Pretraga

Na faksu ste i morate brzo prepraviti seminar? Istražili smo dostupnost računala na fakultetima

A- A+

Studiranje uključuje brojne obaveze, između ostalog i pisanje seminara i drugih radova za koje vam treba računalo. Iako većina studenata ima vlastito računalo, mogu se dogoditi situacije u kojima vaš laptop iznenada prestane raditi, a vi imate svega nekoliko dana da napišete seminar. Provjerili smo kakva je dostupnost računala za izvannastavne aktivnosti na fakultetima diljem Hrvatske.

dostupnost racunala

Foto: Unsplash

Ako ste se našli u situaciji da morate u zadnji tren promijeniti nešto u prezentaciji ili seminarskom radu, vjerojatno ste to obavili na računalu na fakultetu. Provjerili smo koliko su studentima dostupna računala za izvannastavne aktivnosti na šest fakulteta.

Potres otežao dostupnost računala na nekim fakultetima

Filozofski fakultet u Zagrebu je prema broju studenata jedan od najvećih fakulteta u Zagrebu,  Studentima je za izvannastavni rad poput pisanja seminara, diplomskih radova i pretraživanje baza podataka dostupno 120 računala u knjižnici fakulteta, inače drugoj najvećoj knjižnici u Hrvatskoj. Računala su dostupna tijekom radnog vremena knjižnice: radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 9 do 14 sati.

Pravni fakultet u Zagrebu svojim studentima omogućava pristup računalima u računalnim učionicama te na pristupnim mjestima. Prije potresa studentima su na raspolaganju imali 44 računala: 12 računala u Nazorovoj 51 i 32 računala na Trgu Republike Hrvatske 14. Zbog posljedica potresa učionica na Trgu Republike Hrvatske je trenutno izvan funkcije, a radi se na prenamjeni jedne od učionica na Trgu Republike Hrvatske 3 u čitaonicu i računalnu učionicu te će studentima na raspolaganju biti dodatnih 15 do 20 računala. Na raspolaganju su i dva računala na pristupnom mjestu na Trgu Republike Hrvatske 3 koje studenti mogu koristiti za pretraživanje baza podataka.

Učiteljski fakultet u Zagrebu na svim svojim lokacijama ima šest informatičkih učionica koje su studentima na raspolaganju za pisanje seminarskih radova ili izvođenje grupnih projekata. Osim informatičkih učionica dostupna su računala u knjižnicama, čitaonicama kao i u prostorijama Studentskog zbora. Studentima je dostupno preko 200 računala na svim lokacijama, a Učiteljski je fakultet omogućio studentima s područja Banije nakon potresa korištenje trideset prijenosnih računala izvan fakulteta za potrebe studiranja.

Izdvojeni članak
laptop

Život će vam biti puno lakši: Aplikacije koje morate instalirati na svoje računalo

Sredstva EU za veću dostupnost računala

Filozofski fakultet u Rijeci trenutno na raspolaganju ima 29 računala koja su namijenjena za izvannastavni rad. U tijeku je zamjena i nadogradnja navedenih računala, te će do kraja akademske godine sva računala namijenjena izvannastavnom radu imati 8 GB RAM-a i SSD disk. Tim će se karakteristikama studentska računala uskladiti s računalima kojima se koristi znanstveno-nastavno i stručno osoblje Filozofskog fakulteta.

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu je europskim sredstvima u sklopu projekta Study4Career nabavio 15 Mac računala i 30 laptopa koje studenti mogu koristiti za semestralnu upotrebu. FOI početkom svakog semestra uputi poziv studentima da se jave ako su u potrebi za korištenjem računala i oni koji ostvare to pravo potpisuju ugovor s Fakultetom o posudbi i korištenju. Studentima je na raspolaganju i 20 tableta i 5 laptopa za potrebe izvođenja nastave i pisanja kolokvija, koje mogu podići prije samog kolokvija i nakon završetka ih vraćaju. Za izvođenje laboratorijske nastave nabavljena su tri tableta i dva smartphone uređaja koji studentima omogućuju da rade na projektima u nastavi.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji studentima stavlja na raspolaganje 20 računala u knjižnici fakulteta. Dodatno po potrebi studenti mogu koristiti još 124 računala koja se nalaze u predavaonicama, ali u vrijeme kad se ne odvija nastava.

Ekonomski fakultet u Splitu studentima na raspolaganje stavlja 170 računala koja su dostupna ovisno o drugim nastavnim procesima na fakultetu.

Izdvojeni članak

Višemilijunski projekt: Zagrebački faks dobio 14 novih laboratorija, vrhunsku opremu i računalni centar

Važan podatak za reakreditaciju visokog učilišta

Kada usporedimo podatke AZVO-a za 2020. godinu o ukupnom broju studenata na svakom fakultetu s brojem računala, vidimo da u prosjeku na jednom fakultetu u prosjeku 69 studenata ‘bori’ za jedno računalo. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu na jedno računalo dolaze 193 studenta, ali u obzir treba uzeti i oštećenja u potresu. U čistim brojkama najbolje kotiraju Učiteljski fakultet u Zagrebu i Ekonomski fakultet u Splitu gdje u prosjeku na jedno računalo dolazi 14 studenata, ali treba uzeti u obzir da su računala studentima dostupna za rad ovisno o drugim nastavnim procesima na fakultetu i lokaciji studija. Potrebe studenata za računalima također ovise o samom studiju, te će na nekim studijima studentima računala biti češće potrebna.

Opremljenost fakulteta računalima za izvannastavne aktivnosti ovisi o mogućnostima samog fakulteta i nije propisana zakonom, ali je važan podatak prilikom omogućavanja rada visokog učilišta. Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta propisani su uvjeti za izdavanje suglasnosti za osnivanje visokih učilišta i uvjeti za izvođenje studijskih programa.

Jedan od uvjeta je i dokaz o osiguranju odgovarajućeg prostora i opreme, što uključuje podatke o informatičkim učionicama i broju računala na fakultetu. Isti se podaci uzimaju u obzir prilikom reakreditacije visokih učilišta, stoji u odgovoru na upit koji smo postavili Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Na faksu ste i morate brzo prepraviti seminar? Istražili smo dostupnost računala na fakultetima
Share via
Copy link
Powered by Social Snap