Pretraga

Kronologija: Saga o licenciranju ravnatelja traje dulje od dvadeset godina

A- A+

Početkom devedesetih u Hrvatskoj je osnovana Škola za ravnatelje, koja je ukinuta pod izlikom da za nju nema potrebe. Petnaest godina nakon donosi se Zakon koji sve upravitelje škola obvezuje na licencu, a tek se krajem 2016. završavaju standardi zanimanja i kvalifikacija te prijedlog kako provesti obrazovanje ravnatelja.

Inicijativa za profesionalizaciju ravnatelja postoji još od devedesetih godina prošlog stoljeća. U nastavku članka provjerite kronologiju sage o upraviteljima hrvatskih škola, koje politika ne želi obrazovati već više od dvadeset godina.

Inicijativa za obrazovanje ravnatelja postoji još od devedesetih

1992. – Zakon o srednjem školstvu propisuje se obaveza polaganja ravnateljskog ispita

1993. – proljeće – objavljen i proveden propis u formi Pravilnika o polaganju ravnateljskog ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova kojim se određuje sadržaj ravnateljskih ispita, povjerenstvo, postupak i način polaganja ispita, vrednovanje kandidata, licenciranje, troškovi i slično.
– jesen – osnovana i krenula s radom Škola za ravnatelje kao organizirani oblik osposobljavanja i pripreme ravnatelja za ravnateljski ispit. Školu su mogli polaziti i postojeći, ali i potencijalni ravnatelji. Organizirali su je i vodili: Ministarstvo prosvjete i kulture, Zavod za školstvo Republike Hrvatske i Nakladničko poduzeće ‘Znamen’.

1994. – Objavljen Program ravnateljskih ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova

1995. – Ukida se ravnateljski ispit, a time i Škola za ravnatelje, uz neslužbeno obrazloženje kako ravnateljima nikakva škola nije potrebna jer će sve što im treba dobiti ‘naputcima’ iz ministarstva

2003. – Projekt ‘Izvorište’ pokušava revitalizirati Školu za ravnatelje. Analizirano je rukovođenje odgojno-obrazovnim ustanovama, utvrđene su slabosti i predložene odgovarajuće promjene, ali se nije krenulo dalje od konceptualizacije.

2005. – Na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta izrađuje se Program osposobljavanja ravnatelja, u kojem se predlaže program sa sadržajem i kompetencijama koje bi svaki ravnatelj trebao imati. U njemu se vrlo detaljno precizira procedura izvedbe programa. Jedna od posebnosti svakako je prijedlog da se i u Hrvatskoj, po uzoru na rješenja u drugim zemljama, formira nacionalni centar za školske ravnatelje
– Nakon 2005. započinje uvođenje kolegija školskog menadžmenta na visokoškolskim ustanovama u okviru diplomskih i poslijediplomskih studija u formi obveznih i izbornih programa. Učiteljski fakulteti uveli su školski menadžment kao obavezni kolegij, a neki fakulteti i na poslijediplomskom studiju.

2007. – Odlukom AZOO-a pristupa se izradi Izvedbenog programa osposobljavanja ravnatelja. U njemu su operativno razrađeni stručni sadržaji predviđeni za usvajanje tijekom osposobljavanja ravnatelja osnovnih i srednjih škola.

2008. – Donesen Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojim je radno mjesto ravnatelja uvjetovano licencom, koju svi moraju ostvariti do 31. prosinca 2011. godine.

Unatoč novom Zakonu nakon 2007. slijedi velika stanka u rješavanju pitanja rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama. Od 2007. do 2013. god. nisu se, u okviru prosvjetne politike, tražila niti konceptualna niti operativna rješenja vezana uz ravnatelje.

2011. – U srpnju nove izmjene Zakona prema kojima se rok za licenciranje ravnatelja odgađa na 31. prosinca 2014. godine.

2013. – U okviru rada na Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, formira se Tematska radna skupina za upravljanje i rukovođenje odgojno-obrazovnim ustanovama. Time je započeo još jedan pokušaj osmišljavanja aktivnosti na putu unapređivanja ravnateljske uloge. Rok za licenciranje ravnatelja određuje se do 2015. godinu.

2014. – U prosincu se mijenja Zakon o odgoju i obrazovanju. Rok za licenciranje ravnatelja odgađa se na 1. siječanj 2017. godine.

2015. – U lipnju je formirana Ekspertna radna skupina kako bi izradila standarde zanimanja i kvalifikacija te model licenciranja ravnatelja.

2016. – Ekspertna radna skupina Ministarstvu znanosti i obrazovanja do listopada predaje standarde zanimanja i kvalifikacija, a prijedlog modela licenciranja je u završnoj fazi i predaje se u prosincu.

– 3. prosinca Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema kojem bi se rok za licenciranje trebao odgoditi najkasnije do 2021. godine.

– 29. prosinca Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem priopćenja objašnjva kak je Nacrt prijedloga Zakona poslan u hitnu proceduru donošenja te da se očekuje kako će biti izglasan tijekom siječnja u Saboru. U školskim ustanovama u kojima ravnateljima mandat istječe prije stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, MZO predlaže primjenu redovitoga instituta vršitelja dužnosti ravnatelja, u skladu s odredbom članka 131. Zakona.

Kraj 2016 godine – Škola za ravnatelje s početka devedesetih ostaje jedini i najbolji pokušaj institucionalizacije osposobljavanja školskih ravnatelja.

Sretna 2017. godina.

To be continued….

__________________________________________________________________________________________

Kronologija je napisana uz pomoć teksta iz članka Ravnatelj – od funckije do profesije profesora Stjepana Staničića.

Copy link
Powered by Social Snap