Objavljeni privremeni rezultati jesenskog roka: Slijede prigovori i konačni rezultati

Ispitom iz Povijesti i Likovne umjetnosti 9. rujna okončan je jesenski rok državne mature, a pet dana nakon objavljeni su i privremeni rezultati svih kandidata koji su pisali maturu na ovom roku. Nakon privremenih rezultata, svi kandidati imaju pravo uložiti žalbu koja se podnosi unutar 48 sati od objave rezultata. 

Jesenski rok državne mature prijavilo je ukupno 726 kandidata iz gimnazijskih smjerova, 3,484 maturanata strukovnih škola dok je jesenski rok ovogodišnje državne mature prijavilo 1,062 ostalih kandidata. Najviše kandidata na ovom roku prijavilo je obavezni predmet iz Matematike na nižoj razini, njih 2,342. B razinu iz Matematike po broju prijavljenih slijede niža razina Engleskog i Hrvatskog jezika. 

Privremeni rezultati objavljeni su 14. rujna točno u podne i pristup u njih imaju isključivo kandidati koji su pisali državnu maturu. Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave, odnosno od 14. rujna u 12:00 sati do 16. rujna u 12:00 sati. Konačna objava rezultata, kao i objavljeni pragovi prolaznosti predviđeni su za 20. rujna, a podjela svjedodžbi o prolasku državne mature za jesenski rok zakazano je 22.rujna.

Sve dok kroz nekoliko dana NCVVO ne objavi jesenske pragove prolaznosti, ljetne možete provjeriti ovdje imajući na umu kako su odmicanja pragova ljetnog i jesenskog roka minimalna.  

Odgovori