Pretraga

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje na obje razine ispita iz Engleskog jezika

A- A+

Engleski je jezik na državnoj maturi obavezan predmet, a oni koji pristupaju ispit mogu polagati na višoj ili osnovnoj razini. Ispiti obje razine sastoje se od tri dijela: čitanje, slušanje i pisanje. Viša razina ispita ukupno se piše 180 minuta, a osnovna 85 minuta. Evo što sve pristupnici mogu očekivati na ispitu državne mature iz ovog predmeta.

Viša razina ispita iz Engleskoga jezika usklađena je s nastavnim planom i programom iz Engleskoga jezika za gimnazije, a osnovna razina s nastavnim planom i programom s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima.

Izdvojeni članak

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje iz ispita Matematike na maturi

Viša razina: Čitanje i slušanje

Ispitom iz Engleskoga jezika na višoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanju, slušanju i pisanju. Trajanje ispita je vremenski ograničeno na 180 minuta: ispitna cjelina čitanje traje 70 minuta, slušanje 35 minuta (uključujući i 5 minuta za označavanje odgovora na listu za odgovore), a esej se piše ukupno 75 minuta.

Čitanjem se ispituje razine razumijevanja teksta, a pristupnik bi trebao samostalno čitati tekstove razne tematike i iz njih izvlačiti informacije, ideje i mišljenja, te bi morao razumjeti članke i izvještaje koji se bave aktualnim problemima. Ova ispitna cjelina sastoji se od 5 skupina zadataka vezanih uz različite polazne tekstove. Tako će ispit sadržavati ukupno 18 zadataka povezivanja, 12 zadataka višestrukog izbora i 6 zadataka dopunjavanja.

Svako pitanje donosi 1 bod, što bi značilo da ova ispitna cjelina donosi ukupno 40 bodova.

Ocjenjuje se i vještina slušanja, a pristupnik bi trebao razumjeti ono što je izrečeno o svakodnevnim temama, kao i razumjeti obavijesti i poruke konkretnoga ili apstraktnoga sadržaja te s lakoćom pratiti raspravu između izvornih govornika. Kroz kratke priče, razgovore, predavanja i rasprave, pristupnici će u ovoj ispitnoj cjelini morati odgovoriti na 5 zadataka povezivanja, te ukupno 20 zadataka višestrukog izbora.

Svako pitanje i ove ispitne cjeline donosi 1 bod, a ukupno je u ovoj cjelini moguće ostvariti 25 bodova.

Esej na višoj razini ispita

Posljednjom se cjelinom ispituje pisanje, a učenik koji polaže A razinu trebao bi znati pisati jasne opširne tekstove o različitim temama, kao i sastavke i izvještaje u kojima argumentirano razvija određenu temu uz pravilnu uporabu vokabulara i gramatičkih struktura. Ova ispitna cjelina sastoji se od zadatka eseja, a pristupnik mora napisati esej od 200 do 250 riječi na zadanu temu. Dopušteno je napisati i više od 250 riječi.

Ukupno, maksimalan broj bodva koje pristupnik može ostvariti na ovom dijelu ispita je 20. Ako je tekst nedovoljne duljine, oduzet će se bodovi za kriterij izvršenje zadatka, pa će tako esej koji broji između 190 i 160 riječi dobiti jedan bod manje, a esej duljine između 99 i 50 riječi dobit će čak četiri boda manje. Riječ podrazumijeva sve zasebne elemente teksta
odvojene prazninom, a skraćenice (npr. I’m, isn’t) broje se kao jedna riječ.

Osim kriterija izvršenje zadatka na eseju se boduju i koherencija i kohezija, vokabular i gramatika

Kvizove s A razine engleskog jezika riješite ovdje.

NCVVO

Izdvojeni članak

[MATURA ’17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što se očekuje na obje razine

Osnovna razina: Čitanje i slušanje

Isto kao i viša razina i osnovna se sastoji od tri dijela: čitanje, slušanje i pisanje. Ispit iz Engleskoga jezika osnovne razine traje ukupno 85 minuta. Ispitne cjeline čitanje i pisanje provode se odvojeno od ispitne cjeline slušanje, a za njihovo rješavanje predviđeno je 60 minuta. Ispitna cjelina slušanje traje približno 25 minuta uključujući i 5 minuta za označavanje odgovora na listu za odgovore. Ukupno je na ispitu osnovne razine iz engleskog jezika moguće ostvariti 60 bodova.

Od polaznika se u dijelu čitanja očekuje da razumije kratke i jednostavne tekstove i sposoban je pronaći specifične informacije u jednostavnim tekstovima, poput brošura ili članaka. Bit ispita je uočiti osnovni smisao teksta i pronaći specifične informacije. U ovoj ispitnoj cjeline 10 je zadataka povezivanja, 10 zadataka višestrukog izbora, 5 zadataka kratkih odgovora i 5 zadataka dopunjavanja.

Svako pitanje u dijelu čitanje donosi po 1 bod, a ukupno ih se može ostvariti 30.

U ispitnoj cjelini slušanje od pristupnika se očekuje da može razumjeti fraze i izraze koji se odnose na područja od neposrednoga interesa, prepoznati temu razgovora koji se vodi u njegovoj nazočnosti, razumjeti osnovni smisao kratkih, jasnih i jednostavnih poruka te razumjeti i izvući bitne informacije iz kratkih snimljenih tekstova. Cjelina se sastoji od 5 zadataka povezivanja i 15 zadataka višestrukog izbora.

Svako pitanje donosi 1 bod, a čitava ispitna cjelina donosi ukupno 20 bodova

Esej na osnovnoj razini ispita

U ispitnom dijelu pisanje, polaznik mora pokazati sposobnost pisanja smisleno povezanim rečenicama o svakodnevnim pojavnostima te pritom znati koristiti jednostavne veznike te upotrebljavati uski izbor osnovnog vokabulara potrebnog za snalaženje u svakodnevnim situacijama.
Potrebno je napisati kratak opis, od 50 do 70 riječi u poznatome kontekstu gdje je jasno što se želi reći.

Boduju se kriteriji izvršenje zadatka i jezik, a u ovom dijelu ispita polaznik može ostvariti maksimalno 10 bodova. Ako pristupnik napiše premalo riječi, oduzet će se bodovi na sljedeći način: 43 – 48 riječi: 1 bod, 35 – 42 riječi: 2 boda, manje od 35 riječi: 3 boda.

Kvizove s B razine engleskog jezika riješite ovdje.

NCVVO

Važne vijesti iz mature

[Matura ’17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što vas očekuje na obje razine

Popis lektira na državnoj maturi 2017.

Kalendar polaganja državne mature 2017.

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje iz ispita matematike na maturi


ENGLESKI-2017 by srednja.hr on Scribd

Copy link
Powered by Social Snap