Pogledajte koliko će iznositi državna subvencija za prijevoz srednjoškolaca u novoj školskoj godini

Od početka nove školske godine, država će u cijelosti podmiriti plaćati mjesečnu učeničku kartu mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza onim učenicima koji žive u obiteljima koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu ili pomoć za uzdržavanje. I dalje će sa sufinanciranjem od 75 posto pokrivati troškove prijevoza onim učenicima kojima je škola udaljena više od pet kilometara.

Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj je sjednici donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Odluka donosi jednu bitnu novost u odnosu na prijašnje školske godine. Učenicima koji žive u kućanstvu koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, financirat će se 100% cijene mjesečne učeničke karte.

I dalje se financira 75% cijene karte učenicima kojima je škola udaljena više od 5 kilometara

Dvoje vukovarskih studenata nam krajnje otvoreno govore što će za njih značiti ukidanje subvencija za prijevoz

Ipak, takvi učenici neće imati pravo na financiranje troškova mjesnog i međumjesnog javnoga prijevoza ako su smješteni u učeničkom domu koji se nalazi u istome mjestu njegova školovanja ili kojemu se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora.

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza, i dalje će ostvarivati učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od pet kilometara.

Pravo na (su)financiranje troškova javnoga prijevoza ostvaruju i učenici srednjih umjetničkih škola koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole u umjetničkoj školi pohađaju i općeobrazovni program, kao i učenici koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađaju i drugu srednju školu.

Sufinanciranje prijevoza učenika umjetničkih škola

Student i najmlađi vijećnik Knina odrekao se svoje naknade i uložio ju za prijevoz učenika

(Su)financirat će se i troškovi javnoga prijevoza učenika koji u jednoj umjetničkoj školi pohađaju posebni stručni dio programa i općeobrazovni program, a u drugoj umjetničkoj školi samo stručni dio programa (učenici koji pohađaju dvije umjetničke škole) te učenika koji istodobno pohađaju osnovnu školu u kojoj stječu opće obrazovanje i srednju umjetničku školu.

U mjesecu kada se nastava održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu.

Učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom, sufinancirat će se mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu. Učenici za odlazak u školu i pohađanje praktične nastave i vježbi te stručnu praksu ostvarivali bi pravo na sufinanciranje odnosno financiranje oba troška međumjesnoga javnog prijevoza.

Odgovori