Pretraga

Faks iz Zagreba poklanja laptope 30% najboljih na upisima

A- A+

Kako bi svojim budućim studentima olakšao prvi korak pri dolasku na faks, sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ove godine su odlučili upisanim studentima pokloniti laptope. Ipak, kako bi dobili laptop maturanti, odnosno budući studenti moraju upisati Šumarski u ljetnom roku i po rezultatima se uvrstiti u 30% najboljih na upisima!

šumarski

Potrudi se na maturi i pri upisu na Šumarski osvoji laptop! | foto: Šumarski fakultet

Dobre vijesti za sve maturante i one koji upisuju faks na ljeto stižu sa Šumarskog faksa. Ove godine su odlučili nagraditi 30% najboljih na upisima i pokloniti im laptope. Ovim potezom žele nagraditi sve buduće studente za trud i uspjeh koji su postigli na državnoj maturi.

A što je potrebno za upis na Šumarski? Kako biste upisali ovaj faks, potrebno je položiti tri obvezna predmeta na državnoj maturi – Hrvatski jezik, Matematiku i strani jezik – i to na B razini! Kad stignu rezultati složit će se rang lista prema rezultatima na maturi iz navedenih predmeta i uspjeha u srednjoj školi, i 30% najboljih dobivaju laptope!

Šumarski je opet IN

Da je Šumarski opet u trendu potvrđuju i brojke s upisa od prošle godine. Naime, na prošlogodišnjem upisnom roku ispunili su sve kvote za sveučilišne studije i to većinom u ljetnom roku! Čini se kako nove generacije primjećuju mogućnosti koje imaju nakon studija na Šumarskom fakultetu te žele razvijati karijeru kojom će se brinuti o šumama, urbanim šumama i zaštiti prirode.

Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu moguće je upisati tri preddiplomska sveučilišna studija koji se održavaju u Zagrebu – Šumarstvo, Drvnu tehnologiju te Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Također, moguće je upisati preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija koji se izvodi u Vinkovcima.

šumarski

Nema prijamnog pa možeš svu energiju usmjeriti na pripremu za tri obavezna predmeta na maturi! | foto: Šumarski fakultet

Kako je studirati na Šumarskom?

Studiranje na Šumarskom fakultetu, logično, donosi puno nastave povezane s prirodom. Sama lokacija fakulteta u Zagrebu, tik uz Maksimirsku šumu i šumu Dotrščina, omogućava studentima da velik dio svog vremena provode u šumama, a kako nam kažu, studenti često upravo u njima nalaze inspiraciju za seminarske i diplomske radove. Također, dio nastave odvija se u rasadnicima i nastavnim objektima u Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske.

Studenti Šumarskog faksa u prosjeku imaju najviše terenske nastave na cijelom Sveučilištu u Zagrebu. Za terensku nastavu diljem Hrvatske Šumarski fakultet koristi svoje Nastavno-pokusne šumske objekte. Oni se nalaze u Lipovljanima, Rabu, mjestu Velika u Slavonsko-požeškoj županiji te Zalesini u Gorskom kotaru. Osim u šumama, terenska nastava se odvija i u tvrtkama koje se bave drvno-tehnološkim procesima. Dodatno, osim predavaonicama i na terenu, nastava se odvija i u laboratorijima.

šumarski

Šumarski fakultet ima najviše terenske nastave na cijelom Sveučilištu u Zagrebu! | foto: Šumarski fakultet

Gdje se zaposliti s diplomom Šumarskog fakulteta?

Nakon preddiplomskog studija studenti dobivaju diplomu prvostupnika inženjera, nakon kojeg se mogu zaposliti ili nastaviti studij na diplomskoj razini. Nakon diplomskog studija studenti dobivaju diplomu magistra inženjera. Zanimanja kojima se inženjeri šumarstva, urbanog šumarstva i drvne tehnologije su brojna i raznolika, a sa znanjima koja dobiju tijekom studija mogu se lako uklopiti u radno okruženje. Prvenstveno se to odnosi na rad s najnovijim tehnologijama i u različitim računalnim programima, s kojima studenti barataju tijekom cijelog studija.

Također, s diplomom Šumarskog fakulteta moguće je zatražiti inženjersku iskaznicu FEANI koja olakšava mobilnost inženjera u Europskoj uniji. Ova iskaznica omogućava brzo dokazivanje razine obrazovanja u inozemstvu te olakšava inženjerima zapošljavanje brzim dokazivanjem kompetentnosti, odnosno zamjenjuje složeno i dugotrajno prikupljanje dokumenata.

šumarski

Nakon studija na Šumarskom možeš jednostavno doći do posla, čak i u inozemstvu! | foto: Šumarski fakultet

Dodatne informacije o studijima na Šumarskom faksu pronađi na njihovom webu.

Copy link
Powered by Social Snap