Pretraga

Ovaj zagrebački fakutet pohađa 250 inozemnih studenata iz čak 29 zemalja

A- A+

Kao prvi u Europskoj uniji, Medicinski fakultet u Zagrebu je dobio CeQuint certifikat iz Biomedicine. To je zapravo certifikat za kvalitetu internacionalizacije Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na engleskom jeziku. Već 11 godina Medicinski fakultet uspješno izvodi studij medicine na engleskom jeziku, a trenutno ovaj studij pohađa 250 studenata iz 29 zemalja.

Medicinski fakultet je kao prvi u Europskoj uniji dobio CeQuint certifikat za kvalitetu internacionalizacije Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na engleskom jeziku. Povodom važnog međunarodnog priznanja, jučer je organizirana i konferencija za medije, a certifikat je dodjeljen krajem veljače na Diseminacijskoj konferenciji u Parizu.


CeQuint projekt – internacionalizacija kao pokazatelj kvalitete visokog obrazovanja

CeQuint je projekt Europske Unije, točnije Europskog konzorcija za akreditaciju u području visokog obrazovanja (European Consortium for Accreditation, ECA). ECA objedinjuje 14 nacionalnih agencija zaduženih za licenciranje i akreditaciju sveučilišta i pojedinih fakulteta/visokih učilišta zemalja članica EU među kojima je i Hrvatska Agencija za visoko obrazovanje (AZVO). Kako se studij medicine na engleskom jeziku pri Medicinskom fakultetu uspješno izvodi već jedanaest godina, AZVO i Sveučilište u Zagrebu su krajem 2013. g. nominirale upravo taj studijski program za moguće certificiranje. Potom je uslijedila evaluacija Fakulteta, koju je provelo povjerenstvo Europskoga konzorcija za akreditaciju u visokom školstvu i konačna odluka o dodjeli certifikata za kvalitetu koji je dodijeljen na Diseminacijskoj konferenciji u Parizu krajem veljače 2015. g. Od ukupno sedam CeQuint certifikata studijskim programima odnosno visokoškolskim institucijama, upravo je Medicinskom fakultetu dodijeljen prvi takav iz područja Biomedicine.

Još jedna potvrda kvalitete i izvrsnosti

– Velika nam je čast da je upravo naš fakultet prvi u Europi nositelj CeQuint certifikata iz područja Biomedicine. Time je naš studij medicine na engleskom jeziku, koji uspješno provodimo već jedanaest godina, dobio još jednu potvrdu kvalitete i izvrsnosti.

Osim što predstavlja potvrdu našem dosadašnjem radu ujedno nas obvezuje da i u narednim godinama u hrvatskom visokom školstvu prednjačimo kvalitetom znanstvenog i nastavnog rada i međunarodnom prepoznatljivošću, rekao je na konferenciji dekan Medicinskog fakulteta Davor Miličić.

Izdvojeni članak

Nakon pet godina školovanja, medicinske sestre u Hrvatskoj neće imati kompetencije onih u EU

Studenti na zagrebačku Medicinu pristižu sa svih meridijana i paralela

Kako bi se omogućilo sudjelovanje u programima mobilnosti, još 2002. godine osnovan je studij medicine na engleskom jeziku, pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Trenutno ovaj studij pohađa 250 studenata iz 29 različitih zemalja svijeta, ponajviše Kanade, SAD, Izraela, Njemačke, Austrije, Švedske i Francuske, a već četiri generacije diplomiranih liječnika proizašle iz ovog studijskog programa rade diljem EU, SAD i Kanade.

Pored studija medicine na engleskome jeziku i voditeljstva odnosno, sudjelovanja u nizu prestižnih međunarodnih znanstvenih projekata, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu održava i doktorski studij na engleskome jeziku Biomedicine and Health Sciences.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap