Održavaju se treninzi za usavršavanje učitelja i nastavnika

Na zagrebačkom Sljemenu je završen prvi od dva trodnevna treninga za učitelje, nastavnike i druge stručne suradnike koji će u sklopu projekta ‘Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama’ sudjelovati u
eksperimentalnom uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i
srednje škole od početka 2012./2013. godine. Projekt provode Mreža
mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije i GONG u suradnji s MZOS-om i
Agencijom za odgoj i obrazovanje.

U sklopu usavršavanja za nastavnike iz četiri osnovne i dvije srednje škole s
područja od posebne državne skrbi, u kojim će se eksperimentalna
provedba GOO-a znanstveno pratiti i vrednovati, predviđena su dva
trodnevna treninga, mentorstvo te razmjena iskustava u
provedbi, prenosi Mmh.hr.

http://www.infocurteadearges.ro

Usavršavanje profesora za eksperimentalno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici će sudjelovanjem u ovom projektom poboljšati razumijevanje i usvajanje temeljnih vrijednosti demokratskog i
aktivnog građanstva, samoosvješćivanje motiviranosti za rad na tim
vrijednostima, razvoj temeljnih kompetencija za provođenje GOO-a, praksu
participativnog podučavanja u području GOO-a i osnaživanje za izradu
izvedbenih kurikuluma te provedbu programa suradnjom svih sudionika u
školi.

Treneri i gostujući predavači koji su uključeni u projekt su ugledni profesori s Fakulteta političkih znanosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, članovi Centra za mirovne studije i udruge Mali korak te članovi Nansen dijalog centra iz Osijeka.

Završio prvi trening, a drugi počinje krajem rujna

Na prvom treningu, koji je završen 25. kolovoza, prisustvovalo je i 15-ak nastavnika i stručni
suradnika iz područja od posebne državne skrbi koji nisu uključeni u
eksperimentalnu provedbu, ali su bili jako zainteresirani za ovu temu. Obrađivan je prvi modul koji se odnosi na vrijednosti i temeljna područja građanskog odgoja i obrazovanja.

Drugi modul, koji će se obrađivati na sljedećem treningu krajem rujna, bavit će se vrijednostima suradnje, participativnom metodikom i pripremom za nastavu.

Odgovori