelji i lokalna zajednica

Vrijednosti: Suradnja, odgovornost, poštovanje, poduzetništvo, cjeloživotno učenje

Moto: Ako nešto možeš zamisliti, onda to možeš i ostvariti! (W. Disney)

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Share via
Copy link
Powered by Social Snap