Pretraga

Okušajte se u zadatku koji je maturantima zadao najviše muke na ispitu iz Hrvatskog

A- A+

Zadaci višestrukog izbora vezani uz polazne tekstove i ove su godine pravili velike probleme maturantima koji su početkom tjedna polagali višu razinu ispita mature iz Hrvatskog jezika. Najvećih poteškoća, tako su nam ispričali nakon testa iz jezika i književnosti, imali su s polaznim ulomkom iz epa Osman Ivana Gundulića. Kako je riječ o ispitivanju kompetencija na području čitanja s razumijevanjem, ovaj smo zadatak izdvojili za našu rubriku Zadatak dana.

Foto: Srednja.hr

– Opća katastrofa. Test sam po sebi nije bio kompliciran, ali su ulomci djela bili totalno kriv odabir, po mom mišljenju. Dakle, Osman – totalno nečitljivo, bilo je objašnjenja riječi na margini, ali doslovno mi ništa nije pomoglo, bio je to komentar maturantice Nikol na ovogodišnji ispit više razine Hrvatskog.

Izdvojeni članak
državna matura hrvatski

Maturantica zaziva Božju pomoć nakon pisanja A razine Hrvatskog: ‘Osman je totalno nečitljiv!’

Nikol nije jedina koja je imala poteškoće sa zadacima vezanima uz ovaj polazni tekst, slična su bila iskustva i ostalih maturanata s kojima smo porazgovarali nakon ispita. Kako se ovim zadacima zapravo ispituju kompetencije na području čitanja s razumijevanjem, zadatak koji je maturantima na A razini Hrvatskog zadavao najviše poteškoća izdvojili smo za našu rubriku Zadatak dana.

Pred vama je ulomak iz epa ‘Osman’ Ivana Gundulića, koji je bio zadan maturantima. Nakon pažljivog čitanja tog ulomka potrebno je bilo odgovoriti na tri pitanja vezana uz tekst. Riječ je o pitanjima višestrukog izbora, a samo je jedan odgovor točan. Nakon što pokušate odgovoriti na ova pitanja, točna rješenja pronaći ćete na sljedećoj stranici.

Zadaci vezani uz tekst (samo je jedan odgovor točan):

1. Zašto Dilaver želi razgovarati s carem?

A. da potakne cara da završi sve poslove prije odlaska iz Carigrada
B. da ukaže caru na to da je premlad za putovanje
C. da upozori cara na njegovu nepromišljenost
D. da mu car izda nove zapovijedi

2. Kako su Dilaver i njegova pratnja pokazali poniznost pred carem?

A. Ukrasili su mu prijestolje cvijećem.
B. Predali su mu zlatnu krunu.
C. Poljubili su mu rub haljine.
D. Kleknuli su na sag.

3. Što je od sljedećega iskazano o čuvaru i učitelju?

A. Znali su da car očekuje njihove savjete.
B. Zakleli su se caru da će čuvati tajne.
C. Suprotstavljaju se Dilaveru.
D. Doputovali su iz Carigrada.

Za točna rješenja kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.