Pretraga

Dosta alarmantan podatak: Učetverostručio se broj padova na državnoj maturi u posljednjih osam godina

A- A+

Već smo vas u srpnju tamo nakon iščitavanja statističkih podataka za pristupnike ljetnog roka državne mature 2016./2017. izvijestili da je po broju padova ta generacija najgora otkada se provodi ovakav postupak mature. Naime, čak 425 učenika završnih razreda gimnazije, palo je na ljetnom roku državne mature 2017. S obzirom da je gimnazijalcima državna matura, zapravo završni ispit za završetak srednjoškolskog obrazovanja, dolazimo do zaključka da na spomenutom roku 425 gimnazijalaca nije uspjelo završiti srednju školu.

To je nominalno najveći broj padova gimnazijalaca, otkada se održava državna matura, ali i po postotku gledano to je najveći broj padova, budući da čak 3.3% ukupnog broja gimnazijalaca, nije uspjelo proći jedan ili više predmeta.

Na ljetnom roku prve državne mature palo tek 0.8% gimnazijalaca

Izdvojeni članak

Najgora generacija maturanata: Nikada više jedinica na državnoj maturi od 2017.

Kada usporedimo sve dosadašnje ljetne rokove državne mature, ispada da je generacija maturanata 2016./2017. uvjerljivo prva po broju padova gimnazijalaca. Naime, u prvoj godini provedbe državne mature to jest 2009./2010., neki predmet je palo tek 105 gimnazijalaca odnosno njih 0.8%.

U narednoj godini se ta brojka u postotku udvostručila, odnosno iznosila je 1.6% to jest zabilježena su 194 pada.

Osim prošle, najgora generacija po broju padova gimnazijalaca bila je ona 2012./2013. Tada 325 maturanata gimnazija nije završilo srednju školu na ljetnom roku državne mature, što je po postotku iznosilo 2.5%.

Nakon te se generacije postotak gimnazijalaca koji su pali kretao se u rasponu od 1.5 do 1.7%, da bi u prošloj godini buknuo na 3.3%.

Screenshot: NCVVO

Ako redovni pristupnik padne neki ispit po prvi put ima još jednu besplatnu šansu na jesenskom roku

Izdvojeni članak
državna matura

Kako su se mijenjali pragovi prolaznosti na državnoj maturi u zadnjih 5 godina

Kao što vidimo prošle je godine bilo mnoštvo padova pa valja znati što vas čeka ako se to kojim slučajevima dogodi i vama. Napose u kontekstu plaćanja.

Ako ste redoviti maturant iz Hrvatske te pišete primjerice obvezni predmet na B razini na ljetnom roku i ne uspijete ga položiti, na jesenskom roku ga imate mogućnost polagati besplatno.

Kada je riječ o izbornim predmetima, princip je sličan. Ako redoviti maturant predmet ne položi na ljetnom roku, za isti ima pravo na ponovljeni pokušaj na jesenskom roku.

No, ako ga položite pa niste zadovoljni ocjenom, na jesenskom ga roku možete ponovno pisati, ali izlazak na ispit morate platiti. Dakle popravljanje ocjene plaćate, ali ne plaćate u slučaju da ste pali pa na jesenski rok idete ponovno polagati pojedini ispit.

Ispit redoviti maturanti plaćaju i u slučaju ako su na ljetnom roku pisali B razinu obveznog predmeta pa su iz nekog razloga (primjerice zbog nezadovoljstva ocjenom) taj predmet na jesenskom roku odlučili polagati na višoj razini.

državna matura
Share via
Copy link
Powered by Social Snap