Pretraga

Državnu maturu iz Njemačkoga jezika prijavilo ukupno 2,451 kandidata: evo što vas očekuje

A- A+

U petak bi ispitu na državnoj maturi iz Njemačkoga jezika trebalo pristupiti ukupno 2.451 prijavljenih kandidata. Razinu A prijavilo je ukupno 1094 kandidata, od toga najviše gimnazijalaca, dok je osnovnu razinu prijavilo 263 kandidata više. Osnovnu bi razinu tako trebalo pisat ukupno 65 gimnazijalaca, a čak 1.163 strukovnjaka. Donosimo vam pregled obje razine ispita. 

Foto: screenshot

Viša razina ispita iz Njemačkoga jezika usklađena je s nastavnim planom
i programom za gimnazije, a osnovna razina ispita
odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom
satnicom u četverogodišnjim strukovnim školama. Od kandidata koji će u 9 ujutro pristupiti pisanju ispita, očekuje se znanje iz čitanja, pisanja i slušanja Njemačkoga jezika. 

Lani na višoj razini najviše petica, na osnovnoj trojka

Prošlogodišnji ispit iz Njemačkoga jezika prijavilo je ukupno 2611 kandidata. Višu razinu prijavilo je ukupno 1.198 pristupnika, dok je na osnovnoj razini zaprimljeno ukupno 1.413 prijava. 

Prema broju pristupnika na višoj razini prošle je godine najčešća ocjena bila odličan. Ukupno 316 kandidata koji su pristupili pisanju mature dobili su najvišu ocjenu iz Njemačkoga jezika. Najmanje kandidata, njih tek 47 nije zadovoljilo pragove prolaznosti.

Donji pragovi ocjena, A razina 2014./2015.

Broj pristupnika prema ocjenama na ispitu, A razina 2014./2015.

Osnovnu razinu iz njemačkoga jezika lani je prijavilo ukupno 1.413, a najviše kandidata dobilo je trojku, njih 363. Na osnovnoj razini najmanje ima odličnih ocjena, a 214 pristupnika nije zadovoljilo prag prolaznosti. 

Donji pragovi prolaznosti, B razina 2014./2015.

Broj pristupnika prema ocjenama na ispitu, B razina 2014./2015.

A razina: pisanje, čitanje i slušanje u 180 minuta

Ispit iz Njemačkoga jezika na A razini provjerava se u tri ispitne cjeline. Na prvoj ispitnoj čitanja koja traje ukupno 70 minuta kandidate če se ispitati sposobnost čitanja s razumijevanjem raznovrsnih autentičnih ili u manjoj mjeri prilagođenih tekstova. Ova ispitna cjelina sastoji se od pet skupina
zadataka vezanih uz različite tekstove.
Vrste tekstova uključuju razne oblike monoloških
i dijaloških tekstova u pisanome obliku poput
članaka reportaža, komentara, pisama,
sažetaka, sastavaka, referata, kraćih literarnih
ili stručnih tekstova, biografskih prikaza, intervjua
i slično. Ispit iz čitanja provjerava se zadacima povezivanja, višestrukoga odgovora i povezivanja. 

Ispitna cjelina pisanja sastoji se od esejskoga zadatka. Kandidati će u ovom djelu ispita morati napisati sastavak od 200 do 250 riječi prema jasno zadanim natuknicama ili pitanjima. Esej se piše ukupno 75 minuta.

Slušna cjelina ispita sastoji se od četiri skupine zadataka vezanih uz različite slušne tekstove. Vrste tekstova uključuju razne oblike kratkih
monoloških i dijaloških tekstova kao što su, primjerice,
dulji razgovori i rasprave, intervjui, izlaganja,
predavanja, izvještaji, referati, kratki literarni tekstovi,
biografski prikazi, reportaže, vijesti, obavijesti, poruke
i slično. Za ispit slušanja predviđeno je 35 minuta. 

Najviše bodova na ispitu donosi ispitna cjelina slušanja, ukupno 40 bodova. Pisanje donosi 20 bodova, a slušanje 25. 

Uz kvizove koje možete pronaći ovdje pripemite se za sutrašnju A raznu iz Njemačkog.

Izdvojeni članak

Putnica zaustavila avion jer se preplašila matematičke jednadžbe

B razina: pisanje, čitanje i slušanje u 130 minuta

Kao i na višoj razini, od kandidata se na osnovnoj razini provjerava znanje iz Njemačkoga jezika u tri ispitne cjeline. Iako u lakšem obliku, u ispitnoj cjelini čitanja od kandidata se očekuje poznavanje  raznih oblika monoloških i
dijaloških kratkih tekstova u pisanome obliku. Po šest zadataka bit će iz svake vrste: povezivanja, višetrukoga odgovora i nadopunjavanja. 

U ispitnoj cjelini pisanja, kandidati će u 60 do 80 riječi morati napisati kratki tekst koji se može odnositi na pismo, elektroničku poštu i slično. 

Ispitna cjelina slušanja sastoji se od četiri skupine zadataka vezanih uz različite slušne tekstove.Vrste tekstova uključuju razne oblike kratkih monoloških i dijaloških tekstova kao što su, primjerice, poruke i
obavijesti, kratke priče i opisi, kratki razgovori i slično. 

Ispitne cjeline čitanja i pisanja provode se odvojeno
od ispitne cjeline slušanja. Za rješavanje ispitne cjeline čitanja i ispitne cjeline pisanja predviđeno je
100 minuta, dok je za slušanje predviđeno preostalih 30 minuta. 

Kao i na A razini, ispitna cjelina čitanja najviše se boduje i donosi ukupno 30 bodova, pisanje kao i slušanje 20 bodova. 

Kako biste što spremniji izašli sutra na osnovnu razinu riješite kvizove za nižu raznu iz Njemačkoga jezika ovdje.

Udio ispitnih cjelina u ispitu

Share via
Copy link
Powered by Social Snap