Za rod, spol, seks i seksualnost od jeseni će pokušati zapaliti riječke studente na novom kolegiju

Studenti riječkog sveučilišta od jeseni će moći pohađati novi kolegij temeljen na društveno korisnom učenju, u kojemu neće biti ocjena, već će se samo bilježiti ostvareni ECTS bodovi. Kolegij ‘Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti’ prvi je na riječkom sveučilištu koji povezuje teme ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodno uvjetovanog nasilja, rodne ravnopravnosti, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti. Moći će ga upisati studenti diplomskih studija i završnih godina integriranih studija, a sufinanciran je sredstvima Europske unije.

Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti – naziv je to novog kolegija kojeg će od naredne akademske godine imati prilike slušati studenti Sveučilišta u Rijeci. Odvijat će se u sklopu Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, a moći će ga upisati studenti/ice diplomskih studija i završnih godina integriranih studija.

Prvi je to kolegij u Rijeci koji će, kroz metodu društveno korisnog učenja, povezati teme ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodno uvjetovanog nasilja, rodne ravnopravnosti, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti. Kolegij je usmjeren na stjecanje teorijskog znanja o današnjim društvenim fenomenima i aktualnostima vezanim uz rodnu ravnopravnost i ljudska prava, a potom i na primjenu tog znanja kroz rad u organizacijama civilnog društva.

Kolegij je nastao u sklopu projekta ‘Humano obrazovanje – odgovorno društvo’, kojeg provodi Lezbijska organizacija Rijeka ‘LORI’ u partnerstvu s Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Projekt ‘Humano obrazovanje – odgovorno društvo’ (HOOD) sufinancira se iz sredstava EU, tj. kroz Europski socijalni fond, u iznosu od 897.151, 54 kuna.

– Većinu vremena nismo ni svjesni/e koja sve prava uživamo dok ne postanu ugrožena. Prava koja danas imamo rezultat su dugotrajne borbe i upornosti mnogih ugroženih manjina i društvenih skupina te feminističkih pokreta koji/e nisu pristali/e biti građani i građanke drugog reda. Unatoč činjenici da živimo u liberalnoj demokraciji, mnoga od već osvojenih prava se danas propituju i bivaju ugrožena, a na nama je da preuzmemo odgovornost i stanemo u njihovu obranu, stoji na stranicama HOOD projekta o kolegiju koji kreće najesen.

Odgovori