Pretraga

Osmislite najbolji projektni sat i otputujte na 6. Parlament mladih

A- A+

ISRBC ili International Sava River Basin Comission je organizacija koja obuhvaća četiri zemlje članice kroz koje protječe rijeka Sava: Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Osnovana je 2005. godine nakon potpisivanja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB). Unutar organizacije pokrenuta je platforma Sava Youth Parliament koja održava radionice za mlade vizionare. Ove godine provodi se natječaj u kojem učenici imaju zadatak napraviti projektni sat na temu ‘Utjecaj klimatskih promjena na život u slivu rijeke Save’. Najbolji će imati priliku predstaviti svoj projekt na 6. Parlamentu mladih u Beogradu.

Foto: Facebook; Sava Youth Parilament

Godine 2012., komisija ISRBC-a je odlučila pokrenuti platformu pod nazivom Sava Youth Parlimament. Tada su po prvi put u Parku prirode Lonjsko polje u Krapju (Hrvatska), održali radionicu pod nazivom ‘Parlament mladih sa sliva rijeke Save’. Okupilo se između 50 i 60 učenika srednjih škola iz sve četiri države članice s ciljevima: 

  • upoznavanja sudionika s integralnim planiranjem, uređenjem, korištenjem i zaštitom vodnih resursa na razini slivnog područja rijeke Save i
  • omogućavanja rasprave sudionika o sadašnjim i budućim prioritetima glede korištenja i zaštite vodnih resursa u slivu Save i sagledavanja njihove vizije mogućih rješenja putem donošenja deklaracije mladih savskog sliva

Nakon uspješno provedenog plot projekta, platforma je zaživjela i dugoročno i sada već postoji 5 godina i uspješno spaja mlade zaljubljenike u okoliš i vizionare spremne promijeniti svijet.
Svake godine se objavljuje projektna ideja i šalje srednjim školama u svim državama članicama. 

Ove godine učenici i njihovi mentori imaju za zadatak napravi projektni sat na temu ‘Utjecaj klimatskih promjena na život u slivu rijeke Save’, prezentirati učenicima nekoliko razreda i sve uobličiti u jedan članak i kratki video zapis i poslati na adresu Savske komisije: isrbc@savacommission.org 

Natječaj je otvoren do 20. travnja 2017., a poziv i sve detalje možete pronaći na ovom linku

Komisija će od pristiglih prijava izabrati po dvije najbolje ekipe iz svake države članice koji će imati priliku sudjelovati i predstaviti svoj projekt na 6. Parlamentu mladih koji će se održati početkom lipnja 2017. u Beogradu.

Osmislite najbolji projektni sat i otputujte na 6. Parlament mladih
Share via
Copy link
Powered by Social Snap